piątek, 23 kwietnia, 2021

Zestawienie obrotów i sald

Home Forum Sektory Samorządy Zestawienie obrotów i sald

Oglądasz 8 wpisów - 1 z 8 (wszystkich: 8)
 • Autor
  Wpisy
 • #10497
  ajuri
  Uczestnik

  Z tego co wiem to zasady sporządzania zestawienia obrotów i sald są nastepujące: obroty Wn=obroty MA
  salda Wn = salda MA
  Moje pytanie jest następujące: sprawdzając zestawienia obrotów i sald w systemie księgowym za poszczególne miesiące, obroty Wn nie są równe obrotom Ma. Czy może to wynikać z tego, że w zestawieniu są ujęte konta pozabilansowe?

  I jeszcze jedno pytanie art. 18 ustawy o rachunkowości mówi m.in., że obroty zestawienia obrotów i sald powinny być zgodne z obrotami dziennika. Rozumiem że chodzi tu zarówno o obroty m-ca jak i obroty narastająco?

  Z góry dziękuję za odpowiedzi
  Pozdrawiam

  #10504
  pietryka
  Uczestnik

  Muszą się zgadzać, taki jest cel prowadzenia zestawienia obrotów i sald. Konta pozabilansowe mogą mieć osobne zestawienie.
  Co do zgodności z dziennikiem – jeżeli zgadzają się w skali każdego miesiąca, to muszą zgadzać się również narastająco.
  Pozdrawiam.

  #10505
  ajuri
  Uczestnik

  Chodzi mi o to, że wchodząc do systemu w opcje zestawienia obrotów i sald dla wszystkich kont obroty Wn nie równają się obrotom Ma. Mówiąc o wszystkich kontach mam na myśli również konta pozabilansowe. Moje pytanie więc jest takie czy powinny być sobie równe?

  #10506
  j
  Uczestnik

  porownaj zestawienie obrotow i sald z obrotami dziennika najpierw za styczen potem za luty i wszystko bedzie jasne

  #10507
  las
  Uczestnik

  Na kontach pozabilansowych nie stosuje się zasady „podwójnego zapisu” tzn. Wn z Ma (księgowania są jednostronne). Stąd gdy masz wydruk zestawienia obrotow i sald z wszystkich kont księgowych – „obrotówka” nie będzie zgodna. Zrób sobie zestawienie obrotów i sald tylko z kont bilansowych.

  #10510
  ajuri
  Uczestnik

  Ale jeśli mam sprawdzić czy obroty w ZOS są zgodne z obrotami dziennika to porównuję zestawienie obrotów i sald łącznie kont bilansowych jak i kont pozabilansowych z obrotami dziennika za miesiąc jak i narastająco? Tak sobie to wyobrażam jeśli się mylę to proszę wyprowadźcie mnie z błędu.

  Dziękuję za odpowiedzi

  #10512
  wojtania
  Uczestnik

  Z zasady podwójnego zapisu ze względu na bilansową metodę ujmowania majątku i źródeł jego pochodzenia wynikają następujące równości obrotów i sald wszystkich kont:
  1. Suma sald początkowych debetowych jest równa sumie sald początkowych kredytowych.
  2. Suma obrotów debetowych jest równa sumie obrotów kredytowych.
  3. Suma sald końcowych debetowych jest równa sumie sald końcowych kredytowych.
  Z powyższych równości wynikają poważne możliwości kontrolne poprawności zapisów księgowych przy pomocy zestawienia, które nosi nazwę zestawienia obrotów i sald. Zestawienie obrotów i sald inaczej nazywane bilansem surowym lub bilansem próbnym lub bilansem brutto umożliwia wykrycie błędów księgowych i rachunkowych, które naruszają zasadę podwójnego zapisu. Obejmuje ono wszystkie konta syntetyczne, ich salda początkowe, obroty debetowe i kredytowe, salda końcowe. W formie uproszczonej zestawienie obrotów i sald obejmuje obroty debetowe i kredytowe łącznie z saldem początkowym oraz salda końcowe. W praktyce sporządzane jest również zestawienie obrotów i sald kont analitycznych tzw. obrotówka – z równości kontrolnych analityki.
  Narastające od początku roku obrotowego obroty zestawienia obrotów i sald powinny być zgodne z narastającymi od początku roku obrotowego obrotami dziennika. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników majątkowych.
  Sporządzenie zestawienia obrotów i sald obejmuje następujące czynności:
  1. Ustalenie obrotów debetowych i kredytowych na wszystkich kontach syntetycznych.
  2. Wpisanie nazw kont oraz ich sald początkowych i obrotów do odpowiednich kolumn zestawienia.
  3. Podsumowanie, ustalenie i uzgodnienie ogólnych sum sald początkowych oraz obrotów debetowych i kredytowych.
  4. Obliczenie i wpisanie sald końcowych poszczególnych kont
  5. Podsumowanie, ustalenie i uzgodnienie ogólnych sum sald końcowych debetowych i kredytowych.

  Jak powyżej wspomniano za pomocą zestawienia obrotów i sald można wykryć pewne błędy i pomyłki. Błędy, które można wykryć za pomocą zestawienia obrotów i sald to np.:
  – zaksięgowanie operacji gospodarczej tylko na jednym koncie,
  – zaksięgowanie operacji na dwóch kontach ale po tych samych stronach,
  – zaksięgowanie innej kwoty operacji gospodarczej na jednym koncie i innej na drugim koncie,
  – błędne sumowanie obrotów na kontach.
  Zestawienie obrotów i sald nie wykryje następujących błędów:
  – zaksięgowanie operacji dwukrotnie,
  – nie zaksięgowanie operacji gospodarczej,
  – zaksięgowanie operacji na niewłaściwych kontach,
  – zaksięgowanie operacji po przeciwnych stronach konta niż należało,
  – zaksięgowanie operacji w niewłaściwej kwocie.

  Wykryte błędy mogą być poprawiane za pomocą korekty lub storna. Korekty stosuje się, gdy błąd ujawniono natychmiast po jego popełnieniu. Błędną treść lub kwotę przekreśla się wówczas poziomą linią czerwoną ale tak, aby był on czytelny. Obok przekreślenia podaje się datę i podpis osoby upoważnionej do korekty a następnie umieszcza się nad przekreśleniem zapis prawidłowy. W przypadku, gdy błąd wykryto w terminach późniejszych np. po sporządzeniu zestawienia obrotów i sald lub po inwentaryzacji poprawia się je za pomocą storna. Storno jest to sposób poprawiania błędów bez dokonywania skreśleń polegający na usunięciu wpływu błędnego zapisu na saldo końcowe lub jednocześnie na obroty i na saldo końcowe. Wyróżnia się dwie odmiany storna:
  1. Storno czarne (zwykłe). Może ono być zastosowane wtedy, gdy operację gospodarczą zaksięgowano na właściwych kontach, a pomylono się zawyżając kwotę rzeczywistej operacji gospodarczej. Polega ono na anulowaniu wpływu błędnego zapisu, zapisem po przeciwnej stronie konta zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Powoduje to uzyskanie prawidłowych sald końcowych ale wpływa na zawyżenie obrotów o kwoty zapisów błędnych i stornujących.
  2. Storno czerwone. Polega ono na korekcie zapisem ujemnym zapisu błędnego. Zapis stornujący wykonywany jest po tej samej stronie konta co zapis błędny, a przy sumowaniu obrotów konta jest odejmowany. Zapisu dokonuje się kolorem czerwonych (lub innym oznaczeniem np. w ramkach) co oznacza właśnie zapis ujemny. Storno czerwone nie wpływa na obroty stornowanych kont.

  Znaczenie zestawienia obrotów i sald nie ogranicza się jedynie do kontroli prawidłowości zapisów księgowych na kontach i do sporządzenia bilansu zamknięcia. Zestawienie obrotów i sald może być i powinno być wykorzystane do bieżącej kontroli sytuacji finansowej i majątkowej jednostki.

  #10520
  ajuri
  Uczestnik

  Dziękuję Wszystkim za odpowiedzi. Wojtania reasumując Twoją wypowiedź: pisząc, że ZOS obejmuje wszystkie konta syntetyczne, masz na myśli konta księgi głównej, czyli zgodnie z art. 15.1 ustawy o rachunkowości konta, które ujmują zapisy zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, a więc bez kont pozabilansowych typu 996, 997,998,999. Proszę o konkretną odpowiedź.
  Kolejne pytanie: czy dobrze zrozumiałam z Twojej wypowidzi: porównując zestawienie obrotów i sald z dziennikiem patrzymy tylko czy obroty narastające od początku roku są zgodne z narastającymi od początku roku obrotowego obrotami dziennika. Wchodząc w systemie w poszczególne miesiące nie porównujemy czy suma obrotów miesiąca w ZOS jest równa równa sumie obrotów m-ca w dzienniku? Również proszę o konkretną wypowiedź.
  Dziękuję jeszcze raz, nie mam doświadzcenia w księgowości więc trzeba do mnie prosto i konkretnie mówić, bo inaczej mam pełno wątpliwości
  Pozdrawiam

Oglądasz 8 wpisów - 1 z 8 (wszystkich: 8)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.