sobota, 4 grudnia, 2021

kontrola wewnetrzna a kontrola zarzadcza

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne kontrola wewnetrzna a kontrola zarzadcza

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 22)
 • Autor
  Wpisy
 • #20585
  wawa
  Uczestnik

  kontrola wewnętrzna a kontrola zarządcza wg mnie to zupełnie dwa różne zagadnienia w jst.
  Zapraszam do dyskusji. Niektórzy próbują je łączyć.

  #20587
  kules
  Uczestnik

  Ciekawa prowokacja, bo raczej uważa się, że KW jest elementem KZ.

  #20597
  irenaanna
  Uczestnik

  Najpierw należy uzgodnić co rozumiemy pod używanymi pojęciami „kontrola wewnętrzna”, „kontrola zarządcza”, „kontrola instytucjonalna”, „kontrola funkcjonalna” itd. Wprawdzie uofp określa pojęcie „kontroli zarządczej” ale co z tego, skoro na różnych szkoleniach i w różnych procedurach dotyczących tej kontroli pojawiają się często takie zapisy: „Kontrola zarządcza powinna być: … skuteczna – to znaczy, że postępowanie kontrolne powinno się zakończyć wydaniem zaleceń bądź wniosków pokontrolnych”. Może autorzy takich zapisów powinni poczytać sobie coś poważniejszego niż artykuł we Wspólnocie nr 12. Np. Kontrola państwowa (wg NIK).
  ps. na Południu przestało lać i pojawia się słońce, jest nadzieja, że Północ się też ucieszy!

  #20624
  alkman
  Uczestnik

  Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat.

  #20627
  terka
  Uczestnik

  😀

  #20628
  j
  Uczestnik

  we wspolnocie nr 12 natapiło niewielkie pomylenie pojęc

  #20629
  irenaanna
  Uczestnik

  Nie jestem z NIK-u ale uznaję wyższość niżej wymienionych dokumentów nad artykułem w cytowanej „Wspólnocie”:

  I. GLOSARIUSZ TERMINÓW DOTYCZĄCYCH KONTROLI I AUDYTU W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  59. Kontrola
  1. W znaczeniu funkcjonalnym (ang. audit) oznacza badanie lub przegląd polegający na ustaleniu stanu faktycznego, porównaniu go ze stanem wymaganym/pożądanym oraz dokonanie jego oceny.
  Rozpatrywana w następujących aspektach:

  – podmiotu przeprowadzającego (wewnętrzna, zewnętrzna),

  – czasu przeprowadzenia(→kontrola ex ante, →kontrola ex post, →ikontrola w trakcie),

  – badanego obszaru (→kontrola finansowa, →kontrola wykonania zadań).

  2. W znaczeniu zarządczym (ang. control) jest to przyjęty system zarządzania (procedury, instrukcje, zasady, mechanizmy) służący do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostaną osiągnięte. Proces dzięki któremu zarządza się określonymi działaniami.
  65. Kontrola zarządcza
  Inna nazwa →systemu kontroli wewnętrznej ustanowionego przez kierownictwo.

  II. Kontrola Państwowa, ROCZNIK LI – NR 2 (307) – MARZEC – KWIECIEŃ 2006 R.
  Józef Płoskonka
  POJĘCIE KONTROLI W UJĘCIU ZARZĄDCZYM
  „Pojęcia „kontrola” używać więc można w dwóch odmiennych znaczeniach:
  pierwszym – funkcjonalnym – opisuje ono szeroko pojęty proces sprawdzania i oceniania (czyli określoną czynność) oraz drugim – zarządczym – rozumianym jako przyjęty w jednostce system wspomagający zarządzanie (procedury, instrukcje, zasady, mechanizmy), który służy do uzyskania – przez kierownictwo – pewności, że cele jednostki zostaną osiągnięte.”

  III. A.2. STANDARDY KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
  8. Ocena i badanie systemu kontroli wewnętrznej20
  8.2. System kontroli wewnętrznej należy rozumieć jako ogół środków funkcjonalnych, za pośrednictwem których kierownictwo jednostki zdobywa pewność, ze źródeł wewnętrznych, że procesy, za które ono odpowiada, przebiegają w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, oszustwa, błędu czy nieekonomicznych lub nieskutecznych praktyk. Kontrola wewnętrzna obejmuje zarówno kontrolę zarządczą, jak i audyt wewnętrzny.

  SŁOWNICZEK
  Kontrola wykonania zadań
  Zgodnie ze standardami INTOSAI (1.0.40.), kontrola wykonania zadań odnosi się do kontroli oszczędności, wydajności i skuteczności i obejmuje:
  a) kontrolę oszczędności działalności administracyjnej, zgodnie z rozsądnymi zasadami i praktyką administracji, jak również polityką kierownictwa w tym zakresie,
  b) kontrolę wydajności wykorzystania zasobów ludzkich, finansowych i innych, łącznie z badaniem systemów informatycznych, wskaźników wykonania zadań oraz systemów monitorowania, a także procedur
  stosowanych przez jednostki kontrolowane, w celu usunięcia wykrytych niedociągnięć,
  c) kontrolę skuteczności działania w odniesieniu do realizacji celów jednostki kontrolowanej, jak również ocenę faktycznych skutków działalności, w porównaniu do skutków zamierzonych.

  Skuteczność (effectiveness)
  Zakres, w jakim cele są osiągane oraz związek między zamierzonymi a faktycznymi skutkami danej działalności. Oceny lub zmierzenia skuteczności można dokonać porównując wyniki (lub skutki) z założonymi celami, lub ustalając zakres, w jakim stosowane instrumenty przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonych celów.

  #20630
  audyt345
  Uczestnik

  kontrola zarządcza zawiera w sobie wszystkie rodzaje kontroli( kontrola wewnętrzna, kontrola, kontrola instytucjonalna (zespół kontroli wewnętrznej)

  #20632
  pietryka
  Uczestnik

  Odwrotnie – to kontrola wewnętrzna zawiera w sobie kontrolę zarządczą a w zasadzie jest tożsama. Sięgnąłem do Czerwińskiego „Audyt Wewnętrzny” Wyd I z 2004 r. pkt 8.2 Rodzaje Kontroli Wewnętrznych:
  – kontrola detekcyjna,
  – kontrola kierownicza /zarządcza/ – zawiera w sobie wszystkie rodzaje kontroli,
  – kontrola prewencyjna,
  – kontrola korekcyjna, itd.
  I jeszcze jedno – porównaj elementy kontroli wewnętrznej wg Standardów COSO ze standardami kontroli zarządczej /komunikat Min. Fin./. Praktycznie niczym się nie różnią.
  Kontrola funkcjonalna – wykonywana przez wszystkich pracowników w ramach swoich obowiązków / wg wspomn. podręcznika/,
  Kontrola instytucjonalna – wykonywana przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne.

  #20633
  terka
  Uczestnik

  Pozwól, Marian, że się z Tobą (i z Czerwińskim) nie zgodzę. Może wynika to z faktu, że Czerwiński pisał to w 2004 r, kiedy nie funkcjonowało pojęcie „kontroli zarządczej” w kształcie nadanym jej przez ustawę o finansach publicznych.
  Ale kontrola zarządcza to pojęcie szersze, o wiele szersze, niż kontrola wewnętrzna. Kw to element kontroli zarządczej, tak jak elementem kontroli zarządczej jest własciwe środowisko wewnętrzne, w tym jakość kadr:wink:

  #20634
  xyz
  Uczestnik

  O tak, zgadzam się z Terką.
  Kontrola zarządcza ma szersze spectrum działania.
  Kto jeszcze pamięta I wersję „biblii aw” Czerwińskiego ten wie jak „świetnie” się ją czytało :mrgreen:
  Zresztą w przytoczonym fragmencie nie ma mowy o tym, że kontrola wewnętrzna to WSZYSTKIE wymienione razem wzięte. Wprost przeciwnie ➡ wpis Mariana.

  #20635
  ryszard
  Uczestnik

  Marianku,jak Sam dobrze wiesz,temat kz ,bedzie sie odbijał czkawką przez długi czas,wiele wody upłynie w Odrze,zanim wszystko co władza ustanowiła,bedzie realizowane.Ustawa ustawą,a życie podyktuje rozwiązania.Już dzis się mówi w kołach zbliżonych do Sejmu, o kolejnej nowelizacji uofp.Poczekamy po wyborach.Ostatnio ,jak byliśmy na szkoleniu z funduszy u Marcina Sz. jakoś kontakt się urwał,pozwolisz ,ze po 20 czerwca ,wpadne do Ciebie ,przywiozę co nieco papierów z kz ,a chciałbym z Toba pogadać.? 😀 swoja drogą,50 km to niewiele,szczególnie jak sie jedzie nowa A-4.
  A tak z innej beczki,cieszę się,że złotówka się umocniła. 😀
  serdecznosci, 😀
  Ryszard

  #20636
  pietryka
  Uczestnik

  Ryszard cieszę się na Twoją wizytę. Gdyby było zamknięte to i tak jestem, bo nigdzie się nie wybieram.
  Terka – zwracam uwagę jeszcze raz na standardy COSO dla kontroli wewnętrznej i standardy Min. Fin. dla kontroli zarządczej i uwierz mi – nie znajdziesz istotnych zmian, podobnie zresztą jak „nakazano” /ministerstwo/ zastąpić w Karcie Audytu słowa „kontrola wewnętrzna” „kontrolą zarządczą”. Nie podejrzewam, że Ty mnie podejrzewasz, że kontrolę wewnętrzna utożsamiam z kontrolą /finansową, 5%, czy Wydz. /Ref./ Kontroli, itp./. Czerwiński kontrolę kierowniczą nazywał kontrolą zarządczą i mimo rzeczywiście wielu błędów bardzo dużo zasad audytu wewnętrznego pozostało i jest aktualne. Ostatnio przeglądałem nawet „Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej” z 2003 r. i „odkryłem” wiele aktualnych rzeczy. Dla audytu wewnętrznego wiele złego zrobiła Zyta. Próba wyrugowania z zawodu ludzi, którzy zdali egzamin przed komisją egzaminacyjną w min.fin. czy wprowadzenie standardów amerykańskich /w rzeczywistości dotyczących badania sprawozdań finansowych i podatków/. „Zaśmieceniem” zawodu było dopuszczenie do jego wykonywania przez inspektorów kontroli skarbowej /sam mam te uprawnienia m.in./, kontrolerów NIK i to co najgorsze, a co obecnie pozostało – to biegli księgowi, rewidenci. I zauważ, że we wszystkich szkoleniach na temat kontroli zarządczej biorą udział „fachowcy” z RIO, którzy do zawodu audytora wewnętrznego NIGDY nie byli dopuszczeni.
  To była taka dygresja, która jednak ma wiele wspólnego z tym o czym my dyskutujemy czyli o wyższości świąt Wielkiej Nocy itd…
  Pozdrawiam

  #20637
  ryszard
  Uczestnik

  Oki,Marianku. dyskusje przed goracym weekendem i „niespodziewankami” jakie przynosi NAM aura,można by zamienic temat na „Poziom wpływu tokowania sówki pustułki na decyzje naszych polityków.”
  No co mamy ? w życiu codziennym aw,to mamy,najczęsciej ,do czego się nie przyznajemy oficjalnie ( autor postu też),że kontrola zarządcza w jednostce to nasza robota…Z wiarą w normalne czasy pogodowe i słuzbowe
  nie pozdrawiam ciepło( hahaha)
  a serdecznie wszystkich,
  Ryszard

  #20641
  alkman
  Uczestnik

  Przypomnę, że już w komunikacie MF nr 1 z 2003 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” za „Standardami kontroli wewnętrznej w Komisji Europejskiej”, zakomunikowano, że kontrola wewnętrzna obejmuje całość zasad i procedur przewidzianych i przyjętych przez kierownictwo jednostki, aby uzyskać zapewnienie, że jednostka osiąga swoje cele w sposób oszczędny, wydajny i efektywny, działa zgodnie z przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi i wytycznymi kierownictwa, zasoby rzeczowe i informacyjne jednostki są chronione, zapobiega się i wykrywa błędy i nieprawidłowości, informacje finansowe i zarządcze są rzetelne i tworzone terminowo.

  Po trzech latach w standardach KF z 2006 r., zakomunikowano, że pięć podstawowych elementów systemu kontroli wewnętrznej, to środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena.

  Obecnie w standardach Kontroli Zarządczej, zakomunikowano, że pięć grup odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej, to środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena.
  Dla porównania definicja zawarta w art. 68 obowiązującej ustawy o FP: Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

  Biorąc pod uwagę tylko wymieniane dokumenty szczególnej różnicy nie ma.

  U kogo prawidłowo funkcjonował system kontroli wewnętrznej, u tego wprowadzenie kontroli zarządczej nic nie zmieni, bo i nie ma czego zmieniać.

  Ja widzę (nie ewolucję, a na pewno żadnej rewolucji) jedynie położenie nacisku na wyznaczania celów oraz zmianę akcentu z „ogółu zasad i procedur” na „ogół działań”.

  Podsumowując, Kontrola wewnętrzna ≈ Kontrola zarządcza.

  Dla utrwalenia:
  [QUOTE BY= irenaanna]
  65. Kontrola zarządcza
  Inna nazwa →systemu kontroli wewnętrznej ustanowionego przez kierownictwo.
  [/QUOTE]

  😎 Tyle w kwestii definicji, natomiast moja spiskowa teoria 😯 , niepodlegająca poważnej dyskusji 😀 jest taka, że formalne wprowadzenie kontroli wewnętrznej, do jsfp ustawą, jako kontroli zarządczej wprowadziło tyle zamieszania, za sprawą szkoleniowców & wydawców. Wcześniej specjaliści od zamiany „i” na „oraz” lub odwrotnie, aby nie było kierownikowi jednostki przykro, że teraz musi, to co wcześniej mógł, podlukrowano definiendum, a definiens (choć podpudrowany) pozostał bez zmian, co stało się motorem napędowym szkoleń z KZ, bo o KW już nikt nie chciał słuchać. Ponieważ różnica pomiędzy KW a KZ jest taka, że wcześniej kierownik jednostki brał pod uwagę elementy kontroli wewnętrznej a teraz (i to tylko częściowo) z założenia musi (i to też jest dyskusyjne) je stosować, to taki kierownik jest bardziej podatny na przyjmowanie owej wiedzy. Wykładowcy też ludzie i jak widzą, że temat stary, to materiałów nie aktualizują, stąd czasami definicje, choć prawdziwe to jednak z pożółkłych kartek. 😎

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 22)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.