niedziela, 5 lutego, 2023

zbycie nieruchomości

Oglądasz 11 wpisów - 1 z 11 (wszystkich: 11)
 • Autor
  Wpisy
 • #2926
  dorotab
  Uczestnik

  cześć. moje pytanie dotyczy wadium w przetargu na zbycie nieruchomości. czy winno być ono zwrócone wraz z odsetkami i pomniejszone o koszty przekazu i czy wadium zaliczane na poczet ceny nabycia również należy powiększyć o odsetki bankowe. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów … mówi jedynie, iż wadium zwraca się. kodeks cywilny podobnie. miom zdaniem w myśl powyższego należałoby więc uznać, iż zwraca się lub zalicza na poczet ceny kwotę wadium w wysokości wpłaconej przez potencjalnego nabywcę. spotkałam się jednak z różnymi stanowiskami w tej sprawie. z góry dzięki za odpowiedź.

  #2932
  wika
  Uczestnik

  z ustawy prawo zamówień publicznych z 2004. art.45 ust 1 wynika,że jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w zł równowartość kwoty 60000 euro zamawiający żąda wniesienia wadium, ust 4 zamawiający zwraca niezwłocznie wadium określonych w pkt 1,wadium stanowi od 0,5 do 3% wartośc zamówienia i dalej art 46 ust 1-3, ust 4 jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszone o okszty prowadzenia r-nku bank. oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na r-k bankowy wskazany przez wykonawcę

  #2933
  dorotab
  Uczestnik

  cześć. ustawa prawo zamówień publicznych nie ma niestety zastosowania do zbycia nieruchomości. Kwestę tę regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeń wydanych na jej podstawie w tej kwestii. Te niestety mówią jak przytoczyłam powyżej

  #2934
  wika
  Uczestnik

  Cześć Dorota B. masz rację nie doczytałam, że chodzi o nierychomość ale w rozporządzeniu z 14 września 2004r. jest mowa o zwrocie wadium, może nie wszystko jest wyjaśnione z czym Ty masz problem, innych rozporządzeń nie znalazłam

  #2935
  terka
  Uczestnik

  Witam,
  faktycznie w cytowanym rozporządzeniu brak tak szczegółowych unormowań. Sądzę jadnak, że jeżeli wadium zostało wniesione na oprocentowany rachunek jednostki, to jakieś odsetki pewnie urosły. A ponieważ jednostka nie może przysparzać sobie korzyści z cudzych środków (wadium jest jedynie warunkiem przystąpienia do przetargu), to ew. odsetki też należy zwrócić.
  To tak na logikę, podstawy prawnej nie znam. Ponadto można wysnuć taki wniosek na podstawie innych, a podobnych przypadków (wnioskowanie z podobieństwa to się chyba nazywa w języku prawniczym). Jeżeli bowiem wadium w zamówieniach publicznych jest oprocentowane, to czemu nie wadium w przetargu na zbycie nieruchomości?

  #2936
  dorotab
  Uczestnik

  W ten sposób możnaby prowadzić na ten temat rzeczywiście dyskusję akademicką. Jednak, kiedy ustawodawca chciał, aby wadium było oprocentowane to zawarł to zalecenie w ustawie. Więc nie wiadomo tak naprawdę, czy w tym przypadku można stosować analogię do pzp i co ustawodawca miał na myśli. W każdym razie jedni doliczają oprocentowanie a inni nie.

  #2942
  terka
  Uczestnik

  Wita,
  a może jest tak, że doliczają oprocentowanie do zwrotu wadium Ci, u których wadium znajdowało się na oprocentowanym rachunku bankowym, a nie doliczają ci, u których nie podlegało oprocentowaniu?
  Bo nadal twierdzę, że j.s.f.p. nie może przysparzac sobie nienależnych korzyści – a tak byłoby, gdyby od cudzych środków finansowych uzyskała odsetki i ich nie zwróciła wraz z wadium.
  A jak tłumaczą zwrot z odsetkami lub bez ci, co to „jedni doliczają, a inni nie”?
  Pozdrawiam

  #2944
  dorotab
  Uczestnik

  witam. a ci „co to” doliczają uważają podobnie jak Ty, że jeżeli odsetki narosły należy je oddać, a ci „co to” nie doliczają natomiast, że jeżeli ustawodawca nie zapisał wprost, iż należy je oddać to nie ma takiego wymogu.

  #2945
  terka
  Uczestnik

  Nie wiem, co Ci poradzić w świetle naszych powyższych dywagacji. Ja jednak sprawdziłabym, czy w sytuacji, gdy oddają wadium bez odsetek owe odsetki narosły i jeżeli odsetki były, wnioskowałabym o ich zwracanie (argumentując, jak pisałam wyżej).
  Pozdrawiam

  #2946
  dorotab
  Uczestnik

  Dzięki wszystkim, którzy zechcieli się wypowiedzieć.

  #2950
  mareksp
  Uczestnik

  Wydaje się, że odpowiednią interpretację co do zwrotu odsetek od wadium mozna wywieść z treści § 17. 1. rozporządzenia MF z 26.01.2005 w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych(…): Oprocentowanie sum depozytowych oraz sum na zlecenie, stanowiących własność osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, powiększa ich wartość, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
  Na pochody budżetu przepisy tego rozporządzenia nakazują zaliczyć tylko te odsetki od sum depozytowych, które są złożone z postepowaniem administracyjnym lub sądowym. Dlatego też raczej należałoby je zwrócić lub ująć w rozliczeniu z wnoszącym wadium. Trudno przyjąć, że skoro celem wniesienia wadium było zabezpieczenie pewnych zachowań nabywcy, to przy okazji zarobimy na odsetkach od środków do których wniesienia został zamuszony. Skoro zaś przepisy odrębne nie przewidują obciążenia osoby wnoszącej wadium kosztami jego zwrotu, to powinna je pokryć z wydatków jednostka, która wymagała jego wniesienia.

Oglądasz 11 wpisów - 1 z 11 (wszystkich: 11)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.