niedziela, 7 sierpnia, 2022

szkoły niepubliczne

Home Forum Sektory Samorządy szkoły niepubliczne

Oglądasz 12 wpisów - 1 z 12 (wszystkich: 12)
 • Autor
  Wpisy
 • #21423
  justp
  Uczestnik

  Witam!
  Zwracam się do Waści Audytorskiej i Kontrolerskiej w kwestii zakresu kontroli w szkołach niepublicznych. Czy będąc na kontroli w takim podmiocie i weryfikując sposób wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu jst można poprosić o wgląd w dokumentację księgową, tj. księgi rachunkowe i dowody księgowe? w jaki sposób interpretować zapisy z ustawy o systemie oświaty art 90 ust. 3e. Organy jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ust. 1a-3b, mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek.
  3f. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy, o których mowa w ust. 3e, mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.??
  Szkoły niepubliczne nie są chętne udostępnić takich informacji, przekazują tylko zdawkowe dane. W jednej ze szkół coś mi nie gra z kasą. Chciałabym ich trochę pokontrolować szczegółowiej, ale oni się bardzo opierają.
  Za wszystkie opinie jestem wdzięczna!

  #21435
  123456
  Uczestnik

  Witam sedecznie i dzielę się swoimi doświadczeniami .
  W poprzedniej regulacji prawnej był wymóg kontrolowania zgodności ilości uczniów i przekazywania na nich dotacji . Obecnie od listopada 2009 rozszerzono zakres kompetencji o … zasadnośc ponoszenia wydatków na określone cele zgodnie z ustawą . Więc należy zweryfikować w jednostce treść uchwały Rady i uszczegółowić o zakres kontroli finansowej . w Jednej z jednostek jst określono w uchwale Rady Powiatu jakie dokumenty finansowe ( ich potwierdzone kserokopie) co miesiąc do wniosku musi składać podmiot dotowany . Są to faktury szczegółowo opisane na jaki cel zostały wydatkowane środki + wyciągi bankowe potwierdzające poniesienie tych wydatków i to wszystko ma być zgodne z określonym w ustawie rodzajem ponoszonych wydatków na cele edukacyjne … .Ponadto określa się w Uchwale Rady , że raz w roku będzie przeprowadzana kontrola tych dokumentów w jednostce oraz zgodnośc ilości uczniów ( na podstawie dzienników i księgi uczniów) o które szkoły aplikują o dotację – zgodnie ze składanymi wnoskami). Jeśli Rada Powiatu podejmie taką uchwałę , to nie ma mocnych albo poddają się takiej kontroli, albo ” wypad” – nie muszą dotacji otrzymywać .
  Pozdrawaiam

  #21438
  romb
  Uczestnik

  Mam pytanie związane z wykorzystaniem dotacji przez szkoły niepubliczne – czy Waszym zdaniem w ciężar dotacji mogą rozliczać np. amortyzację budynków i środków trwałych ( koszt , a nie wydatek !) oraz wydatki na reklamę szkoły. Na tym tle powstał ostatnio spór i jak to zwykle zdania sa podzielone.

  #21444
  asiula1
  Uczestnik

  Witam,
  miałam podobny problem. Moim zdaniem amortyzacja nie może być rozliczana w dotacji, ponieważ dotyczy wydatków inwestycyjnych 🙂

  #21446
  justp
  Uczestnik

  witam!
  otworzyliśmy chyba puszkę pandory!
  Wydaje mi się, że amortyzacja nie może być kosztem, który zostanie pokryty z dotacji jst uzasadnieniem chyba będzie literalne czytanie art. 90 ustawy o systemie oświaty w szczególności przepis ust. 3d.  Dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki. Mówi się o wydatkach, a nie o kosztach. Chociaż czytałam w lex -ie wyjaśnienia, ze szkoły niepubliczne mogą z dotacji finansować remonty, przebudowy i adaptacje pomieszczeń. Super! Jedno jest pewne wiedzie im się bardzo dobrze w porównaniu do naszych szkół!

  #21460
  romb
  Uczestnik

  Mam potwierdzenie swojego stanowiska jeśli idzie o wydatki na reklamę – pismo Krajowej Rady RIO z 7 lipca 2010r. sygn. KRRIO 0100/Ł/36/2010-2. Konkluzja jest taka ” Kosztów rozpowszechniania informacji o ofercie edukacyjnej, mającej charakter reklamy szkoły, nie można zaliczyć, do bezpośrednio związanych z procesem kształcenia, a tym samym nie ma możliwości kwalifikowania kosztów reklamy w rozliczeniu dotacji przyznawanej na podstawie art.90 ust.3 ustawy o systemie oświaty”. Drążę nadal temat amortyzacji bo wygląda na to, że trzeba będzie zażądać zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

  #21464
  justp
  Uczestnik

  Czy zakup z dotacji sprzętu komputerowego do wyposażenia stanowiska pracy dla administracji można uznać za zasadny? Czy te wydatki muszą być ściśle związane z procesem kształcenia?

  #21503
  justp
  Uczestnik

  dalej drążę temat szkół niepublicznych 🙂
  Jedna z szkół niepublicznych uchyla się od przedstawienia do kontroli danych księgowych w zakresie wykorzystania otrzymanych środków dotacji? Wyznaczony jest kolejny termin na kontrolę? Czy jeśli nadal będą robić ściemę, jst może zażądać zwrotu dotacji ???

  #21504
  ewamich20
  Uczestnik

  według interpretacji naczelników urzędów skarbowych dotacji nie należy ujmować w księgach rachunkowych lub księdze przychodów i rozchodów, bo to dochody niepodatkowe.
  Musisz jednak sprawdzić czy te same dokumenty potwierdzające zaciągnięcie zobowiązania pokrytego dotacją nie zostały wykorzystane jako koszt uzyskania przychodu. Przypuszczać można, że szkoła podwójnie wykorzystała faktury jak mają numery świadczące, że są dokumentami księgowymi.
  jst może żądać zwrotu dotacji w sytuacji określonej w przepisach, a one nie przewidują sytuacji, kiedy szkoła nie podda się kontroli.

  #21505
  justp
  Uczestnik

  Własnie! przepisy nie przewidują żadnych sankcji dla szkół opierających się poddania kontroli finansowej. Istnieje też wysokie prawdopodobieństwo, przedstawienia tych samych faktur przez szkoły działające na terenie np. dwóch powiatów. I co wtedy? W jaki sposób jst ma zobligować szkołę do pokazania dokumentów finansowych?

  #21508
  123456
  Uczestnik

  Szanowne koleżeństwo – mam pytankow tym temacie :
  Czy Kompleksowa kontrola RIO lub może inne zewnetrzne , przykładają wagę do prowadzenia kontroli jst w tych jednoskach dotowanych . Jeżeli tak to jaki zakres kontroli preferują- wskazują. Bo ustawa mówi” jst może przeprowadzić kontrolę wydatków …..” . Moje władze się sugerują faktem MOŻE – to nie oznacza musi i obowiązku prowadzenia kontroli wydatków nie przewidują . Jest wprawdzie wprowadzony uchwałą rady obowiązek raz w roku weryfikacji ilości uczniów słuchaczy, i to wszyystko. Jeżeli jest takie stanowisko zwierzchników to ok ja się nie dopraszam roboty. Ale jako audytor nie zgadzam się z taką opinią , proponuję zmiany , ale chciałbym wiedzieć , jakie są stanowiska organów kontroli zewnętrznej , bo to jest dla mojej władzy autorytet. Jeśli ktoś miał jakieś doświadczenia to proszę podzielić się refleksią . Z góry dziękuje – śle gorące życzonka z okazji 8 marca wszystkim Paniom uczestniczką portalu . Pozdrawam

  #21509
  pietryka
  Uczestnik

  Podpisuję się pod życzeniami wszystkiego naj… dla naszych pięknych koleżanek audytorek i… nie tylko. Życzę również dużo słońca na codzień /jak u nas dzisiaj/ i wielu dni podobnych i beztroskich. 😆

Oglądasz 12 wpisów - 1 z 12 (wszystkich: 12)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.