wtorek, 5 lipca, 2022

alicjajw

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 37)
 • Autor
  Wpisy
 • W odpowiedzi na: zoz_moder #23089
  alicjajw
  Uczestnik

  Mam pytanie, niezupełnie związane z audytem a raczej z organizacją urzędu ale kogo spytać jak nie audytorów :mrgreen: .

  W większości urzędów zbierane są już deklaracje „śmieciowe” – jakim numerem z rzeczowego wykazu akt są oznaczane? Może jeszcze wybiegam w przyszłość ale lada chwila te deklaracje „zrodzą” sprawy (będą korekty, windykacja itp.). W urzędach gdzie funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów trzeba będzie je też tam rejestrować i gdzieś „umieszczać”.
  W obowiązującej instrukcji kanc. nie widzę numerów, które by się nadawały. Wg mnie aż sie prosi rozszerzenie 313 – Opłaty o np. 3139 – opłaty „śmieciowe” ale nie można już tego robić..
  Numery dotyczące odpadów – 623 – Gospodarka odpadami dotyczą zagadnień merytorycznych a deklaracje i to co z nimi związane to sprawy czysto finansowe, analogicznie do pozostałych opłat czy podatków lokalnych.

  Możecie się podzielić rozwiązaniami w Waszych urzędach..???

  W odpowiedzi na: dot. informacji o realizacji zadań z audytu wewnętrznego #22897
  alicjajw
  Uczestnik

  Witam

  Ale przecież chyba nadal obowiązują te zapisy ustawy:

  Art. 295. 1. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 274 ust. 1, 2 i 4-6, z wyłączeniem jednostek
  samorządu terytorialnego, przedstawia Ministrowi Finansów, do końca stycznia kazdego roku, informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim.
  2. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 274 ust. 1, 2 i 4-6, z wyłączeniem jednostek samorządu
  terytorialnego oraz jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2, przedstawia Ministrowi Finansów, na jego wniosek, w kazdym czasie, informacje związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.
  3. Minister Finansów moŜe określić, w formie komunikatów, oraz ogłosić w Dzienniku Urzędowym
  Ministra Finansów wzory informacji, o których mowa w ust. 1 i 2

  A zgodnie z nimi „informacja o realizacji…” nie dotyczy jst.
  Wątek pojawił się zapewne w nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej na stronach MF „co należy wybrać w pkt. 10.2 informacji o realizacji ….” gdzie (chyba z rozpędu..??) napisano o jst.

  Ostatnio czytanie nowych stron MF jest „niebezpieczne” bo pojawiające się tam newsy burzą dotychczasowy „spokój”… Ale może to tylko moje zdanie…

  W odpowiedzi na: Dokument z podpisem kwalifikowanym #22281
  alicjajw
  Uczestnik

  Znalazłam artykuł na temat, który wyjaśnia pewne sprawy. Może ktoś zechce skorzystać więc wkleję link:

  here

  W odpowiedzi na: wartość drogi #21936
  alicjajw
  Uczestnik

  W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.10.51.307 j.t.) jest opisany sposób ustalania wartości. Nie wiem czy o to Ci chodzi ale pozwolę sobie wkleić:

  Art. 22g. 1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się:
  1) w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia;
  1a) w razie częściowo odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu, określonego w art. 11 ust. 2b;
  2) w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia;
  3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości;

  ITD.

  W ustawie o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223 j.t. ) w art.28. jest opisany sposób wyceny aktywów i pasywów.

  Nie będę wszystkiego wklejać bo zatkam forum 🙂 ale w oparciu o to, droga raczej nie może mieć wartości 1 zł…

  W odpowiedzi na: Audyt projektu z PO KL #21854
  alicjajw
  Uczestnik

  Chciałam do poprzedniej wiadomości dołożyć linki, które być może Ci się przydają ale pomimo tego, że widać je na podglądzie przy edycji postu to potem znikają …

  Dlatego tutaj je wrzucę:

  http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx

  http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/zamowienia_publiczne/aktualne_zamowienia/documents/zal_2_sopz_lsdknmp_82mk09.pdf

  W odpowiedzi na: Audyt projektu z PO KL #21853
  alicjajw
  Uczestnik

  Anka, nie wiem czy na coś Ci się to przyda ale ja bym zwróciła przede wszystkim uwagę na:

  – zgodność postępowań z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi procedurami dotyczącymi zakupów – tu jest zawsze najwięcej nadużyć, pomocny może być też materiał pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”. Warto przejrzeć dokumentację postępować i posprawdzać daty ich sporządzania bo z doświadczenia wiem, ze mogą być różne „cuda”.

  – przestrzeganie wytycznych instytucji zarządzającej dotyczących realizacji projektu w tym ochrona danych bo przy PO KL od danych się roi (np. czy jest polityka bezpieczeństwa informacji i czy jest przestrzegana, obowiązek wynika chyba nawet z umowy o dofinansowanie, czy są zgody/upoważnienia na/do przetwarzanie danych )

  – prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji związanej z projektem – też z doświadczenia wiem , ze to temat drugo czy trzeciorzędny dla prowadzących projekt a może okazać się istotny,

  – zgodność działań z umową, harmonogramem itp.

  Wyszłabym przede wszystkim od dokladnego przejrzenia umowy o dofinansowanie a potem wytycznych ze stron instytucji zarządzającej (one lubią się zmieniać). Sprawdz czy są jakieś regulacje wewnętrzne – np. dotyczące zakupów pon. 14 tys euro, obiegu dokumentacji projektowej, polityki rachunkowości dotyczącej projektu itp.

  W odpowiedzi na: Odpowiedzialność materialna pracownika #21792
  alicjajw
  Uczestnik

  Dziękuję Scypion za informacje (i zazdroszczę porządku :grin:).

  A nawiązując do pkt 1 – protokół zdawczo – odbiorczy jest sporządzany np. dla nowego pracownika? Przychodzi Kowalski do pracy w UM, dostaje komputer, biurko, krzesło, szafę i ma to ujęte w protokole??

  Napisałeś w pkt 5, ze przy zmianach np. przejście do innej komórki środki są przesuwane w księgowości (jak sądzę w programie majątkowym) ale protokoły pozostają bez zmian. Czyli jak po 10 latach Kowalski się zwalnia to pod uwagę brane są dane z księgowości a nie z owego protokołu?

  Ja właśnie włosy rwę czytając naszą instrukcję inwentaryzacyjną i usiłuję ogarnąć co mówi teoria. Bo praktyka wiele wspolnego z nią nie ma…. A instrukcja jest tak napisana, ze chyba poza autorem nikt jej nie czytał …

  W odpowiedzi na: Wynagrodzenie audytorów w jst #21720
  alicjajw
  Uczestnik

  Myślę, że trzeba byłoby zrobić rozróżnienie na sektory bo jednak różnice są chyba znaczące. Nie wiem jak ze stanowiskami, możę też warto „przesondować” ile zarabia samodzielny audytor a ile np. kierownik biura / zespołu czy audytor – pracownik takiego biura / zespołu. Wydaje mi się, że znaczenie może mieć też wielkość gminy / urzędu (głównie przy samorządach) ale to kryterium mogłoby już namieszać w ankiecie, chyba że da się je wprowadzić tylko przy samorządzie….?

  Aaa i warto określić czy na tapetę bierzemy całkowite wynagrodzenie brutto czy np. tylko podstawę (bez dodatków, wysługi lat itp), a może kwotę jaka wpada na konto ..? I najwygodniej chyba zastosować przedziały np. co 500zł..(zakładam, że można zacząć od 2 tys ale mogę nie mieć racji).

  To tylko takie moje sugestie / propozycje :smile:.

  A w ogóle to cieszę się, że mnie nie zganiliście za taki przyziemno – materialny temat 😆 . Ale może pozwoli na rozeznanie w rynku nowym audytorom albo da jakieś „argumenty” starym (nie o wieku myślę 😉 ).

  W odpowiedzi na: Wynagrodzenie audytorów w jst #21711
  alicjajw
  Uczestnik

  Temat już porósł pajęczyną ale jakoś tak ostatnio pod wpływem różnych okoliczności przyrody jestem zdemotywowana do pracy i chciałam się jeszcze bardziej pogrążyć…

  Może by tak zaktualizować ranking wynagrodzeń audytorów w samorządach…? Najlepsza byłaby jakaś ankieta, żeby nie musieć się ujawniać na forum a wiedzieć jakie są tendencje…

  W odpowiedzi na: Zatrudnienie koordynatora w PO KL u 2 pracodawców #21684
  alicjajw
  Uczestnik

  A jeżeli pozostałe osoby biorące udział w projekcie pracują w tygodniu w „normalnych” godzinach pracy ( i tak będą wpisywac w kartach czasu pracy) a koordynator będzie pracował w weekendy to na mój chłopski rozum coś nie gra bo jak może coś koordynować nie mając (teoretycznie) kontaktu z osobami zaangażowanymi w projekt.. W papierach niby będzie grało ale kłóci się trochę ze zdrowym rozsądkiem.

  Pytałam jednego kadrowca czy jest możliwość etatowej pracy w jednostce poza jej normalnymi godzinami pracy i jego zdaniem jest ale w regulaminie pracy powinna być dopuszczona praca w systemie zadaniowym. No i podejrzewam, że we wniosku też taka forma zatrudnienia powinna być przewidziana.

  Z punktu widzenia osoby kontrolującej taki „układ” jest naciągany…

  W odpowiedzi na: NIK #21636
  alicjajw
  Uczestnik

  A ja daję 173 bo u mnie przyjęto, że w tym będzie dokumentacja kontroli zarządczej a to jest wg nas informacja dotycząca wdrażania i funkcjonowania KZ (i audytu).

  Początkowo też chciałam 1713 ale mi to wyperswadowano bo „nie bierzemy udziału w kontroli” i należy trzymać się tematu merytorycznego…

  W odpowiedzi na: kwestionariusz dot. audytu #21631
  alicjajw
  Uczestnik

  Jeszcze wprawdzie nie wysłałam ale już wypełniłam formularze a w rubryce osoba wypełniająca wpisałam zgodnie z prawdą siebie.

  Do ankiet dołączę pismo przewodnie i to już podpisze Szef bo do niego adresowano pismo z NIK.

  A tak a propos kontroli NIK na Pomorzu. Tylko rzuciłam okiem na początek i zauważyłam, że NIK zamiennie używa pojęcia kontrola zarządcza / wewnętrzna co mnie denerwuje bo dla mnie to nie jest to samo…

  W odpowiedzi na: kwestionariusz dot. audytu #21615
  alicjajw
  Uczestnik

  Izmi to ja akurat doskonale wiem i tak bym napisała ale czy to przejdzie 😀 .

  W odpowiedzi na: kwestionariusz dot. audytu #21612
  alicjajw
  Uczestnik

  Izmi, przy takich kosztach pozyskania wiedzy to nie wiem czy ktoś z samorządu wziął udział w tym szkoleniu …

  Rządówkę ocenić może MF a jst musiałoby zapewne słono zapłacić np. firmie ex dyrektor z MF. Podejrzewam, że niewielu skarbników zechce wyskoczyć z kilku tys. po to żeby obcy audytor czy kilku pokręciło się po urzędzie, podczas gdy własny audytor ich już wkurza 😀 . No chyba, że dzięki efektom oceny będzie się go można pozbyć bo jest do kitu 😉

  A tak btw – siedzę nad ankietą dla kierownika jednostki i zastanawiam się jak często odwiedza stronę MF i jak ją ocenia … :mrgreen:

  W odpowiedzi na: kwestionariusz dot. audytu #21605
  alicjajw
  Uczestnik

  Jakie macie uwagi odnośnie pytania 13 ankiety dla audytorów? 🙂

  Ja chętnie napiszę o angażowaniu audytorów do działań operacyjnych chociaż nie wiem czy moi przełożeni nie każą mi tego wykreślić ale co tam, może nie doczytają .. 😈

  Aaa może wspomnieć coś o ocenie zewnętrznej – bo z tym chyba jest pewien kłopot i mało kto ją przeszedł bo nie do końca wiadomo kto , jak , za ile ma jej dokonać… Co o tym sądzicie??

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 37)