wtorek, 13 kwietnia, 2021

konto 201 w szkołach

Home Forum Sektory Samorządy konto 201 w szkołach

Oglądasz 12 wpisów - 1 z 12 (wszystkich: 12)
 • Autor
  Wpisy
 • #11511
  agniechar61
  Uczestnik

  Czy każda faktura wpływająca do szkoły powinna być księgowana przez konto 201? Czy faktura która wpływa i jest płacona w tym samym dniu moze być księgowana na koncie 400?

  #11513
  ksi
  Uczestnik

  U nas musi być zawsze przez „2”. Audyt wewnętrzy wpisuje to do protokołu z kontroli. Takie jest zresztą stanowisko naszej RIO.

  #11514
  kacha
  Uczestnik

  Witam
  Moim zdaniem każda faktura powinna przejść przez rozrachunki. Właśnie na tym koncie mamy mieć pełen obraz w rozbiciu na poszczególnych dostawców/odbiorców.

  #11519
  anka
  Uczestnik

  Zgadza się z wami. Ale czy nie można by zapisać w polityce rachunkowości, że faktury płatne w danym miesiącu ujmuje się w koszty, natomiast płatne w następnym miesiący ujmuje się na odpowiednim koncie rozrachunkowym.
  Co Panie na to ?
  Pozdrawiam

  #11520
  ksi
  Uczestnik

  Stosowałam takie rozwiązanie, ale audyt uznał, że nie jest to prawidłowe, gdyż w opis konta 201 w roporządzeniu wskazuje, że każdy rachunek i faktura muszą być zapisane na tym koncie. Musiałam zmienić księgowanie i teraz wszystko mam przez „2” nawet raporty kasowe. Moim zdaniem głupota, ale muszę się dostosować.

  #11521
  lukpi
  Uczestnik

  każda faktura musi przejść przez konto rozrachunki

  #11530
  mareksp
  Uczestnik

  Celem ujmowania faktur na kontach rozrachunkowych jest nie tyle przestrzeganie obowiązujących zasad funkcjonowania kont samo w sobie, co przedstawienie jasnego i rzetelnego obrazu zachodzących w jednostce operacji gospodarczych. Ten zaś ma wynikać z ewidencji księgowej i umożliwiać dostarczanie prawidłowych danych do sprawozdań oraz informacji do innych celów np. planowania budżetu, zamówień publicznych itp. Jeśli np. potrzebne są nam ustalenia co do wielkości obrotów za dany okres z danym kontrahentem, to informację taką da nam konto analityczne rozrachunków. Jeśli używa się go tylko do pokazania sald występujących na koniec okresów sprawozdawczych (księgując z pominięciem rozrachunków w trakcie okresu sprawozdawczego: koszt-wydatek, to nie mamy informacji o obrotach. O ile w małej jednostce księgowy może uzyskać te informacje „dłubiąc” w dokumentach i analizując księgi, to w dużej jest to już znacznie bardziej utrudnione.
  Stąd najczęściej biorą się scenki wiecznie zajętych księgowych, które na potrzeby informacji żądanych przez kierownika czy dysponentów wyższego stopnia przegląda swoje zapiski (ewidencje zeszytowo-szufladowe), gdyż nie chciała lub nie potrafiła dostosować planu kont i sposobu prowadzenia ewidencji księgowej. 😉
  Pozdrawiam gorąco księgowe, kontrolerów i audytorów wewnętrznych

  #11535
  pietryka
  Uczestnik

  Uważam, że przepuszczanie wszystkich faktur przez konta zespołu 200 jest zaśmiecaniem księgowości. Typowym przykładem jest zakup paliwa na stacjach benzynowych i płacenie gotówką. Idzie w koszty i tyle /Raport kasowy/. Bzdurą byłoby otwieranie konta rozrachunkowego dla każdej stacji benzynowej. Takich bzdur jest więcej. Pracując w UKS nie negowaliśmy nigdy, w żadnej jednostce takiego księgowania.

  #11543
  agniechar61
  Uczestnik

  A czy macie namiary na jakąś oficjalną interpretację RIO lub MF?

  #11546
  silk
  Uczestnik

  Witam, w ubiegłym roku spotkałam się z podobnym problemem w jednostkach oświatowych – nie stosowano tam konta 201, przy opłatach gotówkowych. Zrobiłam zarzut na piśmie w projekcie protokołu kontroli. Zanim jednak oddałam go do podpisu, zastanowiłam się nad tym jak to ja bym się zachowała wobec takiego zarzutu na miejscu głównej księgowej i oto co sobie uzmysłowiłam: Z opisu konta 201 (rozporządzenie MF….. DZ.U. 2001.153,1752 z późn. zm.) wynika, że ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. Konto 201 może mieć dwa salda WN-oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań. Zgodnie z art.3 ust 1 pkt 20 ust o rach. przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonywania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Stąd w przypadku opłacenia faktury w dniu jej otrzymania, gotówką z kasy, nie występuje zobowiązanie, można więc nie dokonywać ewidencji operacji na koncie 201. Na potwierdzenie mojego wywodu otrzymałam od zaprzyjaźnionych kontrolerów pismo (niestety nie mogę go rozpowszechniać) Dyrektora Departamentu Budżetowego MON, skierowane wg rozdzielnika do podległych dysponentów II stopnia, w którym mowa o zaleceniach pokontrolnych NIK wydanych po kontroli przeprowadzonej w jednostkach wojskowych. W piśmie tym czytamy: „ Na kontach zespołu 2 „rozrachunki i roszczenia”nie muszą być ewidencjonowane jedynie te należności i zobowiązania, które zostały opłacone w dniu ich powstania lub są ujęte w ewidencji księgowej pod datą dokonania rozliczenia (np. w ramach sum do rozliczenia, rozliczenia nadwyżek) W takich przypadkach wpływ środków pieniężnych można księgować w korespondencji z kontami przychodów lub wyodrębnionych funduszy, a rozchód środków pieniężnych w korespondencji z kontami kosztów, składników majątkowych lub wyodrębnionych funduszy……..szczegółowe ustalenia w zakresie ewidencji księgowej rozrachunków powinny mieć odzwierciedlenie w zapisach ZPK każdej jednostki.” W związku z powyższym, z w/w rozporządzenia wynika co należy na 201 księgować w szczególności (należności i roszczenia wg poszczególnych kontrahentów), ale kierownik jednostki może chcieć z księgowości uzyskiwać więcej informacji (np. o kwotach rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami). W każdym jednak przypadku ustalenia te powinny mieć odzwierciedlenie w przyjętych przez jednostkę zasadach rachunkowości. Przepraszam, że tak dużo tego wyszło. 🙂

  #11560
  mareksp
  Uczestnik

  Trudno się nie zgodzić z przedstawioną wyżej argumentacją i dlatego nie wskazywałbym tu na aspekt niezgodności z prawem jako kluczowy. Także stanowiska organów kontrolnych mogą być różne i dlatego dobrze rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw prowadzenia kompletnych rozrachunków.
  Myślę jednak, że potrzeba łatwego i szybkiego zgromadzenia potrzebnej informacji z prowadzonej ewidencji jest tu najistotniejsza. Jednostki budżetowe, a takimi są szkoły, prowadzą ewidencję kosztów rodzajowych wg paragrafów. Taki np. paragraf 4210 zawiera zarówno koszty paliwa, atrykułów biurowych, mydła i powidła. Jeśli nie jest prowadzona szczegółowa analityka kosztów w ramach paragrafów to nie uzyskamy potrzebnej informacji do planowania budżetu albo rodzajów zakupów mogących wpływać na konieczność zastosowania procedur zamówień publicznych. Rozrachunki w dużej mierze załatwiają ten problem. Z reguły jednostki mają grono stałych kontrahentów. Do tego w dobie prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych nie wydaje się prowadzenie ewidencji rozrachunków byc zbyt dużą uciążliwością.
  Warto się zastanowić nad wydaniem w wyniku audytu zaleceń wprowadzenia usprawnień, decyzja o wdrożeniu których zależy od kierownika jednostki. Niekonieczne jest traktowanie tego typu niejednoznacznych kwestii jako uchybień.
  Działając w pojedynkę nie tak łatwo być obiektywnym. 😕

  #11562
  szymonek123
  Uczestnik

  [QUOTE BY= MarekSP] Trudno się nie zgodzić z przedstawioną wyżej argumentacją i dlatego nie wskazywałbym tu na aspekt niezgodności z prawem jako kluczowy. Także stanowiska organów kontrolnych mogą być różne i dlatego dobrze rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw prowadzenia kompletnych rozrachunków.
  Myślę jednak, że potrzeba łatwego i szybkiego zgromadzenia potrzebnej informacji z prowadzonej ewidencji jest tu najistotniejsza. Jednostki budżetowe, a takimi są szkoły, prowadzą ewidencję kosztów rodzajowych wg paragrafów. Taki np. paragraf 4210 zawiera zarówno koszty paliwa, atrykułów biurowych, mydła i powidła. Jeśli nie jest prowadzona szczegółowa analityka kosztów w ramach paragrafów to nie uzyskamy potrzebnej informacji do planowania budżetu albo rodzajów zakupów mogących wpływać na konieczność zastosowania procedur zamówień publicznych. Rozrachunki w dużej mierze załatwiają ten problem. Z reguły jednostki mają grono stałych kontrahentów. Do tego w dobie prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych nie wydaje się prowadzenie ewidencji rozrachunków byc zbyt dużą uciążliwością.
  Warto się zastanowić nad wydaniem w wyniku audytu zaleceń wprowadzenia usprawnień, decyzja o wdrożeniu których zależy od kierownika jednostki. Niekonieczne jest traktowanie tego typu niejednoznacznych kwestii jako uchybień.
  Działając w pojedynkę nie tak łatwo być obiektywnym. 😕 [/QUOTE]

  zgodzę się, ale co w przypadku jak jednostka stosuje w ewidencji rozbicie § 4210 np. na 750/75020/4210/A – mydło
  750/75020/4210/B- powidło?

Oglądasz 12 wpisów - 1 z 12 (wszystkich: 12)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.