środa, 21 kwietnia, 2021

VAT naliczony i należny

Home Forum Sektory Samorządy VAT naliczony i należny

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Autor
  Wpisy
 • #10722
  malutki1
  Uczestnik

  Mam pytanie w sprawach VAT:
  szkoła wystawia FV ze względu na charakter świadczonych usług(wynajem lokali stanowiących mienie powiatu dla celów inne niż edukacyjne); w ramach prowadzonego rachunku dochodów własnych na podstawie wykonywanych usług i sprzedawanych produktów – warsztaty szkolne – też wystawia FV; dokonuje zakupów związnych z funkcjonowaniem i produkcją na warsztatach. Czy zasadne jest ewidncjonowanie VAT-u należnego z dwóch tytułów działalności, przy czym VAT naliczony dotyczy tylko zakupów na warsztaty szkolne. Szkoła w ogólnych rozliczeniach ma nadpłatę podatku i nie płaci VAT-u do US w ramach dochodów budżetowych. czy takie działanie jest poprawne? US nie rozdzielają działalności szkoły na główną określoną w Statucie, jeden podmiot, jeden NIP… O szczególnie rozbudowanej ewidencji pomocniczej dla konta „225” z podzialem na poszczególne rodzaje podatków nie wspomnę bo jej nie ma… Pozdrawiam.

  #10731
  tomekn
  Uczestnik

  Mam za mało danych, żeby jednoznacznie rozstrzygnąć.
  Istotą jest czy szkoła i warsztaty szkolne są podatnikami VAT czynnymi.
  Wystąp do warsztatów szkolnych i szkoły, jeżeli masz wątpliwości, o przedłożenie potwierdzenia VAT-5 zaświadczenia, że dany podatnik o określonym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony – w myśl art. 96 ust. 4 ustawy VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie.
  Czy szkoła i warsztaty szkolne posługują się różnymi NIP-ami czy tym samym?
  Zwracam uwagę na problem art. 108 ustawy VAT.

  #10741
  malutki1
  Uczestnik

  Witam! Do Zaświadczeń odnośnie rejestracji szkoły i warsztatów jeszcze nie dotarłam ale obawiam się że „jedno” i „drugie” ma tę samą siedzibę i bedzie posługiwało się tym samym NIP-em. Z ustaleń wiem, że podmiotem wystawiającym faktury była „Szkoła”… w gruncie rzeczy to księgowość i ewidencję jednostka prowadzi jedną… tylko powinny być podziały na poszczególne tytuły i rodzaje wydatków i źródła pochodzenia, nawet do rozrachunków z tytułu VAT. Kiedyś pracownia warsztatów funkcjonowała jako zakł. budżetowy i posiadała odrębność organizacyjną i finansową. Po kolejnych zmianach uofp w tym likwidacji środków trwałych, wcielono w struktury szkoły warsztaty, księgowość przekazano księgowej szkoły i okrślono jako rachunek dochodów własnych. podstawowym źródłem finansowania działalności warsztatów jest działalność usługowo-produkcyjna, określona w uchwale jst. Wiem że Szkoła nie musiała się rejestrować jako czynny płatnik VAT za względu na zwolnienie przedmiotowe, ale dlaczego wystawia FV za najem i rozlicza to z zakupami i sprzedażą pozabudżetową to nierozumiem…

  #10746
  tomekn
  Uczestnik

  Moim zdaniem opisany przez Ciebie problem należy odnieść się do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
  Na początek sprostuję „szkoła nie musiała się rejestrować jako czynny płatnik VAT” – w art. 18 ustawy VAT postanowiono, że organy egzekucyjne, określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kpc, są płatnikami podatku VAT (pojęcia płatnik i podatnik nie są tożsame).
  Jeżeli chodzi o wystawianie faktur – art. 106 ust. 1 ustawy VAT wskazano, że podatnicy, o których mowa w art. 15 są obowiązani wystawić fakturę (pozostałe podmioty nie mogą wystawiać faktur; jeżeli będzie wystawiona faktura wówczas stosuje się art. 108 ustawy VAT).
  Natomiast gdy szkoła wykonuje czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy VAT (np. usługa wynajmu pomieszczeń osobom fizycznym i prawnym o charakterze niemieszkalnym) staje się podatnikiem podatku od towarów i usług.
  Jeśli przychody szkoły w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 10000 euro, to czasu przekroczenia tej kwoty szkoła może skorzystać ze zwolnienie od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy VAT.
  Następna kwestia, jeżeli podatnik wykazuje w np. deklaracji VAT-7 nadpłatę nie odprowadza VAT do urzedu skarbowego, gdyż nie wystąpił obowiązek podatkowy (może wystąpić z wnioskiem do US o zwrot nadpłaty lub zaliczyć nadpłatę na następny okres rozliczeniowy).
  Odpowiadając na pytanie „czy zasadne jest ewidencjonowanie VAT-u należnego z dwóch tytułów działalności” – podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji na zasadach ustawy VAT.

  #10749
  pszczosek
  Uczestnik

  Witam
  Zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika tego podatku organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy (…) z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Tak więc (moim zdaniem) warsztaty i szkoła mogą posiadać jeden nip (o ile warsztaty nie są np. gospodarstwem pomocniczym) – w przypadku gospodarstwa pomocniczego powinny być dwa nipy.
  Drugą kwestią jest wystawianie faktur VAT za wynajem lokali – szkoła (która jest chyba powiatową jednostką budżetową) nie może na rachunek dochodów własnych odprowadzać dochodów z tego tytułu – art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 3-4 ufp – dochody z mienia powiatu są dochodami powiatu a nie dochodami własnymi szkoły. Tak więc szkoła nie powinna wystawiać FV na wynajem, a jeżeli je wystawia to jako sprzedawca powinien widnieć Powiat (czy jako starostwo czy inna jednostka powołana do pobierania dochodów z tytułu wynajmu, np Powiatowy Zarząd Oświaty).
  Natomiast jeżeli warsztaty szkolne sprzedają swoje wyroby to są jak najbardziej obowiązane do wystawiania FV (o ile są zarejestrwoane jako podatnik VAT czynny). W przypadku posiadania takiego statusu isnieje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (od sprzedaży) o kwotę podatku naliczonego (przy zakupach) – o ile te zakupy związane są ze sprzedażą opodatkowaną. Natomaist w przypadku, gdy nie ma rejestracji jako podatnik VAT czynny to nie ma też prawa do obniżenia.
  Nie jest natomiast tak, jak wskazał malutki1, że szkoła nie musiała się rejestrwoać jako czynny podatnik VAT z uwagi na zwolnienie przedmiotowe – możliwość wystawiania faktur i rozliczania podatku VAT dotyczy jedynie podatników „czynnych” – podatnicy zwolnieni nie mają możliwości wystawiania faktur VAT (§ 8 ust. 1 rozp. MF z 25.05.2005 w sprawie (…) zasad wystawiania faktur (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.