piątek, 14 maja, 2021

Sprawozdania GUS – nie dot. finansów

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Sprawozdania GUS – nie dot. finansów

Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Autor
  Wpisy
 • #12097
  jadtra
  Uczestnik

  Czy ktoś spotkał się z wpisaniem do sprawozdań -nie dot. finansowych , ale przesyłanych do GUS obowiązkowo , danych „niezgodnych” z dokumentacją.

  Czytałam ustawę o statystyce publicznej i wg ustawy wszystkie dane zawarte w sprawozdaniach statystycznych GUS powinny odpowiadać stanowi faktycznemu.
  Podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym :
  podlega pod art. 56 ust. 1 Rozdział 8 Przepisy karne ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) tj:j „ kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”

  Czy dobrze myśle ❓ Mam w tym temacie jeszcze pytania dlatego proszę o kontakt na Forum

  #12103
  zosia
  Uczestnik

  wykazanie danych w sprawozdaniach wszystkich podlegających statystyce państwowej niezgodnych z danymi źródłowymi podlega karze ( odpowiedzialności ) z art. 56 ustawy o statystyce.
  I jest to każda niezgodnośc powodująca zniekształcenie obrazu będącego przedmiotem sprawozdawania. Nie ma także znaczenia czy jest to sprawozdanie statystyczne tzw. ” finansowe ” czy też inne ” liczbowe „.
  Natomiast wykadanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym w sprawozdaniu budżetowym podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  Jeżeli zas dojdzie do zbiegu tych czynów ( z ustawy o statystyce poaństwoej i dyscyplinie budżetowej ) sprawca w pierwszej kolejności powinien być poddany procedurze karnej , a postepowanie w sprawie naruszenia dyscypkliny budżetowej powinno być na ten czas zawieszone.

  #12104
  jadtra
  Uczestnik

  Potwierdziłaś moje przypuszczenie.

  Nie dot. to ustawy o naruszeniu dyscypliny fp.,
  ale jeżeli dane w sprawozdaniu są infomacją na podstawie której „tak przypuszczam” naliczana jest subwencja na dany rok to oznacza, że plan dochodów był zawyżony w tym obszarze.

  Musze kończyć. Resztę później

  #12106
  zosia
  Uczestnik

  Proponuję dobrze przeanalizować podstawę prawna sprawozdań oraz cel ich przeznaczenia.
  Bo na przykład sprawozdanie o skutkach ulg i zwolnien podatkowych ( Rb-PDP ) stanowi podstawę do ustalenia subwencji dla gminy. Jest to sprawozdanie budżetowe w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 13.03.2001 r. w sprawie sprawozdawczosci budżetowej ( Dz. U. Nr 24, poz. 279 ze zmianami ), czy teraz obowiązujące z dnia 27.06.2006 r. ( Dz. U. nr 115, poz. 781 )
  Wykazanie w tyych sprawozdaniach danych niezgodnych ze stanem faktycznym podlega zarówno:
  – odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budzętowej z art. 18 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności… oraz
  – odpowiedzialności z art. 56 ustawy o statystyce państowej.
  Natomiast inne sprawozdania ( np. w zakresie zatrudnienia nauczycieli i czasie – wymiarze godzin pracy szkól ) mające swoje przełożenie na ustalenie subwencji ogólnej części oświatowej ) jeśli jest niezgodne ze stanem źródłowym – podpada pod art. 56 ustawy o statystyce państwowej.
  Pozdr.

  Z.

  #12118
  jadtra
  Uczestnik

  Do zosi i innych czytających
  Wykaznie niewłaściwej liczy uczniów korzystających z internatu – myślę, że ma swoje przełożenie na ustalenie subwencji ogólnej części oświatowej ) jeśli jest niezgodne ze stanem Ľródłowym – tak jak piszesz podchodzi pod art. 56 ustawy o statystyce państwowej.

  Gdy kontrola takie cos stwierdza przez przypadek, bo nie jest to tematem kontroli, zgłasza (czy dobrze sądzę) kierownikowi zlecającemu kontrolę np. prezydentowi. poza tzw. protokołem z kontroli – tj. odrębnym pismem
  Kontrolerzy już nie przygotowują zaleceń co do art. 56 . ❓

  Podaj swoje wnioski i przemyślenia co dalej

  #12120
  zosia
  Uczestnik

  Witaj

  Jest dokładnie tak jak piszesz.
  Niezgodne dane dot. mieszkańców internatu – w sprawozdaniu statystycznym ( oświatowym ) przekłada się na część oświatową subwencji ogolnej i poddpada pod art. 56 ustawy o statystyce państwowej.
  Gdy kontrola stwierdzi taka nieprawidłowość oczywiście umieszcza stosowne zapisy w protokole kontroli. Dalszym krokiem będzie przygotoweanie odrębnej notatki słuzbowej ( dla kierownika jednostki ) lub jak piszesz odrębne pismo.
  I tutaj kierownikowi jednostki kłania się art. 304 par. 2 kodeksu postepowania karnego, z którego wynika m. in. że organ który dowiedział się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzedu ( a takiim jest z art. 56 statystyki ) ma obowiązek niezwłocvznie powiadomić organy powołane do ścigania przestępstw.

  Jak coś jeszcze to pisz.

  Pozdr.

  zosia

  #12127
  jadtra
  Uczestnik

  Pomagam zaprzyjaźnionemu kontrolerowi . Dalej piszę na podstawie informacji przekazanych w tym zakresie
  :
  Temat dotyczy sprawozdania S-08 , które internaty i bursy sporzadzaja wg stanu na 31.10 danego roku.
  Na odwrocie sprawozdania w dziale 1 wiersz 2 jest do wpisania cytuje: „Liczba korzystajacych z internatu /bursy) .
  I jest pytanie najwyższej wagi 😀 ❓ czy przez korzystających należy rozumieć osoby ktróre korzystały faktycznie w październiku z internatu/bursy na podstawie np. naliczonej opłaty za czesne + osoby zwolnione z tych opłat z przyczyn udokumentowanych np. ustawowych/socjalnych.

  Rozumiem, że słowo „korzystających ” należy czytać wprost – bez żadnych uśrednień itp.
  Kolejne pytanie:
  Gdy liczba korzystających rośnie w kolejnych miesiącach, maleje w innych itd. – dane w sprawozdaniu już tego nie uwzględniają gdyż :
  sprawozdanie jest sporządzane na dziń 31.10 200x ❓
  Trochę to może naiwnie napisałam, ale temat jest b.trudny, ze skutkami 😯 .

  Prosze o dalszą pomoc.

Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.