czwartek, 25 lutego, 2021

Nowelizacja uofp a prefinansowanie

Home Forum Sektory Samorządy Nowelizacja uofp a prefinansowanie

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
 • Autor
  Wpisy
 • #9302
  miszaw
  Uczestnik

  Witam.
  Mam pytanie dotyczące zmian w uofp w związku z likwidacją prefinansowania.
  W załączniku uchwały budżetowej na 2007 rok dot. wydatków na programy i projekty ze środków unijnych ujęto środki, których źródłem finansowania wskazano prefinansowanie z budżetu państwa. Dotyczy to projektu z Regionalnego Programu Operascyjnego 2007 – 2013.
  Nie wiem zy dobrze interpretuje zapis art. 20 ustawy zmieniającej uofp, ale wydaje mi się że instytucja prefinansowania pozostała tylko dla projektów finansowanych z programów na lata 2004 – 2006.
  Czy w takim wypadku czy nie trzeba zmienić uchwały?
  Nadmieniam, że uchwałę przyjęto 28 grudnia.
  Pozdrawiam Michał

  #9360
  k-asiek
  Uczestnik

  Dokładnie tak. Ja właśnie byłam na szkoleniu z tego tematu i pani biegły rewident min. powiedziała że dla podpisanych umów (2004-2006) prefinansowanie jest, natomiast w nowym nie ma czegoś takiego jak prefinansowanie. Jest natomiast zapis mówiącu o kredycie, pożyczce , musisz zajrzeć do zmian, bo dokładnej nazwy nie pamietam.

  #9366
  wojtania
  Uczestnik

  Cytacik przypominający:

  USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.)

  Art. 20. W odniesieniu do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074), środków przedakcesyjnych i środków przejściowych stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a w zakresie prefinansowania programów i projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej – także akty wykonawcze wydane na ich podstawie, z wyjątkiem art. 42, art. 43, art. 97 ust. 1 pkt 10, art. 100 ust. 2, art. 120 ust. 3, 3a i 5, art. 124 pkt 9, art. 133 ust. 1 i 2a, art. 137 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 144 ust. 1, art. 148 ust. 1a, art. 157 ust. 8a i 8b i art. 208 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

  Art. 21. Do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stanowiących rozliczenie pożyczek, o których mowa w art. 209 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, udzielonych do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

  Art. 24. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.
  2. Do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia pożyczek na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej udzielonych do dnia 31 grudnia 2006 r., o których mowa w art. 209 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 207 i 208 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.