poniedziałek, 26 lipca, 2021

termin składania ofert w Zam Publ.

Home Forum Sektory Samorządy termin składania ofert w Zam Publ.

Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 1)
 • Autor
  Wpisy
 • #23591271
  szymonek123
  Uczestnik

  Witam. Czy ktoś z Was może mi powiedzieć wprost jak liczyć termin wyznaczenia składania ofert . np. oferta o zmianie zam. zamieszczona 30 kwietnia 2015 r., termin składania 22 maj czy 23 maj? art.12 ust.2. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania: 1) ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w trybie przetargu nieograniczonego   nie może być krótszy czyli wynosi 22 dni czy 23 dni.   Art. 14. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.4)), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.   Art. 110 KC Jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, stosuje się przepisy poniższe. Art. 111. § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.                                                                                                                                                                   § 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 1)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.