niedziela, 21 kwietnia, 2024

zamówienia publiczne

Home Forum Sektory Samorządy zamówienia publiczne

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Autor
  Wpisy
 • #22675
  anka123
  Uczestnik

  Witam! Potrzebuję pomocy w w/w temacie.
  Jednostka udzieliła zamówienia(w ramach postępowania przetargowego) na remont cząstkowy nawierzchni-zadanie bieżące- ( ujęte w budżecie w planie remontów), umowa określa, że jest to łatanie, klejenie dziur, pęknięć. Potem ta jednostka realizuje zadanie inwestycyjne (tak jest w budżecie) polegające na położeniu dywanika asfaltowego na całej ulicy i pisze na fakturach, że jest to zgodne z umową na remonty cząstkowe nawierzchni. Nie przeprowadzono w tym temacie oddzielnego postępowania. Zakwestionowałam ich sposób działania. Co o tym myślicie?
  Aha! Umowa zawarta była tylko w oparciu o ceny jednostkowe, bez podania wielkości zamówienia!!!

  #22676
  justp
  Uczestnik

  Ach te drogiiii!!!
  Myślę, ze też w takiej sytuacji kwestionowała bym sposób działania jednostki.
  Mam też problemy z drogami a w szczególności z prowadzonym na nich remontem i modernizacją, przebudową…. Jednostka kontrolowana posiadała w planie inwestycyjnym zadanie pt. remont drogi na odcinku…… w efekcie została przeprowadzona procedura zam. publicznych, wyłoniono wykonawcę, zrealizowano roboty remontowe pt. remont drogi polegający na położeniu na danym odcinku drogi nakładki asfaltowej, rozliczono zadanie inwestycyjne i zwiększono wartość księgową drogi. Co WY na to? Czy położenie nakładki można traktować jako remont? A czy remont drogi to inwestycja?

  #22677
  mama0454
  Uczestnik

  Co to jest remont drogi można sobie przeczytać w prawie budowlanym – art. 3 pkt 8. Co ma na myśli zamawiający pod pojęciem remont drogi, to powinno być szczegółowo opisane w SIWZ.

  #22678
  justp
  Uczestnik

  Prawo budowlane mówi, iż: ” remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym” czyli wykonanie robót polegających na położeniu nowej warstwy asfaltowej można było by uznać za remont. Tylko kwestia finansowania nadal budzi moje wątpliwości, czy wydatek ten należy uznać za inwestycyjny?

  #22679
  justp
  Uczestnik

  Ponadto ustawa o drogach publicznych wskazuje co należy rozumieć przez remont drogi, a co przez przebudowę drogi:
  "przebudowa drogi – wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego;
  remont drogi – wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym.

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.