niedziela, 7 sierpnia, 2022

Rozwiązanie umowy zam. publiczne

Home Forum Sektory Samorządy Rozwiązanie umowy zam. publiczne

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Autor
  Wpisy
 • #18665
  jadtra
  Uczestnik

  Prośba o pomoc.
  Zamówienie o roboty budowlane zawierało 3-y części (dot. wykonania 3-ech dróg w różnych miejscowościa). Podpisano 3 odrębne umowy z różnymi wykonawcami.
  Wykonawca jednej z umów na roboty poniżej progu 14 tys. euro (kwota 30 tys zł) wystosował pismo , w którym w pierwszym zdaniu prosi o rozwiązanie zawartej umowy nr…. .
  Prace nie zostały jeszcze podjęte. Termin wykonania umowy ok. 3 m-cy. Pismo wystosowano na 10 dni przed zakończeniem umowy. W piśmie pisze, że wykona za taką samą kwotę w/w drogę jednakże w wyższym standardzie. W umowie brak jest formuły: o rozwiązaniu umowy, a także o odstąpieniu od umowy – czego nie ma w umowie to …. k.p.c.
  W konsekwencji zawarta zostaje druga umowa na roboty budowlane z tą samą firmą, jednakże z uwagi na kwotę 30.tys. zł – już poza ustawą pzp.
  Oprócz pisma od Wykonawcy w dokumentacji nie ma tzw. „roziązaniu umowy” pomiędzy stronami.

  W Gazecie prawnej znalazłam interpretację p. Moniki Śmigielskiej . która między innymi pisze: „W doktrynie panuje także pogląd o niedopuszczalności rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego za porozumieniem stron.( ….) Według niej przepis art. 144 p.z.p. określa zasady zmiany treści powołanego do życia umownego stosunku zobowiązaniowego, a nie odnosi się do kwestii trwania umowy w czasie. Zatem w nieuregulowanym zakresie zastosowania mają przepisy k.p.c., w tym fundametalna zasada autonomii woli stron, która upoważnia także strony do zgodnego rozwiązania umowy.”
  Posumowując – rozwiązanie umowy „tak ale z dokumetacją pisemną wg k.p.c. .”
  Czy dobrze myślę. ❓

  #18680
  dorotab
  Uczestnik

  Cześć. Rozumiem, że mieścił się w kwotach kosztorysowych z materiałami o wyższym standardzie niż pierwotnie oferował. Nie widzę powodu dlaczego rozwiązano tą umowę, przecież mogła być zrealizowana z korzyścią dla zamawiającego – za tą samą cene uzyskał wyższą jakość a tego wydaje mi się pzp nie zabrania. Nie zmienił się bowiem zakres prac.
  Ponadto wykonawca dosyć późno ocknął się – 10 dni przed umowynym terminem wykonania robót, więc może tak naprawdę chodziło o coś innego – np. „wymiganie” się od kar za nieterminowe wykonanie robót.
  Z tego co piszesz wynika równiez, iż obecnie funkcjonują dwie umowy.
  Wydaje mi się, że w tym przypadku nie było powodu ze strony jednostki do rozwiazania umowy.

  #18686
  jadtra
  Uczestnik

  W specyfikacji SIWZ, która została podana w „Ogłoszeniu o zamówienie- roboty budowlane” w SEKCJI II: Przedmiot zamówienia musiałby ulec zmianie zakres robót, gdyż powstała droga z nawierzchnią asfaltową, a miała być z emulsja asfaltową i grysem.
  Zmiana umowy wiązałaby sie ze zmianą przedmiotu zamówienia tj. na wykonanie drogi z nawierzchnią asfaltową.
  Zamawiający mógł dokonać rozeznania rynku w zakresie ceny drogi o wyższym standardze – bo miał na to czas. Od sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego do rozpoczęcia postępowania minęło 3-mce.

  Dzisiaj rozmawiałam z radcą i uzyskałam potwierdzenie, że faktycznie nie nastąpiło rozwiązanie umowy. Nic nie pisałam o karach pieniężnych, bo to następny temat, ale z tym sobie poradziłam.

  #18713
  adela
  Uczestnik

  Moim zdaniem inne elementy również należy rozpatrzyć. Co z terminem. Czy zamawiający przewidywał określony kalendarzowo termin. Jeżeli tak, to można mieć do czynienia z naruszeniem zasad zdrowej konkurencji. Wykonawca od początku wiedział, że w tym terminie nie wykona zadania. Nowa kwota 30 tys. to nie wszystko. Nie pzp, ale ustawa o finansach publicznych. Czy zamawiający zrobił rozeznanie, że jest to oferta najlepsza?

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.