poniedziałek, 4 marca, 2024

umowa o pracę na cz.et. a zadaniówka

Home Forum Sektory Samorządy umowa o pracę na cz.et. a zadaniówka

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 20)
 • Autor
  Wpisy
 • #17868
  szymonek123
  Uczestnik

  Chciałbym uzyskać od was informację jak wygląda taka umowa (o pracę?godziny?) na zadaniowe wykonywanie audytu w jst.

  Proszę o jakieś wskazówki do tematu:
  -czy jest to dobre rozwiązanie ( nie chcę rezygnować z etatu… ale podjąć dodatkową pracę nie na godziny siedzenia w samym urzędzie)
  -jak wyglądają zapisy takiej umowy?

  #17869
  lucy
  Uczestnik

  Bardzo dobra sprawa – pracuję w tym systemie w jednym z miejsc pracy już drugi rok. Art.129 KP wszystko ci wyjaśni.
  Zadowolony jest i szef i ja – zadania są przeprowadzane, jest i czas na rozmowy z kierownictwem itd. Trzeba sobie dobrze opracować harmonogram wykonywania zadań, czynności organizacyjnych, sprawozdawczości.

  #17870
  lucy
  Uczestnik

  Pracuję tam na 1/2 etatu.

  #17871
  wojak
  Uczestnik

  Wybacz Lucy, ale art. 129 niczego mi nie wyjaśnił, lecz wzbudził wątpliwości… może art.140? Proszę o rozważenie.

  #17872
  szymonek123
  Uczestnik

  Dziękuje lucy. Mam jednak pytanie, jak pogodzić to z praca w innej jednostce na cały etat?

  #17873
  roboka
  Uczestnik

  Witam, dzisiejsza internetowa Wyborcza opisuje kwestie związane z kodeksem pracy. Przy zadaniowej umowie, określone jest zadanie do wykonania i nie może ono być rozszeżone i określony jest termin wykonania. Poza tym pracodawca będzie mógł podpisać kilkanaście umów o takim charakterze z daną osobą i nie spowoduje to obowiązku zawarcia umowy na czas nieokreślony. Pozdrawiam

  #17874
  szymonek123
  Uczestnik

  robertB- szukam na stronce tego artykułu i nie mogę znaleźć
  może podeślesz link?
  🙂

  #17875
  szymonek123
  Uczestnik
  #17876
  szymonek123
  Uczestnik

  W zadaniowym czasie pracy miarą pracy są wykonane zadania, a nie czas poświęcony na ich wypełnianie. To pracownik sam decyduje, o której godzinie rozpocznie i o której zakończy pracę. Nie oznacza to jednak, że nie ma ograniczeń czasu pracy dla takich pracowników. Czas niezbędny do wykonania zadań przydzielonych pracownikowi powinien być bowiem ustalony po porozumieniu z pracownikiem, a jego miernikiem powinny być normy czasu pracy wynikające z podstawowego systemu czasu pracy, a więc 8-godzinna norma dobowa oraz przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa. Oznacza to, że tak musisz wyznaczyć zadania, by były one możliwe do wykonania pracując średnio w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

  W zadaniowym czasie pracy możliwe jest jednak, że pracownik w jednym dniu będzie pracował dłużej niż przez 8 godzin, a w zamian za to w innym odpowiednio krócej i praca taka nie oznacza automatycznie powstania godzin nadliczbowych. W tym systemie to pracownik ustala sobie rozkład czasu pracy w trakcie wykonywanego przez niego zadania służbowego.

  Ważne!
  Samo nazwanie czasu pracy „zadaniowym” nie wyłącza automatycznie stosowania przepisów o godzinach nadliczbowych. Ponadto zlecanie pracownikowi zadań, których wykonanie w „normalnym” czasie pracy jest niemożliwe, należy potraktować jako równoznaczne z poleceniem świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych (wyrok SN z 4 sierpnia 1999 r., I PKN 181/99, OSNP 2000/22/810).

  Dokumentuj powierzone pracownikowi zadania

  Podstawą wykonywania pracy przez osoby zatrudnione w zadaniowym systemie czasu pracy są przydzielone im przez pracodawcę zadania, którym powinny być przypisywane odpowiednie czasookresy na ich wykonanie. Zdaniem Sądu Najwyższego wyznaczenie zadań do wykonania pracownikowi jest nieodłącznym elementem zadaniowego czasu pracy.

  Ważne!
  Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach nie spełniają wymogu skonkretyzowania zadań pracownika. Są one ogólne i z reguły mają charakter otwarty (tzn. zawierają na końcu zwrot „wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego” lub podobny). Na ich podstawie trudno byłoby więc ustalić, ile konkretnie pracownik powinien wykonać zadań w danym czasie.

  Jak określić zadania pracownika?

  Sąd Najwyższy w wyroku z 15 listopada 2006 r. podkreślił także, że nie jest dopuszczalne, aby jako zadanie potraktowane zostało osiągnięcie przez pracownika określonego rezultatu ekonomicznego (I PK 117/06). W takim bowiem przypadku pracodawca przerzucałby na pracownika część ryzyka gospodarczego związanego z prowadzeniem firmy.

  Przykład
  Pracodawca może zatrudnić w zadaniowym czasie pracy przedstawiciela handlowego, a wymiar jego zadań może ustalić, wskazując mu liczbę spotkań czy klientów, którym ma przedstawić ofertę firmy w ciągu np. 1 miesiąca.
  Pracodawca nie mógłby jednak określić zadań jako podpisanie 15 umów czy sprzedaż 10 sztuk towaru będącego w asortymencie firmy, gdyż wtedy zadanie polegałoby na osiągnięciu pewnego rezultatu ekonomicznego.

  #17877
  szymonek123
  Uczestnik

  prowadzę teraz monolog… ale może skorzystacie a inni też się podzielą swoim doświadczeniem

  Zapis regulaminu pracy w Urzędzie X:
  (…) 2. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na stanowiskach:
  Dozorcy i audytora wewnętrznego stosuje się zadaniowy czas pracy.
  (…)
  2) Zadaniem pracownika zatrudnionego na stanowisku audytora wewnętrznego jest:
  przygotowanie i przedłożenie Burmistrzowi do dnia 31 października danego roku kalendarzowego planu audytu wewnętrznego na kolejny rok kalendarzowy, poprzedzony analizą ryzyka w zakresie działania jednostki organizacyjnej Urzędu lub Miasta, w której będzie przeprowadzany audyt wewnętrzny,
  comiesięczne informowanie Burmistrza o ustaleniu kolejności poddania obszarów ryzyka oraz czynniki organizacyjne,
  stawienie się raz w tygodniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w celu informowania kierownictwa Urzędu o pracach związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego oraz przedstawieniem do wglądu zebranej dokumentacji,
  przedstawienie Burmistrzowi do dnia 31 marca roku następnego sprawozdania z audytu za rok poprzedni.

  #17882
  wojak
  Uczestnik

  system zadaniowy w stosunku do audytora, to rozumiem, ale dozorcy…? Chyba sobie jaja robisz ;-)))

  #17883
  wojak
  Uczestnik

  kurczę! dalej jest jeszcze lepiej!!! ;-]]]

  #17885
  szymonek123
  Uczestnik

  ja jaj nie robię tylko to ktoś inny… znalazłem taki zapis w necie w jednym z urzędów… X :>

  #17886
  lucy
  Uczestnik

  matko, ale plama – art.140 KP
  Godzę pracę na 1/2 etatu w systemie zadaniowym i pracą na cały etat w innej instytucji. Jest to do zrobienia.

  #17887
  scypion
  Uczestnik

  Niezłe. A pan dozorca przyjdzie, pozamiata, uprzatnie i moze sobie iść do domku. Ciekawa filozofia.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 20)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.