poniedziałek, 17 maja, 2021

plan kont

Home Forum Sektory Samorządy plan kont

Oglądasz 11 wpisów - 1 z 11 (wszystkich: 11)
 • Autor
  Wpisy
 • #10573
  ajuri
  Uczestnik

  Jak uważacie, czy nazwy kont w zakładowym planie kont powinny być identyczne jak w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont … (Dz.U.06.142.1020)?
  np u mnie w jednostce (jednostka budżetowa podległa pod Urząd Marszałkowski) w planie kont konto 135 nazywa się „rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych” a w rozporządzeniu nosi nazwę rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia.
  konto 140 u mnie to środki pieniężne w drodze, a w rozporządzeniu konto 140 nazywa się Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne.
  Co o tym myślicie?

  #10576
  mareksp
  Uczestnik

  Moim zdaniem nie ma żadnego problemu a nawet lepiej, że nazwy kont oddają ich właściwą rolę. Niedopuszczalna byłaby jedynie zmiana określonych zasad funkcjonowania tych kont. Jednolitość tych zasad pozwala na zachowanie jednolitości prowadzonej rachunkowości i sprawozdawczości budżetu.

  #10594
  ksi
  Uczestnik

  A ja myślę, że nazwy kont powinny być identyczne jak w roporządzeniu.

  #10595
  szymonek123
  Uczestnik

  ja popieram pogląd „księgowej”

  nazwa konta w rozporządzeniu to nazwa konta obligatoryjna….
  w różnych opracowaniach PK nikt nie zmienia tych nazw….

  #10596
  adela
  Uczestnik

  Myślę, że rację ma Marek SP. Rozporządzenie ustala standardową liczbę kont i ich treść ekonomiczną. Jeżeli nazwa stosowana w Twojej jednostce zgodna jest z treścią ekonomiczną prypisaną do danego numeru konta, to nie widzę problemu.

  #10603
  ajuri
  Uczestnik

  dziękuję za odpowiedzi

  #10617
  pietryka
  Uczestnik

  Nie ma obligatoryjnego obowiązku nadawania nazw kont, a jeżeli jest to proszę mi go wskazać, gdyż ja tego nigdy nie spotkałem /byłem naście lat w kontroli skarbowej, 5 lat głownym księgowym w spółce, 4 lata jestem audytorem/. Są różne wzory planów kont a my możemy sobie dobrać w ZPL taki model jaki chcemy i wybrać inne nazwy kont, oczywiście w opisie podać co ewidencjonujemy na danym koncie.

  #10619
  las
  Uczestnik

  Oczywiście pietryka ma rację. Bez przesady.
  Las

  #10620
  wojtania
  Uczestnik

  [QUOTE BY= pietryka] Nie ma obligatoryjnego obowiązku nadawania nazw kont, a jeżeli jest to proszę mi go wskazać, gdyż ja tego nigdy nie spotkałem /byłem naście lat w kontroli skarbowej, 5 lat głownym księgowym w spółce, 4 lata jestem audytorem/. Są różne wzory planów kont a my możemy sobie dobrać w ZPL taki model jaki chcemy i wybrać inne nazwy kont, oczywiście w opisie podać co ewidencjonujemy na danym koncie.[/QUOTE]

  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA FINANSÓW
  z dnia 28 lipca 2006 r.
  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych

  § 11. 1. Wprowadza się następujące plany kont:
  1) plan kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
  2) plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
  3) plan kont dla placówek, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
  2. Plany kont stanowią podstawę do opracowania zakładowych planów kont.
  § 12. 1. Ustalając zakładowy plan kont, należy kierować się następującymi zasadami:
  1) podane w planach kont konta należy traktować jako standardową liczbę kont, która może być ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych niewystępujących w jednostce lub placówce albo uzupełniona o konta zgodne co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami planu kont;
  2) podstawą prowadzenia rachunkowości może być odpowiedni plan kont, uzupełniony co najmniej o wykaz kont ksiąg pomocniczych, które mają być prowadzone do poszczególnych kont syntetycznych;
  3) plan kont dla budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być uzupełniony, w miarę potrzeby, o właściwe konta planu kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych;
  4) zakładowy plan kont powinien uwzględniać ustalenia dysponenta części budżetowej lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności;
  5) zakładowy plan kont powinien zapewniać możliwość sporządzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach.
  2. Jeżeli przepisy dotyczące sprawozdań nakładają obowiązek:
  1) wykazywania w sprawozdaniach obrotów na określonych kontach – stosowana technika księgowości powinna umożliwić prawidłowe ustalenie wysokości tych obrotów;
  2) uzyskiwania informacji również w innych układach niż określone w planie kont – ewidencja aktywów, pasywów, kosztów i przychodów oraz strat i zysków nadzwyczajnych może być dokonywana według innych dodatkowych klasyfikacji.

  #10624
  pietryka
  Uczestnik

  To wszystko potwierdza to co napisałem. Plan kont stanowi podstawę do opracowania Zakładowego Planu Kont, i wszystko poniżej to potwierdza.
  Pozdrawiam

  #10640
  kikcloud
  Uczestnik

  Marian! Czytaj uważnie to rozporządzenie ❗

Oglądasz 11 wpisów - 1 z 11 (wszystkich: 11)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.