piątek, 14 maja, 2021

lustracja audytorów

Home Forum Sektory Samorządy lustracja audytorów

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 37)
 • Autor
  Wpisy
 • #9723
  mk7
  Uczestnik

  Witam Wszystkich. Wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek.
  Czy wiecie coś na temat lustracji audytorów – obowiązuje czy nie? słyszałam różne opinie.

  #9724
  izmi
  Uczestnik

  sławny, dopisany punkt 24 …
  radzę jeszcze trochę poczekać, bo ustawa wchodzi w życie na przełomie lutego i marca – od tego momentu mamy 3 miesiące na złożenie podania do IPNu, a potem to już tylko oczekiwanie /do roku czasu/ na papierek z podpisem odpowiedniego dyrektora… uffff…
  tak to wygląda na chwilę obecną, ale znając życie jeszcze może się zmienić 😆
  a tymczasem weselcie się i kochajcie się 😈

  #9725
  iwokie
  Uczestnik

  A od którego rocznika urodzenia trzeba się poddać lustracji

  #9726
  scypion
  Uczestnik

  Policzmy, SB i inne służby rozwiązywano w 1990, a żeby można było powiedzieć, że świadomie współpracowano z tymi służbami to wypadałoby, żebyś w momencie podpisywania zobowiązań czy lojalek miał co najmniej 18 lat. Czyli : 1990 – 18 = 1972 i wcześneijsze roczniki mogą się zastanawiac.
  Ale to tylko przypuszczenia. Jak naprawdę będzie, któż to może przewidzieć?

  #9727
  pawels
  Uczestnik

  Urodzeni przed 1 sierpnia 1972- art. 5 ust 2 ustawy. Mnie to nie dotyczy.
  Pozdrawiam

  #9730
  adela
  Uczestnik

  Aktualnie, po wniesieniu poprawek przez Senat, ustawa czeka na ich rozpatrzenie przez Sejm i podpis Prezydenta. Z tego, co oświadczył Pan senator Romaszewski, ustawa zacznie obowiązywać od 28 lutego

  #9735
  iwokie
  Uczestnik

  mnie też nie dotyczy!

  #9737
  adela
  Uczestnik

  Najnowsza informacja. Wczoraj Pan Prezydent podobno podpisał ustawę. Zainteresowani będą mogli się wczytać w jej treść.

  #9761
  mama0454
  Uczestnik

  Psia kostka !!!
  A jak takie podanie do IPNu wygląda ? Czy jest jakaś odgórnie ustalona treść, czy też każdy pisze to, co mu się podoba ? 👿

  #9771
  izmi
  Uczestnik

  mama0454,
  wszystko masz w ustawie /Dz.u.06 218 1592/

  Art. 9.
  1. Podanie o wydanie zaświadczenia powinno zostać złożone w formie pisemnej i zawierać:
  1) oznaczenie osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia, to jest wskazanie następujących danych dotyczących tej osoby:
  a) imienia lub imion i nazwiska, a jeżeli osoba zmieniała nazwisko, także wszystkich nazwisk, których poprzednio używała,
  b) imion rodziców,
  c) daty i miejsca urodzenia,
  d) numeru PESEL,
  e) adresu zamieszkania,
  f) adresu do doręczeń w kraju;
  2) oznaczenie organu, do którego podanie jest skierowane;
  3) żądanie wydania urzędowego potwierdzenia w przedmiocie istnienia dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, dotyczących danej osoby;
  4) jeżeli powodem ubiegania się o wydanie zaświadczenia jest kandydowanie na funkcję publiczną – wskazanie tej funkcji;
  5) podpis osoby składającej podanie, z uwzględnieniem informacji, czy podanie to składa osobiście osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia, czy też jej pełnomocnik.
  2. W przypadku działania przez pełnomocnika w podaniu należy dodatkowo wskazać imię i nazwisko pełnomocnika oraz jego adres dla doręczeń w kraju i dołączyć udzielone pełnomocnictwo.
  3. Podanie składa się osobiście we właściwym oddziale Instytutu Pamięci Narodowej lub za pośrednictwem poczty, pod warunkiem poświadczenia podpisu wnioskodawcy przez notariusza lub inną osobę uprawnioną do uwierzytelniania podpisów zgodnie z prawem państwa, w którym czynność ta zostanie dokonana.
  4. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zaświadczenia następuje z chwilą złożenia podania. Podaniem jest wyłącznie takie pismo, które odpowiada w całości wymaganiom przewidzianym w ust. 1 i 2.

  Art. 10. Postępowanie przed organem zaświadczającym powinno być zakończone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia podania. W stosunku do osób, o których mowa w art. 4 ust. 1, termin ten wynosi 6 miesięcy.

  a, i gdzieś tam jeszcze jest wpis -sorry, ale nie chce mi się już szukać- mówiący o tym, że jeśli podanie nie będzie zawierało wszystkich danych /łącznie z nr buta :wink:/ to nie będzie rozpatrywane

  tak więc: pisać podanka :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  #9772
  wika
  Uczestnik

  NIE BARDZO WIEM, gdzie jest napisane, że audytorzy zatrudnieni w samorządach mają być lustrowani?

  #9777
  elka
  Uczestnik

  No właśnie z jakiego art. to wynika?

  #9779
  miszaw
  Uczestnik

  Lustrację audytorów wprowadziła ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 19)

  #9781
  adela
  Uczestnik

  Zgodnie z uchwalonymi poprawkami, nie trzeba się zwracać z wnioskiem o wydanie zaświadczenia. Osoby, które są wymienione w art. 4 ustawy (korekta w art. 1 pkt 3) ustawy z dnia 26.01.2007 r.), w tym audytorzy wewnętrzni, składają oświadczenie, którego treść jest w załączniku do ustawy. Pozdrawiam

  #9782
  meg
  Uczestnik

  Ale gdzie składamy te wypełnione formularze, do pracodawcy (jak pisze gazeta Prawna), czy osobiście lub pocztą (z poświadczonym podpisem przez notariusza) do Instytutu Pamięci Narodowej ❓ ❓

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 37)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.