wtorek, 19 stycznia, 2021

NIP na rachunku?

Home Forum Sektory Samorządy NIP na rachunku?

Oglądasz 14 wpisów - 1 z 14 (wszystkich: 14)
 • Autor
  Wpisy
 • #10798
  ksi
  Uczestnik

  Czy na rachunku musi być wpisany NIP nabywcy i wystawcy tak jak na fakturze? Które roporządzenie to reguluje?

  #10799
  izmi
  Uczestnik

  przepraszam…
  na jakim rachunku? z którego roku?

  #10800
  ksi
  Uczestnik

  Chodzi mi o bieżące rachunki wystawiane np. przez małe sklepy, które nie są podatnikami vat.

  #10801
  izmi
  Uczestnik

  Poniżej urywek z wyroku sądu:
  „Zarówno faktura jak i rachunek uproszczony miały wskazywać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy, ich numery identyfikacji podatkowej, przy czym rachunek tylko NIP sprzedawcy, a także nazwę towaru lub usługi, datę wystawienia, cenę, kwotę podatku i podpis. Rachunek uproszczony został zniesiony przez ustawę nowelizującą z dnia 20 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 1100). „

  zapewne nie chodzi Ci o „rachunek”, na paragonie jest tylko NIP sprzedawcy… uściślij może 🙂

  #10802
  ksi
  Uczestnik

  To ja już nic z tego nie kapuję. Ja dostaję RACHUNKI, nie rachunki uproszczone.

  #10803
  izmi
  Uczestnik

  ZA
  http://www.vat.pl/rachunki/index.php :

  Treść rachunku
  Prowadzący działalność gospodarczą nie posiadający statusu podatnika VAT czynnego (w tym podatnicy VAT zwolnieni podmiotowo) dokumentują sprzedaż przy pomocy rachunków. Rachunki wystawiają również podatnicy VAT w stosunku do czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT, np. komisanci z tytułu prowizji za wykonaną usługę komisu.

  Przez działalność gospodarczą rozumieć należy każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców. Zatem brak przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie oznacza wcale, że podatnik nie ma obowiązku wystawić rachunku. Rachunki wystawiają na przykład nie prowadzący własnych firm: wynajmujący, zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy twórcy – jeżeli nie wystawiają faktury VAT.

  Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera co najmniej:

  imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego badź wykonawcy i odbiorcy usługi;
  datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
  odpowiednio wyraz „ORYGINAŁ” albo „KOPIA”;
  określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
  ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;
  czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje.
  W odróżnieniu zatem od faktury w rachunku wymagany jest podpis wystawcy. Podatnicy wystawiający rachunki mają obowiązek numerować je kolejno, tzn. mogą prowadzić więcej numeracji równolegle w tym samym czasie (np. dla każdego sklepu odrębnie), ale każda z tych numeracji powinna być kolejna.

  W przypadku gdy oryginał rachunku zaginął lub uległ zniszczeniu, ponownie wystawiony rachunek zawiera oprócz ww. danych:

  wyraz „DUPLIKAT”;
  datę ponownego wystawienia rachunku.
  Treść rachunków reguluje rozporządzenie ministra finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. Rachunek może zawierać również inne dane, w tym termin i zasady płatności, treści reklamowe itp.

  dalsza część na stronce netowej 🙂
  sorry, nie zrozumiałam na początku

  #10804
  ksi
  Uczestnik

  Dzięki, o to mi chodziło. A możesz podać jeszcze nr Dz.U., który reguluje treść rachunku?

  #10805
  izmi
  Uczestnik

  Dz.U.05.165.1373
  musisz sprawdzić czy to jeszcze aktualne :mrgreen:
  pzdr

  #10806
  wojtania
  Uczestnik

  …jest to aktualne, choć ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 sierpnia 2005 r.
  w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach nie jest aktem wykonawczy do ustawy VAT lecz do Ordynacji Podatkowej.

  Ale chyba trzeba jeszcze wziąć pod uwagę:

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 31 maja 2005 r.) Dz.U.05.95.798 zp.zm.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. z dnia 20 lipca 2005 r.)Dz.U.05.133.1119

  #10807
  ksi
  Uczestnik

  Już znalazłam, dzięki jeszcze raz. 😀

  #10809
  izmi
  Uczestnik

  WOJTANIA,
  i tak właśnie być powinno 🙂

  Ordynacja Podatkowa, rozdział 12, a dokładniej art. 87-90, traktuje o rachunkach 🙂

  oba rozporządzenia, które podałeś dotyczą FA VAT, a księgowa pytała konkretnie o rachunki 🙂
  pozdrawiam

  #10811
  wojtania
  Uczestnik

  …chodziło mi o to, że zgodnie z paragrafem 20 RMF z 25 maja 2005:

  Za fakturę uznaje się również:
  1) bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane:
  a) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
  b) numer i datę wystawienia biletu,
  c) odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km,
  d) kwotę należności wraz z podatkiem,
  e) kwotę podatku;
  2) dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej, jeżeli zawierają następujące dane:
  a) nazwy i numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
  b) kwotę należności wraz z podatkiem,
  c) kwotę podatku;
  3) dokumenty dotyczące usług bankowych i ubezpieczeniowych zwolnionych od podatku, jeżeli zawierają co najmniej następujące dane:
  a) określenie usługodawcy i usługobiorcy,
  b) numer kolejny i datę ich wystawienia,
  c) nazwę usługi,
  d) kwotę, której dotyczy dokument;
  4) dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane:
  a) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
  b) numer kolejny i datę wystawienia,
  c) nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata,
  d) kwotę należności wraz z podatkiem,
  e) kwotę podatku;
  5) rachunki, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727 i Nr 86, poz. 732), wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 8, 9, 11-17, 19-22 i 24.

  Zgodnie natomiast z paragrafem 14 RMF z 22 sierpnia 2005:

   1. Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi zawiera co najmniej:
  1) imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi;
  2) datę wystawienia i numer kolejny rachunku;
  3) odpowiednio wyraz „ORYGINAŁ” albo „KOPIA”;
  4) określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe;
  5) ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;
  6) czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje.
  2. W przypadku gdy oryginał rachunku uległ zniszczeniu albo zaginął, ponownie wystawiony rachunek zawiera również wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jego ponownego wystawienia.
  3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do faktur wystawianych przez podatników podatku od towarów i usług.

  …a to oznacza, że mały sklep skoro nie jest Vat-owcem to nie musi na rachunkach umieszczać numeru NIP…sek w tym, że ktoś dalej zacytował jakieś orzeczenie sądu z innym wnioskiem. NAJWAŻNIEJSZE JEST JEDNAK STWIERDZENIE W RMF ŻE RACHUNEK ZAWIERA „CO NAJMNIEJ…” a to oznacza, że umieszczenie NIP-u grzechem nie jest. 😉

  #10812
  izmi
  Uczestnik

  🙂 tak jest: NIP na rachunku MOŻE BYĆ acz NIE MUSI
  cóż… przyznaję się bez bicia, że wycinek z wyroku sądu ja wsadziłam 😳
  niedokładnie przeczytałam post księgowej i przez to pobłądziłam -> mea culpa
  pozdrawiam 🙂

  #23593557
  eddie
  Uczestnik

  Ciekawy temat, ale nie chodzi tylko o NIP. Niedawno temu, sprawdzałem rachunkowość (sprawozdania finansowe) pewnej firmy, szczególnie jej różne umowy dotyczące zleceń i ich wykonanie, a szczególnie poprawność rachunków (faktur).

  Co za bałagan. Na pewno brak procedur, albo jeśli takie istnieją (a nie ma na to wcale dowodów), to nie są one przestrzegane.

  Sprawa jest w sądzie, więc opiszę szczegółowo tą sytuacje skoro będzie wyrok sądu.

   

Oglądasz 14 wpisów - 1 z 14 (wszystkich: 14)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.