niedziela, 7 sierpnia, 2022

anita74

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 54)
 • Autor
  Wpisy
 • W odpowiedzi na: łączenie funkcji audytu z kontrolą wewn. #22950
  anita74
  Uczestnik

  wystąpienie pokontrolne NIK z 10.05.2011 Gmina Suchy Las, str. 4 pkt 2.1 „w ocenie NIK zatrudnienie w biurze aw osoby świadczącej jednocześnie pracę na stanowisku kontrolera wewn. nie sprzyjało zachowaniu zasady obiektywizmu wynikającej z art. 272 ust. 1 ustawy o f.p. „
  artykuł A.Pokojskiej „Audytor wewn. nie powinien brać udziału w projektowaniu ani wykonywaniu kontroli wewnętrznej” z 2007 r. (chyba 20.06.) z Gazety Prawnej

  W odpowiedzi na: łączenie funkcji audytu z kontrolą wewn. #22946
  anita74
  Uczestnik

  JUż o tym myślałam. Jednak takich jednostek mamy 19. Szef chce mieć nadzór nad wszystkimi. Zakładając że w ciągu roku będzie chciał sprawdzić przynajmniej 5-6, to mój plan audytu leży i kwiczy. A nie pracuję na cały etat.

  W odpowiedzi na: zoz_moder #22913
  anita74
  Uczestnik

  czy zakup książek dla audytora – specjalistycznych z zakresu budżetowania kosztów szpitala, na potrzeby przeprowadzenia czynności doradczych w zakresie optymalizacji kosztów szpitala będzie wydatkiem strukturalnym?

  W odpowiedzi na: zoz_moder #19507
  anita74
  Uczestnik

  Witam
  Czy organiz. pozytku publicznego mogą otrzymywać od gminy pieniądze poza otwartym konkursem – np. klub sportowy zwróci się do burmistrza o sfinansowanie dojazdu zawodników na zawody sportowe i burmistrz płaci? I drugi problem – podział pieniędzy już w ramach otwartego konkursu: jest wewn. regulamin w którym określono że zbiera się komisja, przegląda i ocenia wnioski i daje propozycję burmistrzowi podziału środków (komisja przelicza wg wzoru który jest podany w regulaminie), po czym burmistrz sam zmienia rozdział środków – nie wiadomo czym sie kierując i podpisuje umowy wg swojego podziału – czy to jest możliwe? Problem trzeci: gmina ma swoją spółkę sportową która posiada obiekty sportowe, w ramach zaplanowanych środków na par. 282 wyłącza się kwotę dla klubów sportowych i burmistrz sam dzieli środki dla klubów na wynajem obiektów w gminnej spółce – taki obieg pieniędzy dla gminnej spółki. nie podoba mi sie to że burmistrz sam dzieli środki publiczne, a te na wynajem bez żadnych wniosków . Proszę o pomoc

  W odpowiedzi na: zoz_moder #15978
  anita74
  Uczestnik

  CZy wg Was kserokopia faktury stanowiąca załącznik do protokołu kontroli jest dokumentem urzędowym i może podlegać udostepnieniu w myśl ustawy o dostepie do informacji publicznej? Dla mnie to też efekt kontroli, a nie tylko protokół

  W odpowiedzi na: Procedury kontroli finansowej #15940
  anita74
  Uczestnik

  Spotkałam się z takim zapisem w protokole pokontrolnym jakiejs jednostki (kontrola NIK) : „….. posiadała procedury kontroli fin. oraz dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, ale nie uwzględniały one standardów kontroli fin. ogłoszonych ….. . Nie określono w nich m.in. sposobu monitorowania i oceny systemu kontroli finansowej, celów i sposobu monitorowania realizacji zadań, identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko ani działań zaradczych”. Czy u Was istnieją takie procedury bądź jakieś zapisy w istniejących procedurach o których pisze NIK?

  W odpowiedzi na: Procedury kontroli finansowej #15938
  anita74
  Uczestnik

  DZięki DorotaB za info. Nie potrzebuję skanu, rozumiem o co chodzi. U mnie też tak jest, tylko mam problem bo w naszym zarządzeniu jest wymienionych tylko kilka procedur, zarządzenie nie jest aktualizowane a jest z połowy 2005r., nie ma jakiegoś spisu, szukam więc we wszystkich zarządzeniach od tamtego czasu- co w ogóle u nas obowiązuje. Bardziej przydałby mi się jakiś przykładowy wykaz procedur z zakresu np. pobierania i gromadzenia środków publ., zaciagania zobowiązań, zwrotu środków to mniej więcej wiem co powinno być.

  W odpowiedzi na: Procedury kontroli finansowej #15923
  anita74
  Uczestnik

  Dzięki wszystkim. DorotaB – czy możesz mi przesłać treść tego zarządzenia, bądź podać namiary na bip?

  W odpowiedzi na: zoz_moder #15465
  anita74
  Uczestnik

  Witam wszystkich. Może wiecie czy jest gdzieś uregulowane jak powinna wyglądać decyzja zmieniająca – chodzi o zmianę 1 elementu w decyzji ostatecznej. Mi się wydaje że wystarczy odnieść się do tego elementu (zmienianego), a nie powtarzać całość. Mam taki przypadek że powtarzana jest całość, choć tylko błędny był 1 element, a że chodzi o świadczenia rodzinne na kilka dzieci to decyzja jest b.długa i w decyzji zmieniającej powtarza się wszystkie elementy- myslę że wtedy jest to nieczytelne dla odbiorcy decyzji

  W odpowiedzi na: zmiana w ustawie #15029
  anita74
  Uczestnik

  Był kiedyś (nie tak dawno) też artykuł w Prawnej że jeżeli zlikwidują obligatoryjny audyt to w małych jednostkch (co dla nich oznacza małych?) i że będzie łatwiejszy dostęp do zawodu (to pewnie te podyplomówki)

  W odpowiedzi na: zmiana w ustawie #15028
  anita74
  Uczestnik

  O podyplomowych był artykuł chyba w Prawnej. O 5% wiem ze szkolenia organizowanego przez RIO.

  W odpowiedzi na: zmiana w ustawie #15025
  anita74
  Uczestnik

  A czy to prawda że chcą też zlikwidować kontrolę 5%? To u mnie już nic nie będzie- ani kontroli ani audytu. To dopiero będzie samowolka. Co do audytu to nieporozumieniem była wcześniejsza zmiana ustawy, gdzie rozszerzyli zakres kto moze byc audytorem i dalej coś kombinują przy tym audycie (jakiś niestabilny ten zawód)

  W odpowiedzi na: zmiana w ustawie #15023
  anita74
  Uczestnik

  Do monka
  co to znaczy w drugiej grupie? chyba nie znam tego projektu? Jakiś audyt fakultatywny w jednostkach poniżej 100 mln???

  W odpowiedzi na: zmiana w ustawie #15022
  anita74
  Uczestnik

  Problem w tym że nikt nas nie docenia, a mój szef wyraził się że ja go pouczam a to przecież on jest tu szefem a ja pracownikiem.

  W odpowiedzi na: zmiana w ustawie #15012
  anita74
  Uczestnik

  Do monka
  Skąd podajesz wartości 100 mln i 200 osób? Taki jest projekt? To faktycznie trochę z nas poleci (ja też) i nikt nie będzie się zastanawiał że my akurat mamy certyfiakty.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 54)