wtorek, 11 maja, 2021

regulamin wynagrodzenia a rozporządzenie

Home Forum Sektory Samorządy regulamin wynagrodzenia a rozporządzenie

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Autor
  Wpisy
 • #14943
  dudu
  Uczestnik

  Mam pytanie: w ostatniej nowelizacji rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych……skreślono pargraf 6 dotyczący dodatku za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych, szkodliwych, niebezpiecznych, w obowiązującym w jednostce regulaminie wynagradzania jest zapis, ze taki dodatek przysługuje (dokładnie przepisano brzmienie nieobowiązującego już paragrafu), czy zmiana rozporządzenia obliguje do zmiany regulaminu? Kierownik jednostki uważa, że nie gdyż zapisy regulaminu mogą byc korzystniejsze dla pracowników w związku z tym nie widzi podstaw do zmiany regulaminu. Osobiście się z tym nie zgadzam, bo po co w takim razie zmiana rozporządzenia skoro pracodawca w regulaminie może reulować „wszystko co mu się podoba”. Jak zmianę rzporządzenia połączyć z przepisem kodeksu pracy mówiącym o tym, że regulamin może zawierac regulacje korzystniejsze dla pracowników. Pomóżcie.

  #14944
  nickkita
  Uczestnik

  uważam, że jeśli rozporządzenie skreśla paragraf dotyczący dodatku za pracę w warunkach szkodliwych to znaczy że od momentu wejścia w życie rozporządzenia nie można tego dodatku naliczać i powinien zostać zmieniony regulamin wewnętrzny w jednostce. regulamin może owszem zawierać korzystne regulacje ale tylko w zakresie objętym podstawami prawnymi.
  jestem właśnie w trakcie kontroli tego dodatku i też zaleceniem będzie zakończyć jego wypłatę.

  #14946
  dudu
  Uczestnik

  Serdeczne dzięki.
  Dyrektor twierdzi, że regulamin został zatwierdzony przez związki zawodowe i jest niewzruszalny dopóki związki nie wyrażą zgody na jego zmianę i że zamierza nadal wypłacac ten dodatek. Czy jeżeli nie zmieną regulaminu mogę wyliczyć skutki nienależnie wypłaconego i naliczonego wynagrodzenia. Co jeśli nie wyrażą woli na zmianę regulaminu. Wydaje mi się, że w części niezgodnej z rozporządzeniem nie obowiązuje automatycznie, ale nie jestem do końca pewna. Rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 73, poz. 430). Pozdrawiam.

  #14947
  terka
  Uczestnik

  Wydaje mi się, że pomimo, iż ten dodatek już nie przysługuje, to nie można zaniechać jego wypłaty do czasu zmiany regulaminu. A w nowym regulaminie należałoby tak usatlić wysokość wynagrodzenia, by utracowny dodatek był zrekompensowany (czyli pracownik otrzymawałby wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jak dotychczas). I związki zawodowe nie miałyby kontrargumentu.

  Duduś, rozumiem, że sprawa dotyczy jednostki organizacyjnej jst. Kwestię zmiany regulaminu (czy przymuszenia kierownika jednostki do jego zmiany) mozna rozwiązać odgórnie – wójt, burmistrz czy prezydent z mocy ustawy o samorzadzie gminnym – art chyba 187 – jest odpowiedzialny za realizację budżetu gminy. Jednostka budżetowa gminy realizuje część budżetu gminy. Ze środków publicznych nie można dokonywać wydatków, które nie mają odzwierciedlenia w przepisach prawa (któryś artykuł z uofp – zapomniałam, chyba 35) 😉
  W. B. czy P. może wydać odpowiednie zarządzenie, obligujące kierowników jednostek do opracowania nowych regulaminów, w których nie mogą być uwzględnione dodatki.

  Podałam przykład gminnej jednostki.
  Ale zasada jest taka sama we wszystkich jst.

  #14948
  terka
  Uczestnik

  Zmęczenie piątkowe 😳
  chodzi oczywiście o ustawę o finansach publicznych, nie o samorządzie gminnym. Art. 187 ust. 1 – Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.