czwartek, 24 września, 2020

Obieg i kontrola dokumentów

Home Forum Sektory Samorządy Obieg i kontrola dokumentów

Oglądasz 13 wpisów - 1 z 13 (wszystkich: 13)
 • Autor
  Wpisy
 • #5241
  powa
  Uczestnik

  Witam
  Czy dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty może wydać zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitej instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w GZO oraz placówkach szkolnych obsługiwanych przez ten Zespół, zarządzając jednocześnie, że będzie on sprawował ogólny nadzor nad skutecznościa tego systemu i prawidłowe wykorzystanie sygnałow i wynikow kontroli?
  Czy nie powinien takiego zarządzenia wydać raczej Wójt?
  Poważna

  #5249
  ceem
  Uczestnik

  Myślę, że jeżeli GZO działa jako jednostka budżetowa to wszystko jest OK, ponieważ Kierownik GZO jest jednoczesnie kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych a więc podlega art. 44 uofp.

  #5254
  malutki1
  Uczestnik

  Zgadzam się z CEEM!
  1.Jeżeli jest kierownikiem jednostki bużetowej (GZO) ma nawet taki obowiązek na podstwie art. 47 uofp zgodnie z art. 44 uofp. A jeżeli GZO jest jednym z wydziałów gminy, wynikającym ze struktury organizacyjnej, obowiązek spoczywa na wójcie.
  2. Jaką formę organizacyjną mają placówki szkolne, jeżeli one są jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu teretorialnego – kierownicy tych jednostek sporządzają dokumentację przyjętych zasad rachunkowości.
  3. Nie wiem czym zajmuje się GZO…

  #5262
  powa
  Uczestnik

  GZO jest gminną jednostką organizacyjną, której zadaniem jest obsługa finansowa- księgowa placówek oświatowych.Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 44 uofp dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za całośc gospodarki finansowej. GZO jest utworzone jedynie do obsługi finansowej.Na jakiej podstawie prawnej wydaje Zarządzenie dyrektorom szkól w sprawie jednolitej instrukcji obiegu i kontroli dokumentów i sam zarządza, że będzie sprawował nadzor nad tym systemem?
  Poważna

  #5265
  podhale
  Uczestnik

  Absolutnie Dyrektor Zespołu obsługującego szkoły nie ma prawa wydawać dyrektorom tych szkół żadnych zarządzeń. Każdy z dyrektorów szkół wydaje zarządzenia, bo to on jest kierownikiem. w praktyce jest tak, że te zarządzenie są identyczne. Między dyrektorem Zespołu a poszczególnymi dyrektorami szkół nie ma żadnej zależności służbowej , co własnie często rodzi różne konflikty.

  #5266
  jola
  Uczestnik

  Jeżeli dyrektor szkoły zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowści przekazał prowadzenie rachunkowści GZOSP, to czy musi też mieć zarzadzenia dotyczące polityki rachunkowości kiedy on jej nie prowadzi. Dyrektor GZOSP przyjął na piśmie ten obowiązek zgodnie z w/w art./ ustawy i zarz. stworzył dla GZOSP, a jeżeli w politykach jest mowa o „jednostce” oznacza to szkołę. Dyrektorzy na piśmie potwierdzili zapoznanie sie z obiegiem dokumentów księgowych i politykami rachunkowści.

  #5272
  alkman
  Uczestnik

  W myśl regulacji zawartej w przepisach art. 44 ust. 2 ustawy o finansach (…), kierownik jednostki (nasz dyrektor szkoły) może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Dyrektor GZO nie jest pracownikiem szkoły. Nie znalazłem też przepisu, upoważniającego do samowolnego przejęcia tych obowiązków przez kierownika jakiejkolwiek innej jednostki.

  Przepisy art. 4 ust. 5 uor nie zwalniają żadnego kierownika jednostki, w tym dyrektora szkoły z odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, nawet jak powierzy prowadzenie ksiąg samemu wójtowi i potwierdzi to 250 razy swoim podpisem.

  Ciągle jestem na etapie poszukiwania podstawy prawnej do prowadzenia ksiąg poza siedzibą szkoły przez GZO:
  Pyt.1 Jak się ma prowadzenia ksiąg poza siedzibą szkoły, do art. 11 ustawy o rachunkowości?,
  Pyt.2 Jak się ma GZO, do uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg? (Ewentualnie, z jakich przepisów wynika, iż gminne jednostki budżetowe mogą prowadzić rachunkowość innych jednostek bez uprawnień do takich usług.).
  Z przepisów wychodzi mi, że wszystkie osoby pracujące w GZO, którym powierzono wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg szkół powinny mieć, co najmniej uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  #5275
  audytorz
  Uczestnik

  Tworzenie jednostki w celu wspólnej obsługi jednostek i placówek oświatowych wynika z art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty.

  #5285
  alkman
  Uczestnik

  audytorZ dziękuję bardzo za oświecenie.
  Poważna, jaką podstawę prawną wskazał dyrektor GZO wydając przedmiotowe zarządzenia.

  #5286
  powa
  Uczestnik

  Dyrektor GZO wydał zarządzenie na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości oraz Rozporządzenia MF z dnia 18 grudnia 2001r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla budżetu ist Dz. U nr 153 poz. 1752, w którym pisze: „Zarządzam : wprowadzić instrukcję obiegu i kontroli dokumentów w GZO oraz placówkach obsługiwanych przez GZO.
  W części – Organizacja i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej czytamy: „Za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie systemu finansowej kontroli odpowiedzialny jest dyr. GZO. Sprawuje on osobiście ogólny nadzór nad skutecznością działania tego systemu, jak również prawidłowościa wykorzystania sygnałów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Odpowiedziałny jest również za należyte wykorzystanie wyników kontroli”
  w podpisie dyr. GZO
  Czy zgodnie z przytoczoną podstawą prawną mógł wydać takie zarządzenie.
  Pozdrawiam Poważna

  #5292
  alkman
  Uczestnik

  odp. Nie.
  a może w statucie, albo akcie, na podstawie którego utworzono GZO znajdziesz podstawę do takiego postępowania dyrektora GZO.

  #5293
  kropka78
  Uczestnik

  zgadzam sie z toba alkman

  a tak przy okazji mam pytanie 😉 czy ktos sie wybiera na szkolenie w pikw w dniach 24-25 sierpnia ?

  #5312
  powa
  Uczestnik

  Diękuję za rozjaśnienie mi tej sytuacji. Uważam , że dyr.GZO pzekracz swoje kompetencje i to nie tylko w tej kwestii. Konrola nie robi na nim wrażenia, jest wręcz bezkarny.
  Pozdrawiam Poważna

Oglądasz 13 wpisów - 1 z 13 (wszystkich: 13)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.