środa, 1 grudnia, 2021

Subkonto dla powodzian

Home Forum Sektory Samorządy Subkonto dla powodzian

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Autor
  Wpisy
 • #20598
  terka
  Uczestnik

  Witajcie:smile:
  Mam pytanie, moze ktoś mi pomoże, kto już rozważał tę kwestię, albo ma odpowiednią (czyli odmienną, niż ja:wink: wiedzę):
  Czy gmina moze utworzyć subkonto na które mieszkańcy mogliby wpłacać na rzecz pomocy powodzianom?
  W necie widziałam, że kilka gmin już takie subkonta utworzyło. Nie mam jednak pewności, czy jest to zgodne z prawem.
  Czy ktoś pomoże zagubionej audytorce?

  Życzę wszystkim miłego weekendu (albo spokojnej pracy, jeśli ktoś długiego weekendu nie ma) 🙂

  #20603
  jama
  Uczestnik

  Nie mam pewności, ale są przepisy (o ile pamiętam z 1934 roku) o zbiórkach publicznych. Warunkiem jest zgłoszenie do właściwego Marszałka informacji o planowanej zbiórce.

  #20604
  alkman
  Uczestnik

  USTAWA z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych. (Dz.U. Nr 22, poz. 162, z późn. zm.)
  Art. 2. 1. Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udzielają, w drodze decyzji administracyjnej:
  1) wójt, burmistrz (prezydent miasta) – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jego części,
  2) starosta – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
  3) marszałek województwa – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat,
  4) minister właściwy do spraw wewnętrznych – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo.

  Art. 4. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

  USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
  Art. 56. § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar,
  podlega karze grzywny.
  § 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
  § 3. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych ze zbiórki przeprowadzonej wbrew warunkom zezwolenia, orzeka się zaś ich przepadek, gdy zbiórkę przeprowadzono bez zezwolenia.
  § 4. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych z czynu określonego w § 1 także wtedy, gdy zostały one przekazane przez sprawcę innej osobie lub instytucji, jak i przepadek pieniędzy uzyskanych za zebrane ofiary w naturze i rzeczy nabytych za uzyskane ze zbiórki pieniądze.
  § 5. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać instytucji pomocy społecznej lub instytucji kulturalno-oświatowej.

  #20609
  terka
  Uczestnik

  Dziękuję serdecznie za pomoc:smile:

  #20610
  alkman
  Uczestnik

  nie ma za co.

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.