czwartek, 24 września, 2020

przekazanie nieruchomości

Home Forum Sektory Samorządy przekazanie nieruchomości

Oglądasz 14 wpisów - 1 z 14 (wszystkich: 14)
 • Autor
  Wpisy
 • #11020
  ankaw
  Uczestnik

  Czy przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami z zakresu trwałego zarządu odnoszą się do wszystkich jednostek organizacyjnych danego samorządu, czy tylko tych, co nie posiadają osobowości prawnej? Jaki sposób jest właściwy jesli chodzi o przekazanie nieruchomości gminnej na rzecz samorządowej instytucji kultury, która posiada osobowość prawną? z góry dziękuje za wszelkie informacje. Pozdrawiam

  #11136
  wiolka
  Uczestnik

  Witam
  Temat, które poruszyłaś interesuje również mnie, choć troszkę z innej strony.
  U mnie bowiem jednostkom organizacyjnym przekazano mienie w bezpłatne użyczenie, na czas nieokreślony.
  Art. 18 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi, iż „Nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w:
  – trwały zarząd
  – najem lub dzierżawę
  – użyczenie na cele związane z ich działalnością.
  Ale jest jeszcze art. 43, który mówi, ze jednostki w ramach trwałego zarzadu mają prawo m.in. do oddania nieruchomosci lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie.
  I teraz moje pytanie jest takie: Czy jednostka, która otrzymała mienie w formie bezpłatnego użyczenia ma prawo do oddawania w najem lub dzierżawę części tych nieruchomości?

  Moze ktoś podpowie i Tobie i mnie 😉
  Pozdrawiam.
  Wiolka

  #11137
  wiolka
  Uczestnik

  Aniu, co do Twojego pytania – nie natknęłam się nigdzie na podział w zakresie podmiotowym(jednostka ma lub nie ma osobowości prawnej).
  Ustawa o gospodarce nieruchomosciami przewiduje jedynie różnorodność form przekazania, o których mówi wspomniany wyżej art. 18, nie uzależniajac od statusu prawnego jednostki.

  W naszej j.s.t. nie mamy instytucji kultury, więc przyznam, ze nie znam specyfiki jej funkcjonowania.
  Pozdrawiam.
  Wiolka

  #11160
  mariusz31
  Uczestnik

  Nie można było oddać nieruchomości osobie prawnej w trwały zarząd. W TZ można oddać tylko jednostce organizacyjnej, która z definicji nie posiada osobowości prawnej (art4 pkt 10 UoGN). Wg mnie w tym przypadku najem, bezpłatne użyczenie są leganymi formami oddania nieruchomości osobie prawnej w posiadanie. Warunki korzystania określić można w umowie (najmu, użyczenia), również wtedy gdy oddaliśmy w bezpłatne użyczenie swojej jednostce organizacyjnej.

  #11161
  ankaw
  Uczestnik

  Dzięki Wam za informacje i pozdrawiam. Wiolka, jednostki budżetowe, którym gmina przekazała w bezpłatne użyczenie pewne nieruchomości, mają prawo do uzyskiwania dochodów z najmu i dzierżawy – te należności i tak wpływają do urzędu, najwyżej zwiększa się budżet o wysokość tych dochodów poszczególnym np. szkołom.

  #11164
  wiolka
  Uczestnik

  Ania, dochody wpływają i tak do budzetu – tu zgoda. Pytanie moje jednak dotyczy faktu, czy dyrektorzy tych jednostek mają prawo samodzielnie zawierać umowy najmu czy dzierżawy (okresy rózne, od kilku dni do kilku lat), czy może powinni każdorazowo – bez względu na czas zawieranej umowy występować do Zarzadu j.s.t. o zgodę?
  Ustawa o gosp. nieruchomościami mówi, że jeśli jest mienie przekazane w trwały zarzad i dyrektorzy zawierają umowy najmu do lat 3, to mają obowiazek tylko poinformować Zarząd. A nie prosić o zgodę.

  Według mnie, gdy mienie przekazano w bezpłatne użyczenie, to dyrektor takiej jednostki każdorazowo musi występować o zgodę Zarządu na zawarcie umowy najmu.
  Co o tym sądzicie?
  Pozdrawiam.
  Wiolka

  #11167
  ankaw
  Uczestnik

  W moim urzędzie jest tak, iż burmistrz udziela pisemnego pełnomocnictwa dyrektorom jednostek budzetowych do zarządzania powierzonym majątkiem w zakresie wynikającym z zarządu zwykłego, w tym wynajmowania majątku. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, dany dyrektor jest zobowiązany uzyskać zgodę burmistrza. (na podst. art. 47 ustawy o samorzadzie gminnym)

  #11185
  wiolka
  Uczestnik

  Dzięki Aniu. U nas też są wydane upoważnienia dla dyrektorów, choć ich treść w interesującym mnie zakresie niewiele mówi, a na pewno nie daje wprost upoważnienia do zawierania umów – dlatego też szukam tej postawy do zawierania umów.
  W naszych upoważnieniach jest mowa o prawie do składania oświadczeń woli w prowadzeniu bieżącej działalnosci jednostki. „Bieżąca działalność”- trudno wprost stwierdzić co określenie to definiuje…

  Jeszcze raz dzięki.
  Pozdrawiam. Wiolka

  #11186
  groszek
  Uczestnik

  Aniu według mnie w przypadku jednostek samorządu terytorialnego pełnomocnictwo powinno być wydane uchwałą zarządu samorządu terytorialnego (w gminach wydaje Wójt) U nas sprawdzało to RIO i jeśli nie było trwałego zarządu a dyrektor szkoły zawarł umowę najmu to zarzucali mu naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponieważ nie miał stosownego upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu

  #11195
  ankaw
  Uczestnik

  Dyrektorzy naszych placówek budżetowych mają przekazane nieruchomości w formie trwałego zarządu (z ustawy o systemie oświaty są zwolnieni z opłat), pełnomocnictwo jednak nie ma rangi zarządzenia burmistrza. skoro tak przyjęli nasi radcy prawni i dotychczas żadna kontrola zewnętrzna tego nie zakwestionowała, to chyba jest to dobrze…

  #11197
  wiolka
  Uczestnik

  [QUOTE BY= groszek] U nas sprawdzało to RIO i jeśli nie było trwałego zarządu a dyrektor szkoły zawarł umowę najmu to zarzucali mu naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponieważ nie miał stosownego upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu[/QUOTE]

  Groszku – a z jakiego artykułu to naruszenie? Z art.10?
  Wiolka

  #11203
  groszek
  Uczestnik

  Wiolu
  Ja po prostu nieściśle napisałam, chodziło o to m.in. że dyrektor szkoły nie naliczał należnych odsetek od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń, ponadto wydawał środki z najmu bezpośrednio na remonty tych pomieszczeń nie odprowadzając ich do samorządu terytorialnego, nie mając zgody Zarządu Powiatu na podpisywanie takich umów nie mówiąc już o wydawaniu takich środków. Jak również dokonał umorzenia tych wpłat jednej osobie. Również bez stosownej zgody. Tutaj było kilka naruszeń dyscypliny m.in. art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 2, art. 6 ust. 1, art. 7, art. 11

  Dyrektor działał w dobrej wierze, ponieważ brakowało mu środków na dokonanie niezbędnych remontów w szkole.

  Był również zarzut podpisania umów bez stosownego upoważnienia. Nie wiem jednak jak ta sprawa się zakończy, na razie poszło to do rzecznika dyscypliny finansów publicznych

  #11212
  nickkita
  Uczestnik

  przy tej okazji chciałam zapytać czy jakieś dowody naruszenia powinny zostać przesłane do rzecznika bo przepisy mówią o tym co ma zawierać zawiadomienie ale nie ma mowy o załącznikach a wiem że takowe niektórzy dołączają

  #11222
  groszek
  Uczestnik

  Ja jak wysyłałam zawiadomienie do rzecznika, to załączałam ksero dowodów źródłowych potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz część protokołu kontroli z tymi nieprawidłowościami. Było to jeszcze, gdy obowiązywała stara ustawa o finansach i dotyczyło art. 138.

Oglądasz 14 wpisów - 1 z 14 (wszystkich: 14)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.