niedziela, 5 lutego, 2023

zmiany w finansach publicznych

Home Forum Sektory Samorządy zmiany w finansach publicznych

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 36)
 • Autor
  Wpisy
 • #17785
  nata
  Uczestnik

  Witam ,
  czy ktoś może słyszał o uchwaleniu przez Sejm nowej ustawy o finansach publicznych – informacje taką podaje dziś Gazeta Prawna – a na stronie Sejmu nie ma ona potwierdzenia?

  #17787
  Anonim
  Nieaktywny

  Witam,
  Też o tym czytałam. Na stronie sejmowej widocznie nie zdążyli jeszcze zaktualizować bazy 🙂 .
  Pzdr

  #17789
  mariusz31
  Uczestnik

  16-go lipca Sejm ją uchwalił. 287-za/33-przeciw/114-przeciw.
  http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/nazwa/1181_u/$file/1181_u.pdf
  Pzdr

  #17790
  am
  Uczestnik

  http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/0/41A4DC59847FA493C12575FA003C89FC?OpenDocument

  pod tym linkiem znajduje się tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

  #17791
  scypion
  Uczestnik
  #17792
  maki
  Uczestnik

  sądząc po rozkładzie głosów nawet veto prezydenta nie powstrzyma uchwalenia nowej ustawy

  #17795
  mariusz31
  Uczestnik

  Co sądzicie o nowym art. 18a Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, który mówi że zaniechanie prowadzenia AW jest naruszeniem? (art. 60 ustawy wprowadzającej).

  #17796
  nata
  Uczestnik

  to już możemy się zapoznać z propozycjami

  bardzo dziękuję Wszystkim za linki i pozdrawiam

  #17797
  nata
  Uczestnik

  myślę że Ustawodawcy należy się duża pochwała za uwagę skierowana na rolę audytora w jednostce:smile:

  #17798
  renik
  Uczestnik

  art 277 „W przypadku jednostek samorządu terytorialnego komórkę audytu wewnętrznego tworzy się w urzędzie tej jednostki.”???!!!…

  #17799
  scypion
  Uczestnik

  [QUOTE BY= Renik] art 277 „W przypadku jednostek samorządu terytorialnego komórkę audytu wewnętrznego tworzy się w urzędzie tej jednostki.”???!!!…[/QUOTE]

  Mam nadzieję, że ustawodawca miał na myśli, że w Urzędach tworzy się komórki i zatrudnia audytorów – czyli nie prowadzi się audytu wewnętrznego poprzez „usługodawcę”.

  Inny wariant – mam nadzieje, że się mylę – oznacza, że audyt wewnętrzny w jednostkach Urzędu prowadzą audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w Urzędzie.
  Tego wprost nie powiedziano, a było w obecnie (jeszcze) obowiązującej ustawie kilka takich sformułowań – kto i gdzie prowadzi audyt wewnętrzny.

  Jak dla mnie – pod względem ilości podmiotów zobowiazanych do prowadzenia AW, przejrzystości regulacji z zakresu AW (patrz pełnomocnictwa) nowa UoFP to porażka/bubel prawny.

  #17800
  xyz
  Uczestnik

  🙁 A samorząd jak zwykle traktowany jest po macoszemu. Ustawodawca ani pół słowem nie zająknął się o audytorach w jednostkach podległych jst. 🙁 Moja jednostka, która podlega pod Urząd, ma w planie wydatki rzędu 300 mln. Według nowej ustaw(k)i nie jest w niej konieczny i niezbędny audytor. Z tego co zdążyłem przeczytać – art. 281 dotyczy tylko i wyłącznie pracujących na państwowych posadkach – samorządowi audytorzy kolejny raz poza marginesem 👿

  #17802
  scypion
  Uczestnik

  Znaczy się – audytorzy sektora samorządowego nie mają ochrony Ministra Finansów przed wyrzuceniem z pracy.
  Czyli ponownie mamy lepszych i gorszych audytorów wewnętrznych.

  A czy AW jest w samorządowym sektorze potrzebny? Wciąż nie mogę się z ustawy doczytać kto w takiej jednostce, którą opisałeś prowadzni audyt wewnętrzny. Czy audytor zatrudniony w jednostce, czy audytor wewnętrzny zatrudniony w Urzędzie.

  #17821
  kikcloud
  Uczestnik

  Poniżej zestawiłem cztery definicje audytu wewnętrznego. Trzy „wyprodukowane” przez naszego ustawodawcę i jedną „wykutą” na podstawie wieloletnich doświadczeń wykonywania zawodu przez międzynarodową organizację audytorów skupiającą praktyków audytu wewnętrznego (IIA).
  Zrobiłem to dlatego, że sejm niedawno przyjął „nową” ustawę o finansach publicznych. Odbyło się to w „atmosferze powagi i spokoju” (jak kiedyś mówiono w stanie wojennym) tzn. cicho spokojnie i bez „zbędnych” dyskusji. Kto miał głosować –za- to głosował, a kto –przeciw- to też głosował. Nieobecni nie mieli racji. Oczywiście ktoś może mi zarzucić, że przesadzam, bo przecież były konsultacje, dyskusje w komisji sejmowej etc. Według mnie jeżeli chodzi o ustawę o finansach publicznych to grubo za mało. Zero dyskusji w mediach, analiz ekspertów (dostępnych dla szerszej publiczności), polemik, prezentacji stanowisk czy innych podejść niż to zawarte w projekcie ustawy. Dlaczego!? Przecież ta ustawa to taka konstytucja dla całej sfery finansów publicznych.
  Zrobiłem to też, a może przede wszystkim dlatego, żeby zwrócić uwagę na zmiany które wg. ustawodawcy mają wzmocnić rolę audytu wewnętrznego w Polsce. Czy te zmiany rzeczywiści wzmocnią tę rolę? Śmiem wątpić!
  Dla cierpiących na krótką pamięć chcę przypomnieć „Komisja Europejska w 28. rozdziale negocjacyjnym pt. Kontrola finansowa – zobowiązała wszystkie kraje kandydackie do zbudowania nowoczesnego systemu zapewniającego poprawność i efektywność procesów gromadzenia
  i wydatkowania środków publicznych, określanego jako Publiczna Wewnętrzna Kontrola Finansowa (PWKF). Na system ten składa się kontrola finansowa, audyt wewnętrzny oraz instrumenty centralnej koordynacji systemu. W odróżnieniu od kontroli zewnętrznej, prowadzonej np. przez Najwyższą Izbę Kontroli, jest on wbudowany w struktury jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) i gwarantuje działanie wewnętrznych procedur oraz mechanizmów zapewniających legalne, gospodarne, celowe i rzetelne gospodarowanie środkami publicznymi tych jednostek. Polska wykonała zobowiązanie UE, bowiem 27 lipca 2001 r. uchwalono nowelizację ustawy o finansach publicznych. Na jej mocy, od 1 stycznia 2002 r., rozpoczęto wdrażanie w naszym kraju kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.” (cytat z Komunikatu po Radzie Ministrów – 20.07.2004 r.)
  Zastanawiam się czy nadal, z czystym sumieniem, możemy powtórzyć to ostatnie zdanie z Komunikatu? Czy wprowadzenie usługodawcy zewnętrznego do prowadzenia audytu wewnętrznego w JSFP nie „gryzie” się z tą deklaracją, że system ten jest wbudowany w struktury jednostek sektora finansów publicznych? Czy już nikt nie pamięta na czym polegała „tragedia” ENRONU!!! Tam audyt zewnętrzny i wewnętrzny wykonywała firma zewnętrzna. Ta firma audytorska nazywała się „ARTUR ANDERSEN”. Enronu już nie ma, firma audytorska też już nie istnieje, a była znana na całym świecie. Amerykanie wyciągnęli wnioski, a my? Jeżeli na tym ma polegać wzmocnienie roli audytu wewnętrznego, to już gratuluję przyszłych „sukcesów” nowemu rządowi. W starożytnym Rzymie cesarz, który zwolniłby swoich pretorian, a oparłby się tylko na wojskach zaciężnych nie pożyłby długo. 😉
  Czy zwróciliście uwagę na różnice w definicjach audytu wewnętrznego tych „naszych” i tej przyjętej w międzynarodowej praktyce? Na przykład dla kogo pracuje audytor wewnętrzny? Według naszych – dla kierownika jednostki, a według IIA – dla organizacji. Popatrzcie jaka „subtelna” różnica ;-). Można także porównać zakres działań audytora wewnętrznego. Według naszej ostatniej definicji jest to wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Według IIA jest to przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji i pomoc w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejścia do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i governance. Dostrzegacie różnicę?
  Oczywiście jest jeszcze wiele kontrowersyjnych tematów dotyczących audytu w tej nowej ustawie np.:
  – kto może być audytorem wewnętrznym,
  – dlaczego zdjęto ochronę z audytorów,
  – komitety audytu,
  – dlaczego różnicuje się audytorów na tych z samorządów i pozostałych
  – w jaki sposób ustawa gwarantuje tzn. niezależność audytora wewnętrznego (szczególnie w samorządach)
  – dlaczego pisząc ustawę, która nie spełnia MSPPAW, jednocześnie przyjmuje się te Standardy jako standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
  itd.
  Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji
  Art. 35c. (wchodzi od 2002-01-01)
  1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.
  2. Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności:
  1) badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
  2) ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
  3) ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.

  Art. 48. (wchodzi od 2006-01-01)
  1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących:
  1) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, o których mowa w art. 47 ust. 3, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;
  2) czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.
  2. Ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy w szczególności:
  1) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi;
  2) efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;
  3) wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

  Art. 272. (wchodzi od 2010-01-01)
  1. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
  2. Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce.

  THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS (od 2009-01-01)
  Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą
  i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejścia do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i governance.

  #17823
  terka
  Uczestnik

  Bardzo tafne i dobrze napisane.
  Ale mnie już się nie chce w tym temacie nic pisać. Wkurzałam się, wywnętrzałam, argumentowałam, kiedy ustawa była projektem, kiedy trwały rzekome pseudo-uzgodnienia i opiniowania.
  Głową muru nie przebiję.
  Nadal będe jak najlepiej pracować dla dobra jednostki, pomimo całkiem realnej perspektywy odstrzału przy najbliższej zmianie kierownictwa.

  Bo jak trafnie wskazujesz – ustawodawca zaszeregował nas jako „ludzi kierownika jednostki”, nie jako niezbędnego elementu organizacji.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 36)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.