wtorek, 18 stycznia, 2022

nowa poprawka z 29.11.2006 dyskryminuje nas calkowicie

Home Forum Egzaminy egzaminy nowa poprawka z 29.11.2006 dyskryminuje nas calkowicie

Oglądasz 14 wpisów - 31 z 44 (wszystkich: 44)
 • Autor
  Wpisy
 • #8275
  kules
  Uczestnik

  [QUOTE BY= Sebastian] tak należy wnioskować z najnowszej autopoprawki, zgoda. tylko dlaczego kwestia honorowania dotychczasowych zaświadczeń i egzaminów znalazla się w rozdz. 2 „jawność i przejrzystość fin. pub.”
  art. 18a nie pasuje tam, jest wyrwany z kontekstu. nie wiem, czy to zamierzone, czy przoczenie osoby piszącej autopoprawkę.[/QUOTE]

  ostatnim „merytorycznym” artykułem zmiany ustawy był art.18 i dlatego ten nasz, który został dodany „na końcu”, ma numer 18a. Bo 19 nie mógł mieć gdyż taki już istnieje i mówi już o przepisach wykonawczych do ustawy.

  #8276
  tk
  Uczestnik

  [QUOTE BY= Sebastian] tak należy wnioskować z najnowszej autopoprawki, zgoda. tylko dlaczego kwestia honorowania dotychczasowych zaświadczeń i egzaminów znalazla się w rozdz. 2 „jawność i przejrzystość fin. pub.”
  art. 18a nie pasuje tam, jest wyrwany z kontekstu. nie wiem, czy to zamierzone, czy przoczenie osoby piszącej autopoprawkę.[/QUOTE]
  Sebastian,
  myślę, że art. 18 a „nie jest” artykułem Ustawy o finansach publicznych, tylko artykułem Projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, a w tej ostaniej ustawie nie ma rozdziałów.
  Pozdrawiam

  #8278
  sebastian
  Uczestnik

  do tk:
  nanieś proszę zmiany proponowane Projektem ustawy o zmianie uofp i innych (wraz z autopoprawką). i gdzie znajdzie się art. 18a?

  #8279
  martinez
  Uczestnik

  Myślę, że nie powinniśmy odnosić się w tych protestach to konkretnej poprawki bo te się zmieniają co chwile! Piszmy jak uważamy, że powinien być zorganizowany audyt w Polsce. Proponuje poważny egzamin składający się z bloków – metodyka, analiza ryzyka, rachunkowość, prawo, statystyka itp. Kontrolerzy byliby zwalniani z części z których są certyfikowani ale uprawnienia i tak należy zdobyć. Dla osób bez doświadczenia wymóg praktyki (nie dotyczy kontrolerów, rewidentów)

  Koordynacja audytu – jak ktoś napisał – program wspierający audyt, który łatwo i czytelnie eksportowałby wymagane informacje dla rady ministrów.

  Obsada kadrowa audytu proporcjonalnie do ilości środków w dyspozycji jednostki i/lub ilości pracowników. Wprowadzenie asystentów audytu – po egzaminie, ale jeszcze bez praktyki. Aby wzmocnić system audytu zwiększyć kadry audytu!

  Wzmocnić podległość AW kierownikowi jednostki (zgodnie ze standardami), w wyjątkowych okolicznościach i z wyprzedzeniem audyt na zlecenie rady ministrów, przesyłanie sprawozdań w wymaganej przez RM przekrojach.

  Obowiązek ciągłego doskonalenia zawodowego pracowników AW. Cykliczne konferencje audytorów – stowarzyszeń – MF w celu usprawniania metodyki, dzielenia się najlepszymi praktykami itp.

  Ocena Departamentu KKFIAW polegająca na potwierdzaniu, że funkcja AW działa zgodnie ze standardami – nie tylko powierzchowne kontrole formalne, ale wejście także w merytorykę. Komórki audytu powinny być co jakiś czas poddane zewnętrznej weryfikacji.

  #8282
  kaczor
  Uczestnik

  Marzyciel i idealista z kolegi:smile:A myslalem, ze wszyscy juz wygineli

  #8283
  caliente
  Uczestnik

  Racja, łza się w oku kręci. Ale chyba działania MF idą w przeciwnym kierunku. Co nie znaczy, że nie powinniśmy składać MF ambitnych propozycji.

  #8285
  martinez
  Uczestnik

  Wiem, że są to być może marzenia czy czcze gadanie, ale przedstawienie modelu audytu jaki środowisko uważa za właściwy nie byłoby złe. Póki co komentujemy pomysły MF, może czas zaproponować coś innego ?

  #8286
  tk
  Uczestnik

  do Sebastiana:

  Projekt
  U S T A W A
  z dnia

  o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
  .
  .
  .
  Art. 18. 1. Do uchwał budżetowych na rok 2007 stosuje się art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
  2. Przepisy art. 165a i 184 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej na rok 2008.
  3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może postanowić o zastosowaniu przepisów, o których mowa w ust. 2, do opracowania uchwały budżetowej na rok 2007.

  Art. 18a. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin, o którum mowa w art. 60 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym mogą być audytorami wewnętrznymi w rozumieniu niniejszej ustawy, jeżeli spełnią kryteria określone w art. 58 pkt 1-5 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

  Art. 19. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zmie¬nianych niniejszą ustawą, zachowują moc do dnia wejścia w życie prze¬pisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów zmienianych tą ustawą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.
  2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 207 i 208 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia pożyczek, o których mowa w art. 209 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, udzielonych do dnia 31 grudnia 2006 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

  Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

  Pozdrawiam

  #8287
  szymonek123
  Uczestnik

  tk – dzięki -zrobione z klasą
  bo wałkować tutaj nie można bo nie daje rezultatu 😉

  #8289
  sebastian
  Uczestnik

  do tk:
  z jakiego projektu korzystasz? ja z tego zawartego na stronach sejmowych: http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/3A70107F2466F8FEC125721F00439F30/$file/1078-ustawa.doc

  #8290
  kikcloud
  Uczestnik

  Czekajcie, czekajcie i przypomnijcie mi. Czy Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej to jest ta instytucja która:
  – od 1989 nie może sobie poradzić z tzw. „szarą strefą”,
  – ściągnęła od mafii pruszkowsko-wołomińskiej 600 zł (słownie: przez gardło mi nie przechodzi )
  – odpowiada za tzw. ściągalność podatków
  Jeżeli to ta? To rzeczywiście brakuje im tylko audytorów ❗

  #8291
  sebastian
  Uczestnik

  do tk:
  dzięki

  #8293
  meg
  Uczestnik

  kikcloud!

  Bardzo dobra argumentacja do oprotestowania autopoprawki!

  #8675
  ewela
  Uczestnik

  ja już nic nie rozumię:sad: to co będą egzaminy na audytorów wew. czy trzeba od razu podchodzić do CIA???

Oglądasz 14 wpisów - 31 z 44 (wszystkich: 44)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.