środa, 1 grudnia, 2021

Zasady wydawania dokumentacji medycznej na zewnątrz

Home Forum Sektory Służba zdrowia Zasady wydawania dokumentacji medycznej na zewnątrz

Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Autor
  Wpisy
 • #22567
  andrzejm
  Uczestnik

  Witam. mam pytanie. Jak powinna wyglądać ścieżka ( procedura) wydawania dokumentacji medycznej i na co zwrócić szczególną uwagę podczas realizacji audytu w tym obszarze działalności Korespondencja adresowana na imię i nazwisko ordynatora nie jest otwierana w kancelarii szpitala i trafia bez rejestrowania do oddziału a tam niejednokrotnie jest wniosek o dostarczenie dokumentacji z prokuratury, sądu itp Realizowany jest niejednokrotnie z dużym opóźnieniem ( szpital kliniczny nierzadko pan prof. wyjeżdża na dłuższy czas służbowo), ponadto historie choroby przechowywane są na oddziałach ( warunki lokalowe) i z obiegowej informacji wynika, że informacja taka bez problemów i stosownej opłaty udostępniana jest na zewnątrz ( brak dowodów), upoważnienie pacjenta dla zakładu ubezpieczeń obliguje do udostępnienia całej dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta czy tylko tej o której mowa w ustawie o zakładach ubezpieczeniowych,jak to wszystko uchwycić?jak ktoś się interesował lub robił coś w tym temacie to proszę o wskazówki Pozdrawiam

  #22571
  sabcia
  Uczestnik

  wydaje mi się, że wprowadziliście dziwne zasady dotyczące wpływu korespondencji. dlaczego korespondencja nie jest otwierana w kancelarii? Nikt nie dyscyplinuje takiego delikwenta, który na czas nie udostepnił danych do sadu?

  co do samego udostępniania danych osobowych na zewnątrz – nie pracuję w zoz, ale wniosków o udostępnienie danych osobowych mamy sporo. u mnie każdy wniosek opiniuje w tym zakresie ABI, oceniając czy w danej sytuacji można udostępnić dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Realizacja wniosku nalezy do komórki, która dane przetwarza. wnioski i zakres udostepnionycyh danych rejestrowane są w rejestrze.

  #22574
  andrzejm
  Uczestnik

  Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pracuję w szpitalu od lutego tego roku i też jestem zdziwiony. Szukam przepisów które pozwoliłyby mi zakwestionować takie rozwiązanie co do zasad wpływu i dystrybucji wewnętrznej korespondencji ( na tym szczeblu zabieranie komuś przywilejów trzeba uzasadnić, inaczej nic z tego nie wyjdzie). Może ktoś z Koleżanek lub Kolegów pracujących w takich lub podobnych jednostkach podzieliłby się swoją wiedzą w temacie. Pozdrawiam.

  #22604
  tamara
  Uczestnik

  u nas zarządzeniem szefa są wydane zasady w sprawie postępowania z korespondencją adresowana imiennie do pracowników. Po rozmowach z mecenasem brzmi to mniej więcej tak: korespondencja kierowana imiennie do pracownika, która w oznaczeniu adresu odbiorcy zawiera adres i nazwę szpitala będzie traktowana jako korespondencja przesłana do szpitala. Jesli okaże się ona koresp. prywatna zostanie niezwłocznie przekazana pracownikowi. 2. pracownik powinien wystąpić do szefa o wyrażenie zgody n a[przesyłania prywatnej korespondencji na adres szpitala i wskazać sposób oznaczania prywatnej korespondencji przeznaczonej do niego, a przesyłanej na adres szpitala. 3. w razie wątpliwości – pierwszeństwo w zapoznaniu się z treścią korespondencji przyznaje się pracownikowi. 4. Jeśli okaże się ona służbową powinna zostać przekazana również szpitalowi zgodnie z zasadami wewnętrznymi (instr. kancelaryjna).

  Co do wydawania dokumentacji medycznej na zewnątrz to bardziej skomplikowana sprawa. Powinno to być zgodne z wieloma przepisami, m. in:
  . 1.Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  2.Rozporządzenie MZ z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  3.Ustawa o działalności leczniczej

  #22605
  tamara
  Uczestnik

  kontynuując..
  Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana i przetwarzana w sposób uniemożliwiający do niej dostęp osób nieuprawnionych (ustawa o ochronie danych osobowych) powinna powstać jakąś instrukcja, regulamin, standard, jeśli nie ma. (coś w tym stylu – w skrócie)
  2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1)do wglądu w szpitalu,
  2)poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  3)poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
  2.Udostępnia się dokumentację:
  1)pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu/osobie upoważnionej przez pacjenta;
  2)podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych..
  3)organom władzy publicznej, NFZ…
  4)ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom..
  5)uprawnionym na mocy odrębnych ustaw….. itd
  4. O udostępnieniu dokumentacji indywidualnej wewnętrznej decyduje dyrektor lub osoba przez niego upoważniona,
  5.Odmowa wydania dokumentacji następuje w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny.
  6.W przypadku wydania oryginału dokumentacji w szpitalu należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.
  7. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę, zgodnie z …

  #22622
  andrzejm
  Uczestnik

  Dzięki. Czy w dokumentacji medycznej powinien pozostać ślad co, kiedy i dla kogo było kserowane ? Jest w statystyce rejestr wysłanych dokumentów, ale nigdzie nie mogę znaleźć śladu udostępniania dokumentacji dla uczelni ( szpital kliniczny). Docierają do mnie sygnały ( oczywiście niepotwierdzone) że dokumenty te są wydawane pacjentom wprost z oddziału. Jak to „złapać”? lub brak w szpitalu wielkoformatowej kserokopiarki ( druk A0). Pracownik wydziału administracji idzie do punktu ksero i tam kseruje dokumentację medyczną. Czy to według Was jest prawidłowe działanie? Wydaje mi się że niekoniecznie. Pozdrawiam

Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.