niedziela, 5 lutego, 2023

Ksiegowosć

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 19)
 • Autor
  Wpisy
 • #2884
  adamusik
  Uczestnik

  Czy księgowość biblioteki oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może być prowadzona na umowę zlecenie.
  Z góry dziękuję.

  #2889
  terka
  Uczestnik

  Witam,
  głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych (a do takich należą wymienione przez Ciebie jednostki) musi być bezwzględnie prowadzona przez osobę zatrudnioną w tej jednostce na podstawie umowy o pracę. Umowa zlecenie jest absolutnie niemożliwa w stosunku do tej funkcji.
  Pozdrawiam

  #2890
  terka
  Uczestnik

  Sprawę tę reguluje art. 35. ust. 1. ustawy o finansach publicznych, stanowi bowiem, że: „Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej „głównym księgowym”, jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
  1) prowadzenia rachunkowości jednostki itd.
  Kluczowe jest tu bowiem słowo „pracownik”. W wyniku zawarcia umowy zlecenia nie zostaje nawiązanyc stosunek pracy, wiec nie można mówić o pracowniku w stosunku do osoby zartudnionej w takim trybie.
  Pozdrawiam

  #2891
  adamusik
  Uczestnik

  Wielkie dzięki Terka. Pozdrawiam.

  #2892
  audytorz
  Uczestnik

  Pytanie które zostało zadane dotyczyło czy księgowość może być prowadzona na zlecenie, natomiast odpowiedź dotyczyła głównego księgowego jednostki.
  Pojawia się pytanie, czy jednostka musi zatrudniać głównego księgowego?
  Bo w przeciwnym razie dlaczego nie powierzyć prowadzenia księgowości komuś kto spełnia warunki do prowadzenia księgowości w ramach umowy cywilnej?
  A.

  #2893
  adamusik
  Uczestnik

  Dokładnie o to mi chodzi audytorze Z.

  #2897
  terka
  Uczestnik

  Witam,
  do audytoraZ
  Jezeli w pytaniu chodziło o prowadzenie księgowości, to jak rozumiem, chodziło o osobę, która w jednostce sektora finansów publicznych odpowiada za jej prowadzenie i jest to niewątpliwie główny księgowy, który musi byc zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jak już wyjaśniałam. Jezeli natomiast chodzi o osobę która będzie wklepywała do komputera dowody księgowe – to może to być osoba na umowę zlecenie.
  Jeżeli chodziło o cos innego, prosze sprecyzować pytanie, chętnie podzielę się tym, co wiem.
  Pozdrawiam

  #2898
  terka
  Uczestnik

  Jednostka sektora finnasów publicznych musi zatrudnić głównego księgowego, no, chyba, że kierownik jednostki chce sam prowadzić księgowość – a nie sądzę.
  Pozdrawiam

  #2900
  adela
  Uczestnik

  Kierownik jednostki sam nie może być jednocześnie głównym księgowym, bo musi być rozdzielność obowiązków i odpowiedzialności. Natomiast napewno w jsfp nie może być głównego księgowego na zlecenie.
  Pozdrawiam

  #2901
  alkman
  Uczestnik

  adela i terka macie racje.
  Wg przepisów art. 35 ustawy o FP w JSFP główny księgowy to pracownik, któremu powierzono obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki. Zatem wprost w wymienianej ustawie wskazano, że obowiązek prowadzenia ksiąg ma pracownik wskazany przez kierownika danej JSFP. Zaś pracownikiem nie jest osoba świadcząca usługi na podstawie umowy, do której mają zastosowanie przepisy art. 734 i art. 750 kodeksu cywilnego.

  Natomiast jednostki, w tym biblioteka (to odnośnie wątku: Regulacje wewnętrzne jednostki) bedące instytucjami kultury w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nie będąc JSFP mogą powierzyć (jeżeli statut nie stanowi inaczej) prowadzenie ksiąg rachunkowych osobom fizycznym bądź prawnym mającym do tego uprawnienia.

  Wracając do JSFP.
  Czy – jak to określił terka – wklepywanie dowodów księgowych do komputera na podstawie umowy o świadczenie usług (zlecenia) nie należy traktować jako prowadzenie ksiąg rachunkowych? Wtedy osoba taka musiałaby mieć uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg lub być doradcą podatkowym, bądź biegłym rewidentem.

  #2902
  terka
  Uczestnik

  Witam,
  pisząc o wklepywaniu dowodów księgowych miałam na myśli osobę, która nie jest zatrudniona na stanowisku głównego ksiegowego, lecz wykonuje podrzędne zadania w referacie czy wydziale księgowości. Ona nie musi być zatrudniona na podstawie umowy o pracę, choć moim zdaniem, jeżeli zadanie które wykonuje należy do stałych zadań jednostki, nie okazjonalnych, powinna to też być umowa o pracę.

  #2903
  marzena
  Uczestnik

  znam przykład z Polskiej Akademii Nauk w jednym z instytutów naukowych księgowość była prowadzona w biurze rachunkowym wyznaczono jedynie osobę odpowiedzialną do kontaktów między biurem a dyrektorem instytutu. w tej sprawie wypowiadało się MF dwukrotnie wydając sprzeczne decyzje. pozdrawiam

  #2904
  terka
  Uczestnik

  Pomińmy w naszych rozważaniach tego rodzaju patologie.
  Pozdrawiam

  #2905
  alkman
  Uczestnik

  A ja pytam właśnie o takie osoby wykonujące podrzędne zadania w referacie czy wydziale księgowości, które nie są pracownikami a wprowadzają dowody księgowe do systemu księgowego na podstawie umowy zlecenia.
  Pytam czy świadczone przez te osoby usługi polegające na wprowadzaniu dowodów księgowych do systemu księgowego należy traktować jako prowadzenie ksiąg rachunkowych czy nie?
  Sprawa z pozoru dość banalna, ale w myśl art. 79 pkt 6 ustawy o rachunkowości: kto wbrew przepisom ustawy prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych bez wymaganych uprawnień podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Intuicja mi podpowiada, że osoby namawiające do łamania przepisów też podlegają karze.
  No to jak to jest z tym wklepywaniem?

  #2906
  terka
  Uczestnik

  alkman, zupełnie nie widzę problemu. W artykule, który cytujesz, wprost zapisano, że nie można prowadzić ksiąg rachunkowych usługowo bez wymaganych uprawnień. Istotne jet tu określenie „prowadzenie ksiąg”. Za prowadzenie księgowości w j.s.t. (bo jak rozumiem, to jest przedmiotem naszych rozważań) jest odpowiedzialna jedynie jedna osoba – główny księgowy. Inne osoby odpowiadają (w ramach powierzonych czynności) jedynie za ten zakres obowiązków, który im powierzono. Wklepywnie dowodów nie jest prowadzeniem ksiąg rachunkowych w w/w znaczeniu. Nie sądzisz chyba, że osoba, która w wydziale księgowości urzedu wklepuje dowody ksiegowe musi posiadać uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych?
  Przepis, na który sie powołujesz. dotyczy moim zdaniem sytuacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych dla podmiotów gospodarczych.
  Pozdrawiam

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 19)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.