poniedziałek, 6 grudnia, 2021

Sprawozdanie z realizacji planu audytu

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW Sprawozdanie z realizacji planu audytu

Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Autor
  Wpisy
 • #19341
  katl
  Uczestnik

  Sprawozdanie robimy zgodnie z nową ustawa do końca stycznia – ale gdzie je przekazujemy?

  #19342
  kules
  Uczestnik

  na stronce MF podali ostatnio, że

  „Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych informuje, że sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego za 2009 rok należy sporządzać […] oraz przekazać wyłącznie kierownikowi jednostki do 31 stycznia 2010 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)”.

  #19343
  audytor-jw
  Uczestnik

  MF chyba stosuje nadinterpretację, w przepisach nowej ustawy nie ma słowa o tym, że sprawozdanie ma być przekazane kierownikowi jednostki w związku z tym robimy sprawozdanie i chowamy je do „szuflady” – akt staych oczywiście 🙂

  #19345
  terka
  Uczestnik

  Ludzie, czytajcie przepisy, najlepiej ze zrozumieniem. 👿
  Na podstawie przepisów ustawy wprowadzającej ustawe o finnasach publicznych do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych do ustawy ofp obowiązują dotychczasowe.
  a dotychczasowe rozporządzenie mówi, komu się przekazuje. Nie ma mowy o tym, by „chować do szuflady”
  rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW
  z dnia 4 kwietnia 2008 r.
  w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu
  za rok poprzedni
  Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
  § 1. 1. W przypadku prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie art. 51 ust. 2-7 i ust. 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, audytor wewnętrzny sporządza jedno sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni, zwane dalej „sprawozdaniem”.
  2. Kopie sprawozdania audytor wewnętrzny przekazuje kierownikom wszystkich jednostek, w których prowadził audyt wewnętrzny.

  Jesli MF napisał, że się przekazuje jedynie kierownikowi, to bardziej miał na względzie to, że się nie przekazuje z jedn. org. burmistrzowi, wójtowi itp (samorządówka). Bo takiego wymogu faktycznie nie ma w ustawie.
  No, chyba, że mądry burmistrz, prezydent, ustalając w ramach przysługujących mu uprawnień, określi w drodze zarządzenia zasady współpracy audytorów, w tym zasady koordynacji audytu w jst. i tam wskaże, że sporawozdania z jednostek przekazuje się wójtowi itd.
  Pozdrawiam

  #19350
  audytor-jw
  Uczestnik

  No właśnie, należałoby czytać przepisy ze zrozumieniem!
  1. MF powołuje się w komunikacie na przepisy nowej , których faktycznie w tej ustawie nie ma!
  2. art. 51 ust. 2-7 i 12 starej ustawy nie odnosi się do wszystkich jednostek zobowiązanych do prowadzenia audytu i składania sprawozdań, są to wyjątki do ust. 1 gdzie audytor nie musi być zatrudniony w jednostce, w ktorej prowadzi audyt!
  3. Jeżeli jestem audytorem zatrudnionym w jednostce, w której prowadzę audyt i w żadnej innej audytu nie prowadzę, to do kogo mam przesłać sprawozdanie: wg nieobowiązującej już ustawy do MF i Kierownika jednostki, wg nowej ustawy – niewiadomo nie ma takich zapisów, wg rozporządzeń – nie wiem nie ma takiego zapisu, bo zapisy rozporządzenia z 4.04.2008r. (par. 1) odnoszą się do jednostek wymienionych w art. 51 ust. 2-7 i ust. 12, a nie do art. 51 ust. 1 starej ustawy

  #19355
  terka
  Uczestnik

  Zapomnij o poprzedniej ustawie, łatwiej wówczas będzie rozumieć nową rzeczywistość:smile:
  Jeśli MF mówi, że tylko kierownikowi jednostki, to tak zrobię.

  Dla mnie nadinterpretacją jest to, że MF wskazuje, ze sprawozdanie przekazuje się do 31 stycznia. Nowa ustawa mówi, że się je sporządza w tym terminie:wink: O terminie przekazania nie ma w ustawie ani słowa:wink:

Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.