sobota, 23 stycznia, 2021

przepisy wewnętrzne

Home Forum Sektory Służba zdrowia przepisy wewnętrzne

Oglądasz 14 wpisów - 1 z 14 (wszystkich: 14)
 • Autor
  Wpisy
 • #9112
  tamara
  Uczestnik

  Witam 🙂 ,
  Mam dokonać oceny zgodności z przepisami prawa i aktualności uregulowań wewnętrznych w szpitalu. Proszę o podpowiedź, jakie poza wymienionymi poniżej regulaminami itp. powinny jeszcze być i może o wskazanie podstawy.
  1.Reg.porządkowy (ustawa o zoz art.18a ust.1a)
  2. Regulamin pracy (104.2.kp)
  3. Regulamin przechowywania rzeczy pacjenta w magazynie depozytowym (rozp.MZ Dz.U.2005.145.1220)
  4. Listy pacjentów oczekujących (rozp. MZ.2003.63.589)
  5. Regulamin postępowania w razie śmierci chorego
  6. Karta Praw Pacjenta
  7. Regulamin (instrukcja) w spr. warunków i trybu zaopatrywania dzieci urodzonych w szpitalu itp. (rozp.MZ 2001,152,1743)
  8. Instrukcja kancelaryjna
  9. Instrukcja obiegu dokumentów księgowych
  10. Instrukcja inwentaryzacyjna
  11. Regulamin bhp
  12. Regulamin zamówień publicznych.
  13. Regulamin wynagradzania
  Proszę o podpowiedzi, bo na razie przygotowuję się do audytu, zbieram potrzebne materiały. Nie chciałabym o czymś zapomnieć, bo niektóre z tych rzeczy są bardzo oczywiste, ale inne niekoniecznie. Z góry dziękuję za odpowiedzi. 🙂

  #9115
  heronom
  Uczestnik

  No myślę że oczywiście podstawy czyli statut i regulamin organizacyjny też należa do przepisów wewnętrznych które są tworzone na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. No i polityka rachunkowości tworzona na podstawie ustawy o rachunkowości i trzeba dorzucić jeszcze Instrukcję ewidecji i kontroli druków ścisłego zarachowania i Instrukcję kasową i pewnie coś jeszcze z białej części Szpitala coś by się znalazło.. może ktoś cos doda..

  #9116
  lukpi
  Uczestnik

  Myślę również że do tego grona można zaliczyć politykę rachunkowości

  #9119
  mir
  Uczestnik

  Proponuję dokonać podziału przepisów na :przepisy dotyczące organizacji i przepisy dotyczące funkcjonowania.
  Do pierwszej grupy napewno nalezy zaliczyć: Statut, Regulamin Porządkowy, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagrodzeń. Regulamin Udzielania Świadczeń
  Pozostałe przepisy większości odnoszą się do funkcjonowania w obszarach :
  – administracyjno – prawnym,
  – ekonomiczno – finansowym,
  – medycznym,
  – techniczno – eksploatacynym.
  Istotną sprawą, którą uważam należy rozważyć czy wszystkie przepisy prawne wewnętrzne powinny być ujęte, jako regulamin, czy są to tylko normy prawne określające sposób wykonania zadań, czynności ( wiele takich norm zakłady tworzą podczas przygotowania do oceny tj. akredytacja, ISO itp. Miłego dnia.

  #9123
  renik
  Uczestnik

  Witam,
  jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych przetwarzanych przez systemy informatyczne to powinna być stworzona i wdożona Polityka Bezpieczeństwa oraz Instrukcja Zarządzania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29kwietnia 2004 r.w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U 2004 Nr100 poz 1024)
  pozdrawiam

  #9128
  tamara
  Uczestnik

  Wielkie dzięki wszystkim za zaangażowanie, tak sobie czytam i nasunęło mi się kilka pytań:
  1.czy jak jest regulamin porządkowy to czy musi też być organizacyjny (u mnie niedawno zmieniono na porządkowy dodając trochę treści)?
  2. czy polityka rachunkowości może być tożsama z instr. kontroli i obiegu dokum.?
  3. jeśli chodzi o część białą to wiem że są opracowane różne standardy postępowania,(ale tym nie bedę sie chyba zajmować)

  Do ISO to się będziemy niedługo przygotowywać, a akredytację mamy. 🙂
  🙂

  #9131
  lukpi
  Uczestnik

  Moim zdaniem instrukcja kontroli i obiegu dokumentów f-k i polityka rachunkowości to dwa rózne dokumenty, chociaż spotykałem instytucje w których był to jeden dokument

  #9132
  maksik
  Uczestnik

  regulamin organizacyjny -sprawdź art. 18 ustawy o zoz, chyba jest obowiązkowy Zarządzenia wewnętrzne też są przepisami prawa wewn. I tryb rozpatrywania skarg i wniosków

  #9141
  heronom
  Uczestnik

  U mnie w Szpitalu regulamin organizacyjny i porzadkowy to dwa różne dokumenty, organizacyjny przedstawia podział jednostki na działy, komórki, odziały itp. oraz określa zakres czynnosći, obowiązków każego z nich natomiast regulamin porzadkowy to zasady funkcjonowania czyli np. ile trwa czas pracy.. I tak jak pisze Maksik regulamin organizacyjny jest obowiązkowy.. Elementy polityki rachunkowości są określone przez art. 10 ustawy o rachunkowości, w sumie jest możliwe żeby zawrzeć w niej dodatkowo instrukcje dotyczącą kontroli i obiegu dokumentów ale moim zdaniem jest to nieprzejrzyste..

  #9147
  mir
  Uczestnik

  W kwestii regulaminów porządkowy czy organizacyjny. Tak jak określił mój poprzednik- organizacyjny odnosi się do struktury organizacyjnej zakładu i zadań wykonywanych w jednostkach i komórkach organizacyjnych. Regulamin porządkowy- przeważnie odnosi się do zasad funkcjonowania zakładu.W naszym zakładzie połączono regulamin organizacyjny z porządkowym tworząc jedną całość ( bardzo często stosowana metoda) i, która zawiera min. część ogólną i część szczegółową.
  I.Podstawę prawna
  II Zadania zakładu
  III Organizacja zakładu wraz z opisem struktury pionów i wykazem jednostek podległych
  IV Opisano główne zasady min. zarządzania ogólnego, polityki kadrowej i zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania ekon- fin,
  zarządzanie infrastruktrurą,sprzętem, inwestycjami , zamówieniami pub.przepływem informacji i obiegiem dokumentacji,komunikacją zewnetrzną, świadczeń zdrowotnych, gospodarki lekami i wyrobami med. krwią, preparatami krwiopoch. odżywianiem, higieny środowiska szpitalnego, opieki duszpasterskiej, ochrony i bezpieczeństwa, audytu i kontroli. Załącznikem regulaminu jest Karta praw i obowiązków pacjenta. W dokumencie zawarte są nazwy dokumentów, w których można znależć szczegółowe odwołania co do danych procesów.I tak np. jest mowa o strategii, centaralnym rejestrze zarządzeń, instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwum, regulaminie pracy, regulaminie wynagrodzeń, szkoleń, regulaminie ZFŚS, Polityce rachunkowości,Instrukcji obiegu dokumentów fin- ksieg., instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji, kontroli finansowej, statucie pracowniczej kasy zap- pożyczkowej,, regulaminie udzielania zamówień publicznych, Instrukcjach zabezpieczenia technicznego w sytuiacjach awaryjnych, księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Regulaminie świadczeń Zdrowotnych, Księdze Standardów, Procedur, Algorytmów i instrukcji świadczeń medycznych, o receptariuszu, pracach komitetów, Polityce Jakości, Ochrony środowiska,bezpieczenstwa i higieny pracy, Regulaminu Kontroli i Audytu. Każdy z wymienionych dokumentów ma odwołanie w stosownych przepisach prawnych. I tak np. w Kodeksie Pracy, przepisach bhp, medycznych, finansowych, w informacji niejawnych, archiwalnych, w prawie energetycznym, łączności, w prawie budowlanym,w prawie zamówien publicznych, audytu itp. Masz bardzo ciężkie zdanie przed sobą. Powodzenia.

  #9148
  jacek1410
  Uczestnik

  Ustawa o zoz-ach w art. 18a mówi o regulaminie porządkowym i o elementach jakie powinien zawirać (w szczególności). W mojej jednostce obowiązek posiadania regulaminu organizacyjnego wynika ze statutu. Moim zdaniem w takiej sytuacji muszą być dwa odrębne regulaminy. Tam gdzie nie ma obowiązku tworzenia regulaminu organizacyjnego (choć to mało prawdopodobne) można jego elementy włączyć do regulaminu porządkowego (katalog regulowanych obszarów działalności regulaminu jest otwarty).
  Art. 18a jest jednak mało precyzyjny. W moim sp zoz nie ma pacjentów, a jednym z obligatoryjnych elementów regulaminu porządkowego jest określenie praw i obowiązków pacjenta oraz obowiązków zoz na wypadek jego śmierci. Dzwoniłem do MZ co mam z tym zrobić ale nie potrafili odpowiedzieć. A regulamin musi być.
  Zwróćcie uwagę na art.18 ust 4d

  #9160
  tamara
  Uczestnik

  Witam, 🙂
  Bardzo, bardzo wszystkim dziękuje za cenne uwagi i pomysły. 😀 Myślałam, ze to będzie prostsze zadanie 😯 …ale mam nadzieję,że sobie poradzę… Pozdrawiam 🙂

  #9283
  tamara
  Uczestnik

  Witam wszystkich, 🙂
  mam jeszcze jedno pytanie: jak myslicie, kto jest podmiotem w tym zadaniu, z kim przeprowadzić naradę otwierającą? 😕 Cześc zadań z zakresu aktualizacji regulaminów wykonuje pracownik Działu Organizacyjnego, niektóre z Działu Kadr (w zakresie obowiazków wpisany udział w dokonywaniu zmian przepisów wewnętrznych), a jeszcze inne nie wiadomo kto. Nie ma jedej osoby, która by tego pilnowała i w odpowiedniej chwili wskazywała i przygotowywała konieczne propozycje zmian (może zalecenie z audytu?) Dziękuję za odpowiedzi 🙂

  #9300
  lukpi
  Uczestnik

  myśl, że w twoim zadaniu nie można wyznaczyć jednej komórki do przeprowadzenia narady powinny uczestniczyć wszyscy zainteresowani: m.inn. kierownik działu organizacyjnego, personalnego, finansowego, zam.publ.
  komórki audytowane powinny odpowiadać regulaminom, procedurom jakie audytujesz:
  procedura udzielania zamówień publicznych – dział zam.publ. to on napewno tworzyli tą procedurę,
  regulamin organizacyjny – dział organizacyjny itd,
  ja bym zrobił listy kontrolne, każde dla kążdej komórki która tworzyła jakąś procedurę, regulamin
  pozdrawiam

Oglądasz 14 wpisów - 1 z 14 (wszystkich: 14)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.