wtorek, 7 grudnia, 2021

wniosek dyrektora szkoły do ZFŚS

Home Forum Sektory Samorządy wniosek dyrektora szkoły do ZFŚS

Otagowano: 

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 17)
 • Autor
  Wpisy
 • #9973
  szymonek123
  Uczestnik

  dyrektor szkoły (j.org. Gminy) wniósł wniosek o świadczenie z ZFŚS. Kto taki wniosek rozpatruje?
  Dyrektor zespołu administr.-ekonom. obsługujący finansowo-administr.? czy Wójt?

  co myślicie? szkoła nie ma powołanej komisji.

  #9975
  ewakj
  Uczestnik

  Witam! Według mnie udzielanie świadczeń z ZFŚS jest czynnością z zakresu prawa pracy, a więc w stosunku do dyrektora szkoły pełnione są one przez Burmistrza (Wójta, Prezydenta) i to on powinien rozpatrywać takie podanie. Pogląd ten został poparty przez Radce Prawnego zatrudnionego w moim Urzędzie!

  #9980
  nickkita
  Uczestnik

  Do ZFŚS stosujemy ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Fundusz tworzy się przy zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników (nie każda szkoła ma tylu pracowników, zwłaszcza szkoły wiejskie). Świadczeń udzielamy na podstawie Regulaminu ZFŚS działającego w jednostce. Zazwyczaj powołuje sie do tego celu komisje. Jeśli takich komisji nie ma to powinno się je powołać. Członkowie komisji powinni być wybrani spośród załogi bo przecież oni winni reprezentować jej interesy. Zatem wniosek dyrektora powinna rozpatrzyć komisja a umowa winna podpisać osoba upoważniona do tego celu przez Dyrektora. Na pewno nie powinien to być wójt czy Burmistrz bo nie jest on dysponentem funduszu utworzonego w jednostce organizacyjnej.

  #9983
  ewakj
  Uczestnik

  Wójt, czy Burmistrz nie wydatkuje też pieniędzy z §4010 dotyczącedo wynagrodzeń, a jednak ustala wysokość wynagrodzenia dla dyrektora, a więc pośrednio ma wpływ na wydatki z tego paragrafa, jest pracodawcą dla kierowników podległych jednostek. A jeśli dochodzi do zawarcia umowy, to kto dał ewentualnej komisji prawo do reprezentowania szkoły, może to robić jedynie dyrektor. W sytuacji jednak kiedy on sam jest stroną umowy np pozyczki z ZFŚS, taka umowa powinna być zawarta z Burmistrzem, w przypadku zapomogi nie ma zawarcia umowy cywilnoprawnej, a więc gdyby była powołana komisja to mogła by jej udzielić dyrektorowi. Z całą pewnością gdy nie ma powołanej komisji, czynności z zakresu ZFŚS, uregulowane w przedmiotowej ustawie wykonuje wobec dyrektora szkoły wójt, czy burmistrz.

  #9984
  ewakj
  Uczestnik

  „paragrafu” oczywiście!!!!
  A jeszcze jedno, w sytuacji, kiedy to Burmistrz decyduje o wypłacie tego typu świadczeń, w szczególności dotyczących dużych kwot, np zapomóg, czy pożyczek można mówić o pewnym obiektywizmie. Członkowie komisji to przecież pracownicy, żaden z nich nie odważy się nie przyznać swiadzczenia szefowi. Częste są też przypadki, gdy kierownik jednostki sam uzyskuje ,np zapomogę socjalną , a pracownikom odmawia jej przyznania. Należy przy tym pamiętać,że świadczenia z funduszu nie mają charakteru roszczeniowego.

  #9987
  nickkita
  Uczestnik

  A kto podpisuje zatem umowę o przyznanie świadczeń z wójtem? Wojewoda?

  #9988
  nickkita
  Uczestnik

  Poza tym jeśli to wójt czy burmistrz miałby zawierać takie umowy z dyrektorem jednostki to jak się ma do tego plan i wykorzystanie środków funduszu utworzonego w jednostce tego dyrektora? Bo ja rozumiem, że skoro umowę podpisuje wójt lub burmistrz to środki idą z urzędu – a tu jest inny plan i inne jego wykonanie.

  #9990
  szymonek123
  Uczestnik

  odpowiedzi jak widzę różne

  sama gdybam na ten temat i rozpatruje uwagi tu zamieszczone
  a może tak podpis komisji i wójta? tylko jak każdy przyzna inną kwotę to robi się „koło”
  i bądź tu MĄDRYM! 🙄

  #9997
  ewakj
  Uczestnik

  Jeśli chodzi o wysokość świadczenia to powinna ona wynikać z Regulaminu ZFŚS. Tam zawarte muszą być wielkość świadczeń w zależności od wysokosci dochodów. Najprościej jest w sytuacji kiedy istnieje komisja, lub przedstawiciele związków zawodowych, którzy opiniują wypłatę. A jeśli chodzi o wypłatę , np za delegaje dla Dyreltora to też nie może ona nastąpić bez wcześniejszej aprobaty wójta czy burmistrza, pomimo iż wypłaca się z pieniędzy podległej jednostki, a nie ze środków budżetu Urzędu? A tak w ogóle to uważam, że w podległych jednostkach kierownicy, dyrektorzy nie powinni ubiegać się o kontrowersyjne świadczenia typu zapomoga, czy pożyczka bo są osobami najlepiej zarabiającymi, zawsze mogą pójśc do jakiej instytucji finansowej (banki). Powinien otrzymywać jedynie obligatoryjne, bo wynikające z karty nauczyciela świadczenie urlopowe. Wtedy sytuacja jest czysta i jasna dla każdej kontroli i do tego należy moim zdaniem dążyć. Wszelkie inne posunięcia mogą zostać potraktowane jako wykorzystywanie stanowiska służbowego!

  #10001
  nickkita
  Uczestnik

  Proszę nie porównywać środków istniejących na funduszu świadczeń socjalnych do środków na wynagrodzenia. To jest zupełnie co innego. Wójt/burmistrz powołuje dyrektora szkoły i ustala mu wynagrodzenie natomiast fundusz jest tworzony przez pracodawcę w swojej jednostce i dysponentem tego funduszu jest właśnie dyrektor. Szymonek na umowie nie może być podpisów komisji i wójta bo komisja nie jest organem decyzyjnym. Wiem, że w szkołach dyrektor zawiera umowę sam ze sobą – czyli Dyrektor X z pracownikiem X ale wg mnie prawidłowo by było, gdyby w tym jednym przypadku Dyrektor po prostu upoważnił jednego pracownika. Wójt czy burmistrz może jedynie wydać w tym zakresie swoją opinię. Proszę przedstawić problem szefostwu.

  #10002
  nickkita
  Uczestnik

  Aha! Jeśli chodzi o tzw. „koło” to nie ma prawa taka sytuacja zaistnieć. Nie od dziś wiadomo, że komisja jest tylko organem doraczym w tym zakresie i tak naprawdę nie ona podejmuje decyzje tylko szef. Komisja tylko odpowiednio to ujmie w protokole i się pod tym podpisze. To wszystko.

  #10007
  ewakj
  Uczestnik

  Zgodnie z art. 10 ustawy o ZFŚS pracodawca jedynie administruje środkami zgromadzonymi na rachunku funduszu. Przyznanie świadczenia z pominięciem analizy sytuacji socjalnej i rodzinnej (nie ma przecież komisji) oznacza, że pracodawca wypłaca pracownikowi, a w tym przypadku sobie świadczenie związane ze stosunkiem pracy, a nie świadczenie na cele socjalne, a więc trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne. Wyrok SN z dnia 16 sierpnia 2005r potwierdza, iż wydatkowanie środków fuduszu bez uwzględnienia kryterium socjalnego jest sprzeczne z ustawą. Zupełnie niezrozumiałe dla mnie jest to jak członkowie komisji mogą prawnie skutecznie pod względem merytorycznym ocenić wypłatę swiadczeń dla Dyrektora. Poza tym jeśli chodzi nnp o umowy pożyczki to jest to umowa cywilno prawna, której stroną jest jednostka – szkoła. Burmistrz dał upoważnienie dla dyrektora do reprezentowania szkoły, a ten może jedynie upoważnić pracownika do wspólnego z nim występowania jako strona. Nie ma prawa do upoważnienia żadnego pracownika do samodzielnego reprezentowania intresów jednostki.

  #10008
  caliente
  Uczestnik

  wiem, że to niezupełnie na temat ale skoro już zajmujecie się ZFŚS to proszę o info w dwóch sprawach:

  1. Pożyczki – czy w waszych jednostkach sprawdzana jest zdolność pożyczkobiorcy do spłaty pozyczki np wymóg odpowiednich dochodów? W mojej jednostce nie ma żadnych ograniczeń – pozyczki otrzymują pracownicy na czas określony, na zastępstwo, interwencyjni. Argumentem za jest to, że zgodnie z ustawą o ZFŚS trzeba dane świadczenie socjalne kierować do wszystkich i nie można nikomu odmówić tylko dlatego że jest zatrudniony na zastępstwo.

  2. Opodatkowanie umorzonej pożyczki z ZFŚS po śmierci pracownika (pożyczkobiorcy) – czy waszym zdaniem po stronie spadkobierców powstaje przychód w rozumieniu UPDOF?

  #10009
  ewakj
  Uczestnik

  W przypadku pożyczek wymóg zdolności powinien być bezwzględnie badany, bo w przeciwnym przypadku mamy do czynienia ze zwrotną zapomogą. A zapisy o badaniu zdolności powinny być w Regulaminie. Moim zdaniem nie ma przychodu z umorzonej pożyczki, ale to nie jest uopof nie jest moja mocna strona!!!!!!!

  #10010
  caliente
  Uczestnik

  UPDOF to nie jest także moja mocna strona 🙂

  A zapomniałam o jeszcze jednej kwestii, też podatkowej.
  Co jest świadczeniem rzeczowym w rozumieniu przepisów UPDOF? Zgodnie z art 21 (numeru pkt nie pamiętam) zwolnione z opodatkowania są świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS. Ustawa wyraźnie wyklucza traktowanie bonów jako świdczeń rzeczowych ale co z zakupem biletów do kina, teatru itp, co z wycieczkami, co zabawą choinkową dla dzieci?
  Moim zdaniem (interpretuję pojęcie dosłownie) świadczeniem rzeczowym będzie tylko takie w którym pracodawca kupuje dla pracownika przedmiot (rzecz). Pracownicy socjalni uważają jednak że zakup biletów też jest świadczeniem rzeczowym.
  Co Ty / Wy na to?

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 17)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.