poniedziałek, 17 maja, 2021

ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ

Home Forum Sektory Resort sprawiedliwości ZNAKI OPŁATY SĄDOWEJ

Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
 • Autor
  Wpisy
 • #6842
  wojtania
  Uczestnik

  Jak długo jeszcze znaki opłaty sądowej będą wyceniane po ich kompensacie o nalezne bankowi obsługującemu wynagrodzenie.

  Aktywa takie wycenia sie przecież według wartości nominalnej…a nie po potrąceniu.

  Oznacza to, że w resorcie zaniżane są należne budżetowi dochody z tytułu kosztów sądowych pobieranych w formie znaczków. Nowe rozporządzenie MS łata dziurę i pozornie legalizuje te znaki….a ja zadaję pytanie: JAKA USTAWA POZWALA NA WPROWADZENIE ICH DO OBROTU??? …nie ma takiej… czyli, że są one nielegalne.

  Umowa ministra z bankiem to chyba za mało aby znak opłaty był wprowadzony do obrotu….czyz nie???
  TW

  #6856
  eo
  Uczestnik

  Dz.U.06.27.199 ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
  z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
  (Dz. U. z dnia 21 lutego 2006 r.)

  #6857
  eo
  Uczestnik

  Słyszałem conieco o inicjatywie bodajże Dyrektorów Sądów Okr./ i Apel. aby wspomniane znaki wyeliminować z obotu – bo przecież tak naprawdę nie mają obe w dzisiejszych czasach większego sensu poza wytransferowaniem ogromnej kwoty w skali kraju jako prowizji banku.

  #6859
  eo
  Uczestnik

  a jeszcze jedno – bank wystawia przecież faktury za w/w znaki. Faktycznie na konta dochodów budzetowych sądów wpływa kwota odpowiadająca wartości sprzedanych znaków pomniejszona o prowizję banku (2% – przy sprzedaży przez bank znaków do kas sądu i kas własnych + 5% za sprzedaż znaków we własnych kasach – lub coś w tej „nucie”). Bank dokonuje faktycznie kompensaty wzajemnych rozliczeń – i tu należy dokonać weryfikacji umów zawartych przez poszczególne sądy z bankami (bo zakładam że takie istnieją). Kompensata dokonana przez bank jest prosta. Bank ma do wpłacenia na konto dochodów kwotę odpowiadającą wartości nominalnej sprzedanych w danym okresie znaków opł.sądowej – za co wystawia na właściwy sąd fakturę opiewającą na wartość należnej bankowi prowizji. Sądy zazwyczaj nie „wnikają” i ewidencjonują wpłaty banków za znaki w wartości wykonania kasowego ewidencjonowanego na koncie 130 – Dochody. Rodzą się w sposób naturalny dwa podstawowe pytwania: 1. Czy prowizja banku (o którą to na zasadzie kompensaty pomniejsza wartość nominalną sprzdanych znaków podlegającą wpłacie na właściwy rachunek dochodów) nie jest dla jednostki budżetowej (sądu) kosztem i w związku z tym nawet po w/w kompensacje czy nie powinno się dokonać stosownych przeksięgowań między subkontem dochodów i wydatków danej jednostki ?
  2. Czy, jeżeli już się uparliśmy aby te znaki funkcjonowały – nie ma możliwości żeby prowizję tą np. w okresach kwartalnych opłacało Min.Spr. lub „wyspecjalizowany” o obsłudze znaków Sąd Apel. w Krakowie – na podstawie potwierdzenia wysokości ich sprzedaży wodpowiednich sprawozdaniach (strona merytoryczna operacji) i wtedy sprawdzano by na podst.sprawozdań – ile znaków kupiono w danym okresie do kasy sądów (spr. z sądów) ile sądy otrzymały kasy na konto dochodów za sprzedaż znaków z banków co pozwoliło by wyliczyć wartość znaków sprzedanych przez banki „nie poprzez sądy”.

  #7002
  wojtania
  Uczestnik

  ..kontrola wewnętrzna z MS zajmowała się tym problemem. Pytanie jednak brzmi: co z niej wynikło? … czyżby N. I. C.

  #7007
  eo
  Uczestnik

  a tam … jaka KONTROLA takie JEJ EFEKTY 😉 …

  #7046
  wojtania
  Uczestnik

  Uciekło mi…jaką prowizję otrzymuje bank obsługujący znaki opłaty sądowej? Jaki procent jest tej prowizji?

  #7048
  eo
  Uczestnik

  Patrz post 4 niniejszego Tematu…

  #7049
  eo
  Uczestnik

  Z tego co mi wiadomo to jest chyba 2% za wydanie znaków do sprzedaży pośrednikom (np. do kas sądu, do WŁASNYCH kas, itp.) plus dodatkowe 5 % za sprzedaż znaków przez bank czyli we własnej kasie …., ale mogę się mylić …

  #7185
  wojtania
  Uczestnik

  Zgodnie z artykułem 2 Ordynacji podatkowej ustawę tę stosuje się do opłat i należności niepodatkowych stanowiących dochód budżetu państwa. Zgodnie z artykułem 3 pkt 3ustawy Ordynacja podatkowa przez podatki rozumie się również opłaty i niepodatkowe należności budżetowe. Zgodnie z artykułem 28 paragraf 1 Ordynacji płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa: płatnikom i inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące:

  1) 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa;
  2) 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

  …jeśli wynagrodzenie-prowizja pobierana przez bank w związku z obsługą znaków opłaty skarbowej wynosi 2 % i jeszcze jakieś dodatkowe 5% to MACIE AUDYTORZY KŁOPOT
  😎
  …MS TEŻ MA KŁOPOT
  😎
  …I BANK OBSŁUGUJĄCY (ALE ON OPRÓCZ KŁOPOTU POWINIEN MIEĆ WYDATKI), gdyż w razie stwierdzenia, że płatnik lub inkasent pobrał wynagrodzenie nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, organ podatkowy wydaje decyzję o zwrocie nienależnego wynagrodzenia. Płatnik lub inkasent, który pobrał podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, jest obowiązany dokonać zwrotu nienależnego wynagrodzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego wraz z odsetkami za zwłokę.
  😀

Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.