sobota, 18 września, 2021

umowa na reazlizację zadania publicznego

Home Forum Sektory Samorządy umowa na reazlizację zadania publicznego

Oglądasz 8 wpisów - 1 z 8 (wszystkich: 8)
 • Autor
  Wpisy
 • #18348
  terka
  Uczestnik

  Witam, znowu ma do koleżanek i kolegów prośbę o pomoc. 🙂
  Umowa na udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego, zawarta z podmiotem spoza sektora finansów publicznych nie zawiera żadnych zapisów dotyczących możliwości dokonywania zmian w ksztorysie.
  Wystąpiły okoliczności, które powodują, że podmiot – zleceniobiorac chce dokonać takich zmian. Zwraca się do Zleceniodawcy z prośbą o wyrażenie zgody na zmiany.
  Czy jest to wogóle mozliwe, a jeżeli jest, to w jaki sposób?
  Czy można ew. wprowadzić teraz aneksem do umowy zapis, że dopuszcza sie zmainy w kosztorysie za zgodą Zleceniodawcy?

  Nadmieniam, że w informacji o wynikach kontroli NIK, którą kiedyś podesłał tu MroX (za co znowu stokrotnie dziękuję) Nik stał na stanowisku, że o ile umowa nie przewiduje wprowadzenia zmian w kosztorysie, to jakiekolwiek zmiany są nieuprawnione.

  Sprawa dość pilna, prosze o uwagi, najlepiej poparte czymś więcej, niż profesjonalnym osądem audytora:wink: – Ale za wszelkie będę wdzięczna:smile:

  #18350
  roboka
  Uczestnik

  Witam!
  Nie mam nic poza wiedzą i doswiadczeniem wchodzącymi w zakres profesjnalnego osądu audytora 😉 Moim zdaniem jeżeli wasza umowa i ogłsozenie nie przeidywała takiej możliwości to jestesteście na dobrej drodze do rozwiązania umowy art 144.
  Pozdrawiam

  #18351
  mrox
  Uczestnik

  Fragmenty z protokołu kontroli w stowarzyszeniu X, do którego RIO nie wniosło zastrzeżeń.

  Ogólna ocena kontrolowanej działalności w ramach realizacji zadnia
  – prawidłowości realizacji umowy.

  Umowa była realizowane zgodnie z założeniami przedstawionymi w ofercie z dnia … złożonej w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ….

  Wydatkowane środki z dotacji wykorzystane były zgodnie z przeznaczeniem tj. wg kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania zawartego w ofercie z podziałem na rodzaj kosztów.
  … przesunięcia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów były nieznaczne w granicach 0,… %, związane było to z istotnymi zmianami cen niektórych składowych pozycji kosztorysu (wyjaśnienia Załącznik Nr …).
  Przesunięcia te nie miały znaczenia w realizacji całego zadania.

  #18352
  wojak
  Uczestnik

  Jeśli masz czas by szperać, to polecam:
  http://www.rp.pl/temat/371377_Co_moze_zrobic_gmina_w_ramach_partnerstwa_publiczno___prywatnego.html

  (zakładka „samorządy” w rp.pl)

  Moim zdaniem, jeśli wystąpiły okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, to jest to okoliczność uzasadniająca zmianę umowy, w tym kosztorysu. Zalecam wciągnięcie w proces decyzyjny „wszystkich świętych” i działanie z pełną jawnością, bo „przystojny Tomek” może czuwać 😉

  #18353
  roboka
  Uczestnik

  Wojak ale, ta zasada o której napisałeś była uregulowana w poprzednich przepisach a teraz moim zdaniem trzeba by było ją wymienić tak jak mówi 144

  #18354
  terka
  Uczestnik

  No, niestety, MroX, zmiany miałyby być większe, niż 0,..% w poszczególnych pozycjach kosztorysu.

  To jęsli dobrze wszystkich zrozumialam, nie możemy zmienić umowy, ani wyrazić zgody na zmianę kosztorysu (bo nie było takich warunków w ogłoszeniu ani w umowie)?

  To i nie możemy potem rozliczyć tej umowy, jęsli przedstawią inne rozliczenie, niż wynikające z kosztorysu…

  #18355
  wojak
  Uczestnik

  Terka, uściślij proszę, na jakich zasadach zawarto umowę (UZP, PPP, UDPPiW)? Jeśli UZP, to art.144-mus! Nooo…. chiba w ogóle – mus 😥
  Roboka ma rację!

  #18357
  mrox
  Uczestnik

  Jeśli umowa opiera się o ramówkę wg. rozporządzenia i jest na wsparcie to jest zapis
  „§ 10. 2. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić …”
  czyli można zwrócić niewykorzystane środki a przekroczenia opłacić ze środków własnych.
  Jeśli zadanie zostało zrealizowane tzn uzyskano założone efekty i mierniki wykonania zadania, wartość zadania nie uległa obniżeniu to jest wszystko w porządku. W sprawozdaniu stowarzyszenie wykazuje zrealizowanie zadania przy niższym % wsparcia.

  Pewien ruch daje zapis
  § 3.2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z ofertą oraz zaktualizowanymi, stosownie do przyznanej dotacji, harmonogramem* i kosztorysem*, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1, 2 i 3 do umowy.

Oglądasz 8 wpisów - 1 z 8 (wszystkich: 8)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.