środa, 21 kwietnia, 2021

Roczne sprawozdanie z aw

Home Forum Sektory Samorządy Roczne sprawozdanie z aw

Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
 • Autor
  Wpisy
 • #14411
  betix
  Uczestnik

  Witam,
  wciąż mam wątpliwości jak rozumieć uregulowania zawarte w rozporz. MF dotyczące przekazywania rocznego sprawozdania kierownikom wszystkich jednostek podległych i nadzorowanych. Jeśli aw w danym roku prowadziłam tylko w niektórych z nich (nie we wszystkich) to przedmiotowe sprawozdanie wysyłam jednak wszystkim ? W sprawozdaniu rocznym przedstawia sie np. podstawowe zalecenia wydane po przeprowadzeniu danego zadania. Rozpowszechnianie informacji wśród wszystkich kierowników o uchybieniach czy nieprawidłowościach popełnionych przez niektórych z nich może byc dla tych „zainteresowanych” zbyt krępujące. A jak wy postępujecie – przekazujecie wszystkim bez wyjątku, czy tylko tym u których prowadzony był audyt ? Jednak Plan audytu wysyłam wszystkim…..

  #14412
  Anonim
  Nieaktywny

  Witam
  Przyznaję szczerze, że u nas plan audytu trafia tylko do jednostek, które audytuje się w roku, którego plan dotyczy – reszta może zapoznać się z nim w BIP (zresztą kogo to interesuje, jeżeli nie u niego jest realizowane zadanie….. 🙂 ). Sprawozdanie dostaje tylko kierownik jednostki. Przecież każdy dostał swoją notatkę informacyjną z czynności sprawdzających…
  Trochę niezgodne z przepisami formalnymi, ale zgodne z prawdą.. 😈
  Pozdrawiam

  #14413
  dorotab
  Uczestnik

  Cześć. Wysyłam do wszystkich. W zwiazku z faktem, że sprawozdanie zawiera zalecenia, jednostki mające tożsame zadania a nie poddane audytowi mogą dokonac analizy u siebie /pobożne życzenia :mrgreen: / i wyciągnąć być może jakieś wnioski. A wobec zamieszczania, podobnie jak u lainy zarówno planu jak i sprawozdania w BIP, kwestia skrepowania u audytowanych jest rozwiązana.
  O ile z wysyłania sprawozdań mogą płynąć jakieś korzyści, o tyle wysyłanie planów, podobnie jak lainy uważam za zbędne mnożenie papierków i stratę czasu.

  #14416
  betix
  Uczestnik

  Nie ma obowiązku czy jakiegos wskazania zamieszczania zarówno Planu jak i Sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto w obu przypadkach jest wyraźnie wskazane że audytor wewnętrzny przekazuje kopię planu (wg informacji uzyskanych w dziale prawnym MF, ma to być fizyczna kopia) oraz przekazuje sprawozdanie. Dla mnie na pewno wygodna byłoby zamieszczanie obu tych dokumentów na stronie podmiotowej BIP mojej jednostki. Jednakże sprawy do zamieszczenia w BIP są enumeratywnie wskazane (w tym te które dotyczą wynikó kontroli, ale nie audytu).

  #14422
  dorotab
  Uczestnik

  Cześć. W mojej jednostce zarówno plan jak i sprawozdanie roczne przyjmowane są w formie uchwały zarzadu powiatu. Z tego też powodu widoczne są w BIP-e.

  #14423
  justp
  Uczestnik

  Cześć!
  Ja podobnie jak dorotaB przedkładam sprawozdanie roczne Zarządowi Powiatu i z tego wzgledu jest ono w bipie nie wysyłam do jednostek. W jednostkach zainteresowanych przeprowadziłam audyt i posiadają sprawozdanie z audytu wraz z wnioskami i rekomendacjami. Czy moje działanie jest błędne??

  #14424
  dorotab
  Uczestnik

  Trzymając się przepisów niestety należy wysyłać do wszystkich jednostek, niezależnie od tego w których faktycznie przeprowadzony był audyt.

  #14432
  slaw
  Uczestnik

  Ja swoje sprawozdanie z wykonania planu przekazuję Zarządowi i jednocześnie kopie kierownikom jednostek, w których przeprowadzałem audyt. Sprawozdania nie umieszczam w BIP. Tam przekazuję tylko ogólną informację gdzie przeprowadzany był audyt i czego dotyczył.
  Moim zdaniem obowiązujące obecnie przepisy nie wskazują WYRAźNIE, czy sprawozdanie przekazuje się wszystkim jednostkom czy też tylko tym w ktorych prowadzono audyt. Ja interpretuję to w ten sposób, że dotyczy to tylko tych, w których przeprowadząaem audyt.
  Pozdrawiam

  #14434
  dorotab
  Uczestnik

  Cześć. Co do niejdnoznaczności przepisów. Zapisy par. 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu … odnośnie planu są identyczne z brzmieniem odpowiednio par. 2 ust. 1 i 2 rozporzadzenia w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania …, poza oczywistą różnicą w kwestii tej, że jeden przepis dotyczy planu a drugi sprawozdania. Skoro więc MF stoi na stanowisku, iż plan należy przekazać kierownikom wszystkich jednostek, nie zaś jedynie tych, w których zaplanowano przeprowadzenie zadania /co zdaje się nie budzi zastrzeżeń/, biorąc pod uwagę brzmienie przepisów dotyczących kwestii przekazywania sprawozdań należałoby interpretować je w sposób identyczny.

  #14436
  betix
  Uczestnik

  Jeśli zarówno do planu jak i sprawozdania macie uchwałę, to z uwagi na zapisy rozporządzenia w sprawie BIP w powiązaniu z ustawą o dostępie do informacji publicznej, jesteście zobowiązani do zamieszczania planu i sprawozdania na stronie podmiotowej waszych jednostek, gdyż są to akty normatywne. Jednakże podchodząc literalnie do przepisów rozporządzeń regulujących prowadzenie AW i sporządzanie sprawozdań rocznych z AW, należy przkazywać KOPIĘ tych dokumentów.

Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.