sobota, 6 marca, 2021

przedawnienie

Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
 • Autor
  Wpisy
 • #18067
  terka
  Uczestnik

  Witam, poproszę o pomoc 🙂

  Czy do zabezpieczeń należytego wykonania umowy ma zastosowanie instytucja przedawnienia?

  Sytuacja jest nastepująca:
  umowa z 2002 r., przedmiot umowy zrealizowany w tym samym roku.
  Okres rękojmi – 3 lata. Zwrot drugiej części zabezpieczenia powinien nastąpić w 2005 r. (z urzedu, bez wezwania od wykonawcy, zgodnie z ustawą pzp).
  Nie zwrócono w w/w terminie. Trzy lata minęły. Czy teraz: należy zwrócić, czy uznać za przedawnione?

  Czy można nie zwrócić zabezpieczenia i powoływac się na instytucję przedawnienia? Wszak to sa pieniadze wykonawcy, tyle, że nazwijmy to „w depozycie”.

  Pozdrawiam i bardzo licze na pomoc.
  Moze mieliście taką sytuację?

  #18073
  izmi
  Uczestnik

  napisz do mnie na tlen, nick ten sam

  #18075
  terka
  Uczestnik

  Dzięki, dopiero teraz przeczytałam:smile:

  #18076
  alkman
  Uczestnik

  Możliwe, że szef jednostki, o której piszesz, powinien działać na podstawie i w granicach prawa, a swoją postawą powinien pogłębiać zaufanie do (&#8230:wink: itd. Takie działania wpływają na utratę wizerunku i raczej nie pogłębiają zaufania do instytucji.
  Takie działa prawdopodobnie wytoczy w prasie, jako wyzyskany, u schyłku psychicznej a progu finansowej wytrzymałości, przedsiębiorca po przegranej we wszystkich instancjach sądowych bitwie.

  Zanim to nastąpi, kilka bezużytecznych, nie popartych wiedzą i doświadczeniem myśli.

  #18077
  alkman
  Uczestnik

  Myśli cz. 1
  W myśl art. 148 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
  Osobiście nie bardzo, w sprawie zabezpieczeń, znajduje odesłanie w p.z.p. do K.C. – czyli nie ma mowy o przedawnieniu i jak się zorientowaliście, że nie oddane to oddajcie.

  #18078
  alkman
  Uczestnik

  Myśli cz. 2
  Gdyby jednak ktoś znalazł powiązanie p.z.p. z K.C. w zakresie zabezpieczeń, to zwracam uwagę na użyte w wymienianym przepisie art. 148 ust.5 słowo „przechowuje” i odsyłam do lektury art. 337 i 844 K.C.
  Art. 337. Posiadacz samoistny nie traci posiadania przez to, że oddaje drugiemu rzecz w posiadanie zależne.
  Art. 844. § 1. Składający może w każdym czasie żądać zwrotu rzeczy oddanej na przechowanie.
  § 2. Przechowawca może żądać odebrania rzeczy przed upływem terminu oznaczonego w umowie, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia rzeczy przechowywać jej w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany. Jeżeli czas przechowania nie był oznaczony albo jeżeli rzecz była przyjęta na przechowanie bez wynagrodzenia, przechowawca może żądać odebrania rzeczy w każdym czasie, byleby jej zwrot nie nastąpił w chwili nieodpowiedniej dla składającego.

  Tu także nie ma mowy o przedawnieniu i jak się zorientowaliście, że nie oddane to oddajcie.

  #18079
  alkman
  Uczestnik

  Myśli cz. 3
  Załóżmy, że do rozpatrywanego zabezpieczenia nie mają zastosowania dwa powyższe przepisy art. 337 i 844 K.C.
  Prawdopodobne, że potwierdziliśmy (może nawet sami wysłaliśmy) „potwierdzenie salda” o których mowa w rozdziale 3 inwentaryzacja u.o.r. Zatem, w tym przypadku, mógłby mieć zastosowanie art. 123 § 1 pkt 2 K.C., w myśl którego bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.
  „Mógłby” gdyż możliwe, że osoba, która podpisała „potwierdzenie salda” nie ma uprawnień do występowania w imieniu osoby, przeciwko której roszczenie przysługuje.

  Dalej (pomimo światełka w tunelu) nie ma mowy o przedawnieniu i jak się zorientowaliście, że nie oddane to oddajcie.

  #18080
  alkman
  Uczestnik

  Myśli cz. 4
  Zgodnie z przepisami art. 151 ust. 1 ustawy p.z.p., zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. W związku z cytowanym na początku art. 148 ust.5 Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego. A po tym 30-dniowym okresie (Gdyby ktoś znalazł powiązanie p.z.p. z K.C. w zakresie zabezpieczeń) stajemy się dłużnikami i w myśl art. 481. § 1 K.C. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. O wysokości odsetek znajdziemy coś w art. 359. § 2 K.C., jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.
  Jak należą się odsetki i to ustawowe to zapraszamy do dyskusji specjalistów od naruszenia dyscypliny finansów publicznych, bo zgodnie z przepisami art 16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat.
  Tu idziecie w zaparte: twierdzicie że K.C. ma zastosowanie, a w szczególności art. 118, w myśl którego termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata; wmawiacie, że to nie było żadne przechowanie tylko zwykłe zobowiązanie; właściwie to wina przedsiębiorcy, że się nie upomniał, bo wy w jego księgach nie siedzicie, a w swoim banku nie będziecie sprawdzać co macie, bo macie co innego, ważniejszego do roboty.

  #18081
  alkman
  Uczestnik

  Myśli cz. 5
  W przypadku zaparcia, o którym mowa w cz. 4 przedsiębiorca „nasyła” RIO albo NIK. Jak stwierdzą że naruszyliście art. 148 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, to trzeba będzie posypać głowę popiołem. Możliwe, że poproszą o wasz regulamin zamówień publicznych, w którym przepisaliście z p.z.p. art. 151 – że zwracacie zabezpieczenie w terminie po (&#8230:wink: itd., oraz waszą politykę rachunkowości, w której ani słowa o jakichkolwiek dopuszczalnych przedawnieniach.

  Właściwie, przeterminowane zabezpieczenie to dochód czy przychód?

  #18082
  terka
  Uczestnik

  😀
  Nie dobijaj mnie:wink:
  Toż wszystko co piszesz, samą prawdą jest i ja własnie dlatego tu pod dyskusję problem poddałam, że wsparcia potrzebuję (psychocznego głównie, choc nie tylko), bo zawalczyć muszę z księgową:wink:
  Toż jakaś paranoja. a i wstyd, że do takiej sytuacji dopuszczono. I jeszcze szuka się rozwiazań „zastępczych”.
  Jestem względnie od niedawna w tej jednostce audytorem, co i raz wpadam na jakieś zadawnione bałagany („tak się zawsze robiło” albo „tego się nigdy nie robiło”).
  A regulamin zamówień urodził się dwa lata temu, więc do onegdajszych bałaganów stosowany nie był:wink:

  A argument o uzgadnianiu sald już księgowej wytoczyłam. Zero reakcji w rodzaju niepokoju, zainteresowania, czy skruchy wreszcie:wink:
  Dzięki, alkman:smile:

Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.