poniedziałek, 17 maja, 2021

kontrola organizacji pozarządowych

Home Forum Sektory Samorządy kontrola organizacji pozarządowych

Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)
 • Autor
  Wpisy
 • #16982
  s
  Uczestnik

  Drodzy audytorzy przeprowadzam kontrolęprawidłowości realizacji zadania przez organizację pozarządową, ktora otrzymała srodki fiansowe z budżetu gminy. Zgodnie z umową jednostka zobowiązana jest do udzialu własnego w zadanie. W praktyce okazuje się, że przedstawiajądokumenty, które nie są ani opisdane, że dotyczą konkretnego zadania ani nie są one księgowane na kontach dotyczących naszej dotacji. Jest to spowodowanemiędzy innymi niedoprecyzowaniem umowy.
  Proszę o wskazanie jak jest to w innych jednostkach.Jakie zapisy można narzucićw umowie aby organizacja opisywała dowody i księgowała na odrębnych kontach nie tylko dotacje ale również wkład wlasny.
  Pozdrawiam

  #16986
  agar
  Uczestnik

  czy jako gminie przepisy prawa przy rozliczaniu dotacji przekazanej na realizację zadania dają uprawnienie do sprawdzenia również wydatkowych środków własnych przez organizacje.

  #16987
  dudu
  Uczestnik

  Moim zdaniem nie mamy żadnych uprawnień w zakresie kontroli wkładu własnego. Faktury mają być opisane w taki sposób, aby można było wiedzieć jaka kwota była wydatkowana z dotacji, a księgowość w zakresie dotacji powinna być wyodrębniona bo do tego zobowiązują przepisy prawa. Oczywiście w pewnien sposób będziemy wiedzieć na co wydają środki własne, bo skoro na fakturze opiszą które pozycje, albo która część jest płacona z dotacji to siłą rzeczy będziemy wiedzieli, że reszta płacona była ze środków własnych.

  #16988
  s
  Uczestnik

  w umowie nie ma takich zapisów co znacznie utrudnia nam sprawdzanie.wkladwłasny jest tylko w ofercie konkursowej, która jednak jest integralną częścią umowy o dofinansowanie. Brak jest jednak jednoznacznych zapisów dotyczących sposobu ewidencji i opisywania dokumentów potwierdzających wkład własny

  #16991
  s
  Uczestnik

  do dudu.
  mam taki przypadek. Dotacji udzielono 10 000 PLN. Zgodnie z kosztorysem zadanie mam być zrealizowane za 15 000,00. czyli wkład własny (może być np. z innej dotacji) powinien wynieść 5000PLN. W trakcie kontroli okazuje się, że mamy faktury opisane że z dotacji wydatkowano 10000,00 PLN i przedstawia mi sięfaktury (różne na kwotę 5 000,00 PLN jako wkład własny. te same faktury przedstawia siękoledze z innego urzędu jako wkład własny w ich zdanie (dotyczy to najczęściej materiałów biurowych, kosztówadministracyjnych). Moim zdaniem jeżeli dany wydatek jest wkładem własnym to na odwrocie ma być opisany że jakaś kwota dotyczy konkretnie naszego zadania. Ma to być po to aby tej kwoty nie można było zaliczać do innych projektów.

  #16993
  kaka73
  Uczestnik

  Wkład własny organizacji powinien być ściśle zapisany w umowie. Absolutnie nie powinno dochodzić do sytuacji, kiedy wkład własny jest rozliczany w kilku dotacjach. Każda udzielona i rozliczona przez urząd dotacja powinna zakończyć się opisaniem, opieczętowaniem wszystkich faktur, dokumentów dotowanych iż zapłacono je z dotacji.

  #16995
  krecik
  Uczestnik

  Uważam, że jeśli wkład własny był koniecznym warunkiem otrzymania dotacji to jednostka dotująca ma prawo rozliczyc wkład własny. W umowie można zawrzeć przy opisie sposobu rozliczania dotacji, zapis o sposobie opisu faktur ( obowiązek zapisu na odwrocie jakiego konkretnego zadania dotyczy f-ra)

  #16996
  s
  Uczestnik

  bardzo dziękuję za każdą pomoc i uważam temat za nadal aktualny

  #17104
  k-asiek
  Uczestnik

  Robiłam takie zadanie. Brak na dowodzie księgowym opisu w zakresie źródła pokrycia wydatku stanowi naruszenie przepisów Rozporzadzenia z 27.12.2005 MPiPS, które wyraźnie wskazuje w zallączniku nr 3 pkt 3 jak ma być opisany dowód ksiegowy. Po drugie dotujący ma prawo żądać od organizacji dodatkowych wykazów dowodów dokumentujących wkład własny na realizację zadania. Również zawarte jest to w rozporzadzeniu MPiPS z 27.12.2005r. Dodatkowo można zawrzeć taki zapis w umowie z podmiotem.

Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.