wtorek, 5 lipca, 2022

123456

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 91)
 • Autor
  Wpisy
 • W odpowiedzi na: Analityka użytkowania wieczystego i dzierżaw #22553
  123456
  Uczestnik

  wWtam
  A ja myślałem , że tylko u mnie takie anomalia?
  Tyle , że w mojej jst nie przekszują dowodów wpłaty , a tylko robią wydruki ( po ręcznym wprowadzeniu danych) , kto , kiedy i ile wpłacił . Resztą zajmuje się wydz. merytoryczny . Tj windykacją , uzgodnieniami kont , sprawozdawczością . O obowiazkach związanych z naliczaniem wysokości opłat nie wspomnę. Tak więc jest więcej panów/pań skarbników , którzy potrafią skutecznie robotę odsuwać ?? A szef świecie przekonany o słuszności sprawy i rozwiązań organizacyjnych podyktowanych przez skarbnika , tylko przyklaskuje , i wszystko gra . Jeszcze dodatkowo ludzi- pracowników w księgowości …. jak nie powiem gdzie ?

  W odpowiedzi na: Analiza ryzyka, wymiękam… #22466
  123456
  Uczestnik

  A może komuś chodzi o taką formę miary ryzyka :
  1. Potencjalna strata lub utracona korzyść / wpływ
  Poziom Przykłady
  5 Katastroficzne Finansowe – strata/utracona korzyść powyżej 10 mln PLN
   Usługa/działanie – brak świadczenia podstawowych usług powyżej 90 dni dni
   Podsumowanie – istotny wpływ na więcej niż 10 lat
  4 Bardzo wysokie  Finansowe – strata/utracona korzyść pomiędzy 1 mln PLN, a 10 mln PLN
   Usługa/działanie – brak świadczenia podstawowych usług od 30 do 90 dni
   Miary reputacji – główna informacja o działaniu na szkodę społeczeństwa w ogólnokrajowym serwisie informacyjnym
   Podsumowanie – istotny wpływ na więcej niż 5 lat i mniej niż 10
  3 Wysokie  Finansowe – strata/utracona korzyść pomiędzy 0,1 mln PLN, a 1 mln PLN
   Usługa/działanie – brak świadczenia podstawowych usług do 30 dni
   Miary reputacji – informacja o działaniu na szkodę społeczeństwa w pojawiająca się w prasie lokalnej
   Podsumowanie – istotny wpływ do 5 lat
  2 Istotne  Finansowe – strata/utracona korzyść pomiędzy 0,01 mln PLN, a 0,1 mln PLN
   Usługa/działanie – brak wpływu
   Miary reputacji – pracownicy wiedzą o niepowodzeniu
   Podsumowanie – istotny wpływ do 1 roku
  1 Nieistotne  Finansowe – strata/utracona korzyść do 0,01 mln PLN przypadająca na wystąpienie ryzyka
   Usługa/działanie – brak wpływu
   Miary reputacji – brak wpływu
   Podsumowanie – wyłącznie nieznaczny wpływ na wewnętrzną działalność

  Prawdopodobieństwo wystąpienia
  Poziom Opis
  5 Prawie pewne  Oczekuje się, że statystycznie wystąpi w prawie każdym przypadku (występowanie co najmniej raz w miesiącu)
  4 Prawdopodobne  Prawdopodobne, że statystycznie wystąpi w większości przypadków (występowanie co najwyżej raz w miesiącu)
  3 Możliwe  Możliwe, że statystycznie wystąpi (występowanie co najwyżej raz w roku)
  2 Mało prawdopodobne  Może statystycznie wystąpić czasami (występowanie co najwyżej raz na 5 lat)
  1 Incydentalne  Może statystycznie wystąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach (występowanie co najwyżej raz na 10 lat)

  Ewentualnie dopasować miary do własnych preferencji czy okoliczności w środowisku ??

  W odpowiedzi na: KONTROLA RIO Katowice #22396
  123456
  Uczestnik

  Witam
  Wiem , że RIO nie ma prawa kontrolować AW , ale może ktoś ma doświadczenie co kontrolują z zakresu Kontroli Zarządczej . Bo ten temat mnie też interesuje , jako , że jestem współodpowiedzialny z zakresu procedowania za ten obszar . Nie mówcie , że to nieprawidłowo bo to wiem , ale nie mam wpływu na zmiany i siły perswazji. Za cenne podpowiedzi z góry dziękuje i pozdrawiam

  W odpowiedzi na: zakres obowiązków #22357
  123456
  Uczestnik

  Ja bym radziła temat uogólnić i zamiast w zakresach czynności wpisać w Regulaminie Organzacyjnym w części dotyczącej zadań ogólnych dla wszystkich Wydziałow/Referatów ? Natomiast szczególnie odpowiedzialność za te działania wpisać kierownikowi jednostki ? Ale chętnie bym zapoznał się z waszymi opiniami ?

  W odpowiedzi na: zaciąganie zobowiązań #22347
  123456
  Uczestnik

  Jeśli mogę coś dodać , to uważam , że taki dokument jak WPF jest przyjęty już uchwałą Rady i jeśli zadanie tam jest zawarte , a wymaga określonych działań to ten dokument do nich upoważnia. W takim przypadku do zawarcia umowy na na min 2 lata , to moim zdaniem nie jest konieczne dodatkowe upoważnienie do czynności prawntch – zawarcia umowy na ten a nie inny cel. Kierownik jednostki budżetowej obejmując stanowisko , na podstawie stosownych dokumentów Uchwała Zarządu / powołanie …. ma w takim dokumencie wskazane odpowiednie preferencje i upoważnienia do działania – kierowania placówką i zarządzania jej finansami ????

  W odpowiedzi na: umowy cywilno prawne pracowników samorządowych #22300
  123456
  Uczestnik

  Proponuję przglądnąc :
  Nowe wytyczne dla POKL , dział kwalifikowalność , rozdz. zatrudnianie personelu, podrozdział 4.5.2 pkt2
  cytuję:
  ….zawarcie umowy jest dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach …. i pod warunkiem:
  – praca wg umowy cywilnej jest rodzajowo różna od pracy podstawowej,
  – zakres zadań wg umowy jest precyzyjnie określony
  – wykonywanie obydwu prac pozwala na uzyskanie wymiernych efektów z obydwu prac
  – osoba prowadzi szczegółowaewidencję godzin prac wg umowy cywilnej i oczywiście czas pracy nie pokrywa się .
  pozdrawiam

  W odpowiedzi na: Urlop #22047
  123456
  Uczestnik

  Oczywiście dodam , że pracownik swoje potrzeby podziału urlopu na kila czy kilanaście kawałków powinien racjoinalnie uzasadnić , kierując pismo do pracodawcy i wnioskując o zgodę . A pracodawca winien się zapoznać i indywidualnie podejść do zasadności potrzeby pracowniczej .

  W odpowiedzi na: Urlop #22046
  123456
  Uczestnik

  A ja mam inny pogląd na prawo stanowione w KP w sprawie urlopu wypoczynkowego . Mianowicie zapis w kodeksie stanowi jak cytuje mój przedmówca ….: „nie powinna” trwać krócej niż 14 dni… Otórz słowo nie powinno nie znaczy to samo co bezwzględnie ” MUSI” . Z tegpo co wiem PIP kontroluje i egzekwuje prawo w odniesieniu do faktycznego korzystania , czy wykorzystanie wymiaru urlopu wypoczynkowego za dany / miniony rok kalendarzowy. Nie słyszałem , żeby kiedykolwiek nakładano kary , czy inne dyscypliny upominawcze za wykorzystywanie urlopu w kilku małych częściach. Zawsze zwracają uwagę czy pracodawca udziela pracownikom należnych urlopów , czy nie ma notorycznych przypadków pisemnej odmowy do prawa odpoczynku , czy nie ma nadmiernie zaległych urlopów po 31 marca następnego roku. Natomiast uważam , że w świetle obowiązującego prawa i sformuowania w kodeksie – powinien , a nie obowiązkowo MUSI – jest do wytłomaczenia organom kontrolnym . Oczywiście należy krzewić prawo do efektywnego wypoczynku minimum 14 dni ciągłych , ale nie można również utrudniać komuś życia i ograniczać prawa do możliwości załatwienia pracownikowi jego spraw życiowych – osobistych i odstępstwa od tego raczej uznawanego a nie sztywno pisanego prawa do cyklu urlopu. Bo do czego to doprowadzi . Ano np , jeśli pracodawca uprze się i nie wyrazi zgody na podział urlopu dla ważnych potrzeb pracownikowi to ten zwyczajnie jak będzie zmuszony pójdzie na kilka zwolnień lekarskich i tyle z tego będzie korzyści ?

  W odpowiedzi na: sprawozdanie z kontroli zarządczej????? #22024
  123456
  Uczestnik

  Do kicklupa!
  łatwo kogoś nazywać idiotą i jego działania idiotyzmem ?? A słyszałeś kolego o rozwiązaniu wewnątrz jednostki – prawem wskazywanym tzw. Komtrola Zarządcza na poziomioe II. I co ? twoim zdaniem np. roczne sprawozdanie z tej formy kontroli – jak z każdej innej działalności administracyjnej to też idiotyzm . W końcu ten kto ją wykonuje winien się z prowadzonych działań i wyników rozliczyć – więc dlaczego wg ciebie musi być IDIOTĄ ?

  W odpowiedzi na: Cross-financing #21981
  123456
  Uczestnik

  Absolutnie NIE . Ale dla upewnienia się sięgnij do dokumentu pn. harmonogram wydatków z podziałem na tytuły .Taki dokument jest bezsprzecznie załącznikiem do wniosku a dalej umowy . Sprawdź w tym dokumencie , gdzie jest ujety ten wydatek na te cele. Z mojej wiedzy jest to wydatek na promocję . Natomiast cross f. stanowi,,a ogólnie rzecz biorąc wydatki inwestycyhne te o których pisał mój przedmówca plus wszelkiego rodzajy sprzęty i urządzenia służące potrzebom realizacji projektu ( komputery , aparaty fotogragiczne kamery tablice , rzutniki , i inny drobny sprzęt rozdawany uczestnikom pwndrayfy …itp), A co do cen to materiały promocyjne mogą być również drogie – jednostkowo np tablice/ekrany reklamowe – ledowe. ???. Nie patrz na ceny tylko tytuły i kwalifikacje . Skorzystaj z podręcznia dla PO KL , jest na stronie każdego RPO lun MRR. Pozdrawiam

  W odpowiedzi na: audyt wew. w spółce gminnej #21699
  123456
  Uczestnik

  Proponuję zrobić to jako zadanie doradcze , w upoważnieniu do zadania doradczego audytowego nawiązać do art. 212 ksh. Działania ukierunkować raczej jako kontrolne , procedury audytowe będą dość pracochłonne i czasochłonne. Kierownik jednostki ma prawo swojego pracownika/audytora delegować do różnch zadań w tym tych związanych z kontrola obszarów tzw. zagrożonych . Więć raczej nie ma co sie irytować , a raczej zrobić tak by wszyscy byli zadowoleni. Taka jest moja rada . Ze swoich czynności zrobić informację dla szefa i wszystko.

  W odpowiedzi na: Pilne audytor – likwidator?? Straż Miejską #21551
  123456
  Uczestnik

  Witam i wyrażam swoją ocenę . Jeśli kierownik jednostki zechce obowiązki likwidatora powierzyc audytorowi , to może zronić to prawnie . przenoszć audytora drogą służbową do pełnienia innych niż audytowe obowiązków i zaznaczyć za wyłącza z pracy audytora na wskazany okres. Do tych czynności winno być Zarządzenie kierownika jednostki . Nadmieniam , że czynności związane z likwidacją mogą potrwać długo . Pewne procesy są niezależne od nas . A przywrócić pracę audytora jak się zakończy proces likwidacji – może potrwać któryś miesiąc ??

  W odpowiedzi na: szkoły niepubliczne #21508
  123456
  Uczestnik

  Szanowne koleżeństwo – mam pytankow tym temacie :
  Czy Kompleksowa kontrola RIO lub może inne zewnetrzne , przykładają wagę do prowadzenia kontroli jst w tych jednoskach dotowanych . Jeżeli tak to jaki zakres kontroli preferują- wskazują. Bo ustawa mówi” jst może przeprowadzić kontrolę wydatków …..” . Moje władze się sugerują faktem MOŻE – to nie oznacza musi i obowiązku prowadzenia kontroli wydatków nie przewidują . Jest wprawdzie wprowadzony uchwałą rady obowiązek raz w roku weryfikacji ilości uczniów słuchaczy, i to wszyystko. Jeżeli jest takie stanowisko zwierzchników to ok ja się nie dopraszam roboty. Ale jako audytor nie zgadzam się z taką opinią , proponuję zmiany , ale chciałbym wiedzieć , jakie są stanowiska organów kontroli zewnętrznej , bo to jest dla mojej władzy autorytet. Jeśli ktoś miał jakieś doświadczenia to proszę podzielić się refleksią . Z góry dziękuje – śle gorące życzonka z okazji 8 marca wszystkim Paniom uczestniczką portalu . Pozdrawam

  W odpowiedzi na: Ocena zewnętrzna AW #21450
  123456
  Uczestnik

  Dzięki wszystkim za wzięcie udziału w dyskusji – jakże owocnej. W znacznej częsći zgadzam się z kikcloudem , że oceniający powiniem mieć wszechstronną fachową wiedzę i doświadczenie . Ale na ile tacy ludzie sa bezpośrednio dostępni. To że przeciętny szef nie zgodzi sie wyłożyć kasy na ocenę to prawie pewne( jeśli ustawa tego wprost nie nakazuje ???) . A jeśli inspektor NIK się zgodzi zrobić to w ramach tej kontroli to zaryzykuję . Jeśli się uda to mam na 5 lat spokój . I tyle pozdrawiam

  W odpowiedzi na: szkoły niepubliczne #21435
  123456
  Uczestnik

  Witam sedecznie i dzielę się swoimi doświadczeniami .
  W poprzedniej regulacji prawnej był wymóg kontrolowania zgodności ilości uczniów i przekazywania na nich dotacji . Obecnie od listopada 2009 rozszerzono zakres kompetencji o … zasadnośc ponoszenia wydatków na określone cele zgodnie z ustawą . Więc należy zweryfikować w jednostce treść uchwały Rady i uszczegółowić o zakres kontroli finansowej . w Jednej z jednostek jst określono w uchwale Rady Powiatu jakie dokumenty finansowe ( ich potwierdzone kserokopie) co miesiąc do wniosku musi składać podmiot dotowany . Są to faktury szczegółowo opisane na jaki cel zostały wydatkowane środki + wyciągi bankowe potwierdzające poniesienie tych wydatków i to wszystko ma być zgodne z określonym w ustawie rodzajem ponoszonych wydatków na cele edukacyjne … .Ponadto określa się w Uchwale Rady , że raz w roku będzie przeprowadzana kontrola tych dokumentów w jednostce oraz zgodnośc ilości uczniów ( na podstawie dzienników i księgi uczniów) o które szkoły aplikują o dotację – zgodnie ze składanymi wnoskami). Jeśli Rada Powiatu podejmie taką uchwałę , to nie ma mocnych albo poddają się takiej kontroli, albo ” wypad” – nie muszą dotacji otrzymywać .
  Pozdrawaiam

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 91)