wtorek, 22 czerwca, 2021

pracownicy w instytucjach kultury

Home Forum Sektory Samorządy pracownicy w instytucjach kultury

Oglądasz 11 wpisów - 1 z 11 (wszystkich: 11)
 • Autor
  Wpisy
 • #17836
  monka
  Uczestnik

  czy dobrze rozumiem – w naszych instytucjach kultury pracownicy powinni podlegać przepisom o pracownikach samorządowych?

  #17837
  scypion
  Uczestnik

  Art 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 wychodzi na to, że nie.

  Posiłkować się można odrębnością instytucji kultury jako jednostki tworzących sektor finansów publicznych – Art 4. UoFP.

  Trzeba szukać dalej na jakich warunkach oni są zatrudniani. Ciekawa kwestia…

  #17838
  monka
  Uczestnik

  jeszcze tego nie sprawdzałam, mam jeszcze jedną kwestię – czy żona może zatrudnić męża (w samorządzie nie)

  #17839
  scypion
  Uczestnik

  Doprecyzuj pytanie proszę?

  #17840
  monka
  Uczestnik

  czy dyrektor instytucji kultury może zatrudnić współmałżonka

  #17841
  scypion
  Uczestnik

  Ułatwijmy – czy zachodzi pomiędzy nimi stosunek bezpośredniej podległości służbowej? Czyli że jedno jest bezpośrednim przełożonym drugiego?

  #17842
  monka
  Uczestnik

  tak

  #17843
  monka
  Uczestnik

  w przypadku samorządu nie mogą, ale jak w przypadku samorządowych instytucji kultury

  #17847
  scypion
  Uczestnik

  Miałem nadzieję że na ostatnie pytanie odpowiedź będzie przecząca.

  Niestety – wychodzi na to, że skoro nie obowiazuje ich ustawa o pracownikach samorządowych – to nic nie można poradzić na taką sytuację, chyba żę współmałżonek będzie mial coś wspólnego z zamówieniami publicznymi (oświadczenia ZP-11 z tego co kołata mi się po głowie).

  #17852
  terka
  Uczestnik

  Ustawodawca w art. 24j. ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym postanowił, że:
  radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta, którego małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo w okresie pełnienia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na terenie danej gminy w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, jest obowiązany do pisemnego poinformowania o tym fakcie osobę, której składa oświadczenie majątkowe. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również przypadku zmiany stanowiska przez małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w zdaniu pierwszym.
  Zgodnie natomiast z normą określoną w ust. 6 tego artykułu, informacja ta podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w art. 24i. (to jest w Biuletynie Informacji Publicznej), z tym że ujawnieniu nie podlegają informacje dotyczące adresów zamieszkania osób je składających oraz osób, których one dotyczą.

  Diabli wiedzą, po co to zapisano 👿 , nie ma żadnej sankcji za niezłożenie takiej informacji (była, ale ze względu na uchylenie przepisów dotyczących terminu, już nie ma zastosowania).
  Ale jak chce Ci się coś z tym zrobić (z tym zatrudnieniem małżonka), to powołaj się na to.
  Niezamieszczenie w BIP takiej informacji jest naruszeniem ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).
  Może, jeśli wskażesz na przepis art. 24j. ustawy i kierownik jednostki złoży taką informację, to zwierzchnik (wójt, burmistrz, prezydent) coś z tym zrobi?
  😈 😉

  #17853
  scypion
  Uczestnik

  Czyli dalej mogą zatrudniac swych małżonków… ale muszą o tym informować.

  Nie pamiątałem o tym zapisie, dzięki za odświeżenie 😀

Oglądasz 11 wpisów - 1 z 11 (wszystkich: 11)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.