niedziela, 17 stycznia, 2021

nagroda jubileuszowa dla nauczycieli

Home Forum Sektory Samorządy nagroda jubileuszowa dla nauczycieli

Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Autor
  Wpisy
 • #17162
  dudu
  Uczestnik

  Słuchajcie, czy do nagrody jubileuszowej wyliczonej dla nauczyciela na dzień 31 sierpnia należy w podstawie uwzględnić średnią z dodatku motywacyjnego, średnią z dodatku za wychowawstwo, za trudne warunki (chodzi o średnią która jest liczona do wypłaty wynagrodzenia w okresie wakacji)? Według mnie nie, ale księgowa upiera się, że był to element wynagrodzenia wypłacony w sierpniu i dlatego nalezy go uwzględnić w podstawie do nagrody jubileuszowej. A poza tym, czy średnią z godzin bierze się tylko za ostatnie trzy miesiące, czy za wszystkie miesiace poprzedzajace miesiac naliczenia nagrody z całego roku szkolnego. Takie postępowanie tłumaczą tym, że do ekwiwalentu za urlop bierze się do podstawy tylko trzy miesiace. Co Wy na to, bardzo proszę o podpowiedzi.

  #17176
  monka
  Uczestnik

  „#określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości lub określone procentowo od tych stawek, w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do nagrody:

  * wynagrodzenie zasadnicze,
  * dodatek za wysługę lat,
  * dodatek motywacyjny,
  * dodatek za warunki pracy,
  * dodatki funkcyjne (za wyjątkiem szczególnych wypadków omówionych w Doradcy nr 13 z października 2001 r.),
  * dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19, ust. 2, pkt 2 Karty Nauczyciela[1].

  # Odpowiednio wyznaczoną (patrz Doradca nr 13/2001) średnią z wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw otrzymanego w okresie zatrudnienia przypadającym w danym roku szkolnym przed miesiącem uzyskania prawa do nagrody.
  # Średnią wyznaczoną z wynagrodzeń za pracę w porze nocnej, w święta i dni wolne otrzymanych w miesiącach roku szkolnego poprzedzających miesiąc uzyskania prawa do nagrody.”
  znalazłam to na http://www.vulcan.edu.pl/doradca/20/nagrody.html
  Według opinii doradcy to księgowa ma rację, pozdrawiam

  #17177
  terka
  Uczestnik

  Oj, ale od 2001 roku coś się chyba – tak mi się po głowie kołacze – w przepisach zmieniło?

  #17178
  terka
  Uczestnik

  Po zapoznaniu się z
  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2001 r.
  w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (ze zm. )
  wydaje mi się, że to duduś ma rację.

  (sorry za te wielkie litery, ale zrobiłam copy) 😉

  #17179
  dudu
  Uczestnik

  dzięki za podpowiedzi, ale nadal nie jestem pewna.

  #17192
  monka
  Uczestnik

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
  z dnia 30 października 2001 r.
  w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.
  Jubileusz oblicza się jak ekwiwalent za urlop:
  § 1. 1. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 2, uwzględnia się:

  1) wynagrodzenie zasadnicze,

  2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

  3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

  4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

  5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

  6) wynagrodzenie za pracę w święto,

  7) dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”.

  2. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się:

  1) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

  2) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

  3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

  #17207
  dudu
  Uczestnik

  No tak tylko, że w miesiącu sierpniu nie przysługuje dodatek motywacyjny, ale brała taki dodatek przez 3 miesiace w roku i czy do podstawy wyliczyć średnią??? i podobnie jest z warunkami trudnymi, one też nie przysługują za miesiac sierpień, ale czy je uwzględnić??? Nie byłoby problemu, gdyby naliczono nagrodę w momencie kiedy pobiera te dodatki w trakcie roku.

Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.