środa, 3 marca, 2021

Przyjęcie na stan mienia

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Przyjęcie na stan mienia

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Autor
  Wpisy
 • #22784
  adela
  Uczestnik

  Mam pytanie w zakresie wyceny mienia po realizacji zadania inwestycyjnego. Chodzi o wydatki na promocję, które są wydatkiem kwalifikowalnym i gmina otrzymuje na niego dofinansowanie, tak jak na inne wydatki danego zadania. Czy w wycenie na dowodzie OT ten wydatek też należy ująć?

  #22787
  alice
  Uczestnik

  Z pojawiających się interpretacji organów podatkowych wynika, że wydatki na promocję nie zwiększają wartości początkowej wytworzonego środka trwałego. Z chęcią wskazałabym przykłady interpretacji, ale nie znam sposobu jak wkleić skopiowany link podczas odpowiedzi na forum.

  #22788
  justp
  Uczestnik

  Może warto zastanowić się nad art. 28 ustawy o rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów… w szczególności ust. 3:
  ” Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktu w toku – także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia.
  Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:
  1) będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych;
  2) ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny;
  3) magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji;
  4) kosztów sprzedaży produktów.
  Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione”. 🙄

  #22789
  adela
  Uczestnik

  Dziękuję za informacje. Pozdrawiam

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.