piątek, 15 stycznia, 2021

Zmiana zatrudnienia z 1 etatu na 1/2 etatu??

Home Forum Sektory Samorządy Zmiana zatrudnienia z 1 etatu na 1/2 etatu??

Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)
 • Autor
  Wpisy
 • #14102
  kkkrzysiu
  Uczestnik

  Czy jest możliwa zmiana zatrudnienia audytora z 1 etatu na 1/2 etatu bez jego zgody?? Czy jeżeli audytor zatrudniony w gminie nie wyrazi na to zgody, to czy może zostać z nim rozwiązana umowa. Czy kierownik jednostki musi wystąpić wtedy o zgodę do Ministra Finansów? 😕

  #14103
  pszczosek
  Uczestnik

  Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych zgoda MF jest wymagana jedynie w przypadku chęci rozwiązania stosunku pracy z audytorem. Natomiast co do zmiany warunków pracy, o których mowa kompetencje posiada kierownik jednostki 🙁

  #14105
  scypion
  Uczestnik

  Art 51 uofp :

  10. (37) Zmiana warunków pracy audytora wewnętrznego zatrudnionego w jednostkach, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2-20 i ust. 2, może być dokonana po zasięgnięciu opinii Ministra Finansów.
  11. (38) Minister Finansów może zażądać informacji i dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy z audytorem wewnętrznym, w zakresie niezbędnym do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 9.

  do tego art 62 ufop :
  5. (52) W odniesieniu do jednostek podsektora samorządowego kompetencje Ministra Finansów w zakresie audytu wewnętrznego, z wyłączeniem wyrażania zgody na rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym, wykonują odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.

  Czyli w Gminie MF tylko gdy AW wyrzucają to się MF może sprzeciwić. Wszystko inne – decyzja wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

  #14107
  kkkrzysiu
  Uczestnik

  Ale jeśli audytor nie przyjmie wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy?? To jest chyba równoznaczne z rozwiązaniem z nim umowy o pracę? Bo co jeśli audytor nie chce pracować na pół etatu???? Nie przyjmie nowych warunków pracy??? Ma sam się zwolnić??? A co jeśli pracodawca chcąc pozbyć się audytora zmieni mu warunki pracy z 1 etatu na 1/10 etatu??? Audytor nie może się bronić przed takim postępowaniem!???!!!! Zgoda MF jest wtedy fikcją!!!

  #14108
  stadyr
  Uczestnik

  w Gazecie Prawnej z 18 lutego był wywiad z Agnieszką Giebel – dotyczył m.in. zmiany warunków pracy audytora.
  i jeszcze w dodatku do GP z dn. 6 lutego, też jest trochę na ten temat…

  Kompetencje W/B/P nie obejmują wyrażania zgody na rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym (art. 62 ust. 5 uofp). Rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym zatrudnionym w jednostkach podsekora samorządowego nie może nastąpić bez zgody Ministra Finansów, a zmiana warunków pracy może być dokonana wyłącznie po zasięgnięciu opinii Ministra Finansów (art. 51 ust. 10 w zw. z art. 49 ust. 2 uofp).

  #14109
  scypion
  Uczestnik

  Wszystko racja – o ile audytor wewnętrzny nie wyrazi zgody na proponowane zmiany. Jeśli wyrazi – MF nie opiniuje – w razie wątpliwości co do takowego stanowiska zalecam konsultacje z departamentem prawnym Departamentu KF i AW w MF.

  #14110
  stadyr
  Uczestnik

  chcącemu nie dzieje się krzywda 🙂

  #14113
  adela
  Uczestnik

  Art. 42 Kodeksu pracy zrównuje wypowiedzenia wynikające z umowy warunków pracy i płacy z przepisami o wypowiedzeniu umowy o pracę. W przypadku, gdy audytor nie wyrazi zgody na zmiane warunków, to moim zdaniem kierownik zakładu ma obowiązek zasięgnąc opinii MF.

  #14115
  scypion
  Uczestnik

  Adela – racja, ale zmiana warunków to na przykład tymczasowe przeniesienie na inne stanowisko. Tu także audytor wewnętrzny ma ochronę.

Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.