piątek, 12 sierpnia, 2022

Plany działalności

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW Plany działalności

Oglądasz 13 wpisów - 16 z 28 (wszystkich: 28)
 • Autor
  Wpisy
 • #20739
  irenaanna
  Uczestnik

  Mam nadzieję, że Pani ex Wice mówiąc o audycie w jst „róbta jak chceta” miała na myśli kierownika jednostki a nie audytora. Prawda jest mianowicie taka, że w jst audyt ma taką rangę – jaką nadaje mu SZEF oraz celebryci z RIO i NIK! Jeśli wspierają audytora, to audyt ma sens. Jeśli nie – to co robi audytor? Do wyboru: kopie się z koniem, siedzi cicho, szuka innej pracy.

  #20740
  dorotab
  Uczestnik

  Witam. Ciekawa jestem co wyraźanie widać w przypadku audytu w odniesieniu do twierdzenia „róbta co chceta”. Bardziej odnosze to do „funkcjonowania” kontroli zarządczej w samorządach. Ciśnie mi się jednak od razu pytanie dlaczego tak jest. Miałam okazję również być na szkoleniu prowadzonycm przez Panią z MF. Owszem wypowiadała się rozsadnie, ale muszę zgodzić się z xyz nie na temat samorządów. Niestety w tym temacie prowadząca miała do powiedzenia tylko jedno – jak wymyślą tak będą mieli /w dużym skrócie oczywiście/. Na moje pytanie dlaczego samorządów nie dotyczą plany działalności i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, uzyskałam odpowiedź, iż prościej zmusić jest do czegokolwiek kilku ministrów niż klika tysięcy szefów samorządów. Pytanie tylko, czy w innych sprawach ktoś samorządy pyta, czy chcą określone obowiązki wykonywać, czy będą miały kim i za co.
  Tak więc samorządy pozostawiono samym sobie, MF nie wyda wytycznych bo nie. Najlepiej potem twierdzić, iż samorządy działają zgodnie z hasłem Owsiaka.

  #20742
  pietryka
  Uczestnik

  Ostatni to nawet słyszałem takie twierdzenia /i zapraszam do dyskusji/, że zapis art 273 ust. 1 ufp o ogłoszeniu standardów audytu wewnętrznego DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH dotyczy tylko tych jednostek a nie jednostek samorządu terytorialnego /bo ustawa w art. 274 ust. 3 i 4, wyraźnie je rozróżnia/. Dla mnie coś nowego, zaczynam się zastanawiać po 6 latach co ja robię w tym audycie.

  #20744
  dorotab
  Uczestnik

  W takim razie należałoby stwierdzić jeszcze, iż jst nie tworzą sektora finansów publicznych. Tylko wtedy jak zinterpretować art. 9 ustawy o fp.?

  #20745
  mama0454
  Uczestnik

  A może my (z jst) w ogóle nie jesteśmy tzw. audytorami ??? 👿

  #20747
  adela
  Uczestnik

  Co do Pani byłej vice, to nie ona prowadziła szkolenie na którym byłem, ale jeszcze jako vice w tym szkoleniu uczestniczyła. Jej odpowiedź, dlaczego jst są traktowane po macoszemó, to dlatego, że niema w MF osoby, która by się za to wzięła. A róbta co chceta w audycie, to swoboda kierowników jednostek w ich działaniu. Mnie to akurat napewno do jesieni nie dotyczy, ale z rozmów z koleżankami i kolegami jest obraz jednostek, gdzie beznadziejnie ustalone są sprawy audytów wewnętrznych: zatrudnianie na 1 ileś tam etatu, beznadziejne wynagrodzenie, zero szkoleń, polecenia wykonywania czysto operacyjnych działań, i.t.d. Co do nadzoru instytucji zewnętrznych, to ja mam zdecydowanie negatywne odczucia co do rio na moim terenie. I są to głosy z wielu jednostek jst w województwie. Ślizganie się po tematach i niski poziom merytorycznej wiedzy. Ale to też wynika z przyjętych rozwiązań. Przez budżety jst przechodzi chyba połowa budżetu państwa, ale MF tego nie nadzoruje. Rio podlegają MSWiA, a tam nikt nie myśli o prowadzeniu jednolitych wytycznych, procedur kontroli. MF jest poza tym. Oni pilnują budżetu centralnego.

  #20753
  journeyman
  Uczestnik

  [QUOTE BY= pietryka] Urząd /burmistrz/ jednego z miast wydał postanowienie na temat zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście …
  Jeden z § poświęcił audytowi wewnętrznemu. Rozwiazania moim zdaniem są niezgodne z obowiązującym prawem /ustawa, rozporządzenie/ oraz ze standardami czy dobrymi zwyczajami, a oto tekst:
  ” 1. Zobowiązuje się (!?) audytora wewnętrznego do dokonywania okresowej (?) oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w …
  2. Ocena, o której mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.
  3. Ocena o której mowa w ust. 1 dokonywana jest na koniec każdego roku obrachunkowego (?) w ramach odrębnego zadania audytowego (?) i przedkładana do akceptacji (?) burmistrzowi miasta.”
  /Znaki są moje/
  W tym momencie ciśnie się tak wiele pytań:
  – m.in. o zgodność z obowiązującymi przepisami,
  – treść postanowienia na pewno nie była konsultowana z audytorem
  – jakie to mają być zadania zapewniające czy doradcze ?
  – w jaki sposób audytor ma to wprowadzić do tegorocznego planu, a poza tym to wygląda na zbieranie sprawozdań z jednostek i wydziałów czy referatów podległych i robienie zbiorówki a nic nie ma wspólnego z faktycznym audytem.
  Ale najbardziej kuriozalnie brzmi „przedkładanie do akceptacji burmistrzowi miasta” a on się łaskawie zgodzi albo… pozbędzie się audytora.
  Co za czasy, co za obyczaje…
  Bardzo jestem ciekawy waszych opini i proszę o wypowiedzi. Z góry dziękuję. 😆 [/QUOTE]

  Pomijając przedkładanie ustaleń audytora do AKCEPTACJI Burmistrza, wydaje mi się, że umieszczanie zadania zapewniającego pt „Ocena systemu kontroli zarządczej” jest jednym z najrozsądniejszych pomysłów, na jakie może wpaść kierownik jednostki

  #20754
  mareksp
  Uczestnik

  Obowiązek systematycznej (a nie okresowej) oceny systemu kontroli zarządczej przez funkcję audytu wewnętrznego (a nie przez audytora wewnętrznego) wynika bezpośrednio z art. 272 uofp i jest sensowny. Może być on zrealizowanych jedynie w tzw. cyklu audytu, który w zależności od ilości obszarów działania (ryzyka) oraz liczebności KAW może trwać od kilku do 100 lat . 😀 Jak widać w przywołanym zarządzeniu Pana Burmistrza musiał on mieć na myśli przy wydawaniu zarządzenia, że zatrudni taką liczbę audytorów, że wykona cykl audytu co roku. Jest również opcja, że przy wydawaniu zarządzenia nie miał nic na myśli (albo tylko chleb, o ile był głodny) i tylko mechanicznie podpisał podsunięty papier.
  Co do charakteru zadań w zakresie oceny systemu kontroli zarządczej to będą to zadania zapewniające (vide § 2 pkt 3 rozporządzenia definiujący zadanie zapewniające). Czynności doradcze będą miały raczej charakter usprawniający funkcjonowanie jednostki, w tym jej systemu kontroli zarządczej.
  W odpowiedzi na wydanie takiego zarządzenia AW powinien wystąpić do Pana Burmistrza o odpowiednie wzmocnienie etatowe KAW celem umożliwienia realizacji zarządzenia.
  😛
  A teraz wszyscy idą nad wodę i chłodzą umysł i ciało. 😎

  #20756
  journeyman
  Uczestnik

  Nie zgodzę się. Z niczego nie wynika, że dopiero realizacja całego cyklu audytu oznacza dokonanie oceny kontroli zarządczej w jednostce. Przyjęcie takiej wykładni oznaczałoby, że audyt nie realizuje swojego zadania. Po przejściu całego cyklu większość ustaleń będzie nieaktualna.

  W ogóle, cykl audytu nie jest nam do niczego potrzebny.

  Co rozumiałbym pod pojęciem oceny systemu kontroli zarządczej ? Ponieważ teoria kontroli i audytu nie zna takiego pojęcia, odwołałbym się wprost do modelu COSO / COSO II. Czyli do najpopularniejszego modelu teoretycznego.

  #20758
  alkman
  Uczestnik

  Może Teoria nie zna pojęcia kontrola zarządcza, ale Praktyka już się z nim zapoznała poprzez lekturę załącznika pewnego komunikatu nr 23 z 16 grudnia 2009 r. Zdaniem Praktyki nie ma możliwości realizacji omawianego zarządzenia burmistrza, bowiem nie jest możliwa w ciągu roku ocena wszystkich określonych w wymienianym komunikacie elementów kontroli zarządczej dla wszystkich realizowanych w jednostce zadań.
  Zdaniem Praktyki audyt zawsze realizuje swoje zadania, nawet jeżeli kierownik akceptuje ryzyko związane ze 100 letnim cyklem realizacji audytu.

  #20762
  pietryka
  Uczestnik

  A moim zdaniem prawo gazetowe dostało pozory legalności. Co już wcześniej ustakliliśmy to fakt, że tekst ten został prawie żywcem zerżnięty z przykładowego regulaminu z Nr 12/10 Tygodnika Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Człowiek, który to pisal nie ma nic wspólnego z audytem, prawdopodobnie jest lub był kontrolującym lub księgowym. Używa słowa okres obrachunkowy, który nie ma zasadzie odpowiednika w audycie. Moje uwagi do tego tekstu:
  – „zobowiązuje się audytora…” – narusza zapis ustawy art. 283 uofp,w porozumieniu z kierownikiem, a jeżeli poza planem to analiza ryzyka uzasadniająca takie działanie.
  – okresowa ocena – to nie systematyczna ocena,
  – ocena… dokonywana jest na koniec każdego roku obrachunkowego (?) w ramach odrębnego zadania audytowego – zostały naruszone przepisy rozporządzenia no i… co to jest ten nieszczęsny rok obrachunkowy /bo jako były księgowy i inspektor skarbowy to wiem/, czy audyt ten ma być zrobiony do końca roku czy za dany rok /a to już po 31 grudnia…/. Jak go wprowadzić do planu /niemożliwe raczej w roku bieżącym/ no więc poza planem, jak to zrobić technicznie przy 25 wydziałach i ponad 70 jednostkach podległych, kto ma podpisywać odbiór sprawozdania i składać ewentualne zastrzeżenia? itd.
  – przedkładanie do akceptacji /to jak wyznaczyć komisję przetargową i wskazać jej kogo ma wybrać. Gdzie niezależność audytora?
  Wiadomo, że tego typu regulaminy, zarządzenia, postanowienia wójta, burmisterza, starosty, prezydenta zostały wydane pod kątem oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, ale ministerstwo już wyjaśniało, że obowiązek sporządzania planów, sprawozdanie z wykonania planów oraz składanie oświadczeń o kontroli zarządczej /art. 70/ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego /szukaj: najczęściej zadawane pytania/, więc po co robić coś co nie do końca jest zgodne z przepisami prawa. I należy przeczytać, co już było przedmiotem dyskusji Nr 21/10 „Wspólnoty” a polecała irenaanna.
  Pozdrawiam

  #20773
  journeyman
  Uczestnik

  [QUOTE BY= alkman] Może Teoria nie zna pojęcia kontrola zarządcza, ale Praktyka już się z nim zapoznała poprzez lekturę załącznika pewnego komunikatu nr 23 z 16 grudnia 2009 r. Zdaniem Praktyki nie ma możliwości realizacji omawianego zarządzenia burmistrza, bowiem nie jest możliwa w ciągu roku ocena wszystkich określonych w wymienianym komunikacie elementów kontroli zarządczej dla wszystkich realizowanych w jednostce zadań.
  Zdaniem Praktyki audyt zawsze realizuje swoje zadania, nawet jeżeli kierownik akceptuje ryzyko związane ze 100 letnim cyklem realizacji audytu.[/QUOTE]

  „Zdaniem Praktyki audyt zawsze realizuje swoje zadania” – jak widać audytorzy też mogą stać się „leśnymi dziadkami”, które istnieją w organizacji tylko po to, by istnieć i pobierać wynagrodzenia.

  Audyt podstaw systemu kontroli wewnętrznej (zarządczej) to jeden z prostszych audytów, jakie możemy wykonywać.

  #20777
  alkman
  Uczestnik

  [QUOTE BY= Journeyman] Audyt podstaw systemu kontroli wewnętrznej (zarządczej) to jeden z prostszych audytów, jakie możemy wykonywać.[/QUOTE]

  Podaj leśnym dziadkom przykład trudnego audytu.

Oglądasz 13 wpisów - 16 z 28 (wszystkich: 28)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.