sobota, 1 października, 2022

dudu

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 106 z 120 (wszystkich: 136)
 • Autor
  Wpisy
 • W odpowiedzi na: Procedury kontroli finansowej #15920
  dudu
  Uczestnik

  Uważam, że taki dokument jest mało użyteczny w jednostce. Moim zdaniem wszystkie te procedury ujęte w standardach powinny być zamieszczone w wewnętrznych regulacjach takich jak instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, instrukcja kasowa, instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, instrukcja inwentaryzacyjna itd. Wtedy to ma sens – ikla wewnętrznych instrukcji łącznie tworzy procedury kontroli finansowej, a zebranie w jednym dokumencie i powielenie standardów to twór sztuczny.

  dudu
  Uczestnik

  Jeśli to możliwe również bym prosiła o przesłanie zeszytu. Pozdrawiam.

  W odpowiedzi na: Polecenia wyjazdu służbowego #15917
  dudu
  Uczestnik

  Moim zdaniem nie można w całości kosztami obciążyć jedną jednostkę, skoro w podróży uczestniczy trzech pracodawców. Wydaje mi się, że trzeba byłoby wystąpić (każdy z osobna) pisemnie do swojego pracodawcy o wyrażenie zgody na podróż służbową samochodem marki … o pojemności …. i koszty podzielić na trzy tak, żeby każdy proporcjonalnie uczestniczył w kosztach.

  W odpowiedzi na: Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne #15778
  dudu
  Uczestnik

  Dokładnie tak jak napisałaś, ale to jest tylko moje zdanie.

  W odpowiedzi na: Termin wykonanie przedmiotu umowy? #15777
  dudu
  Uczestnik

  Jak na moją wiedzę nie ma takich przepisów powszechnie obowiązujących, wszystko zależy od zapisów w umowie i tego trzeba się trzymać. Pozdrowienia.

  W odpowiedzi na: Pomoc zakres czynności x2 #15754
  dudu
  Uczestnik

  A dlaczego Twoim zdaniem dwie osoby nie mogą mieć takiego samego zakresu obowiązków skoro wykonują takie same czynności i są od siebie niezleżne służbowo??? Nie widzę w tym żadnej nieprawidłowości.

  W odpowiedzi na: Termin wykonanie przedmiotu umowy? #15753
  dudu
  Uczestnik

  Uważam podobnie jak Ty wykonanie przedmiotu umowy to głównie protokolarne odebranie tych robót i uznanie za prawidłowo wykonane. Opisane postępowanie wiąże się z nieterminowym wykonaniem umowy, a to z naliczeniem kar umownych o ile takie były przewidziane w umowie. Dla uniknięcia w przyszłości wątpliwości warto w umowach dokładnie opisać co rozumiemy pod pojęciem wykonanie przedmiotu umowy (protokolarne odebranie robót uznanych za prawidłowo wykonane).

  W odpowiedzi na: Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne #15748
  dudu
  Uczestnik

  Poza tym myślę, że niepotrzebnie w decyzji wskazujecie, że stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca, gdyż rok szkolny kończy się 31 sierpnia i wtedy największe są potrzeby związane z wydatkami szkolnymi. Ja dokonywałabym zmiany decyzji w trakcie roku w ślad za otrzymywanymi kolejnymi transzami dotacji.

  W odpowiedzi na: Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne #15747
  dudu
  Uczestnik

  Witam,
  Kwestia jest dyskusyjna, ale moim zdaniem mogą tak rozliczać, gdyż stypendium jest przyznawane na rok szkolny. Najpierw dokonują zakupów, a potem je rozliczają. Z uwagi na to, że kwota która dostają w I transzy nie pokrywa poniesionych wydatków rozliczają faktury z następnej transzy. Moje wątpliwości budziło powiązanie z budżetem gminy, gdyż Gmina musi sie rozliczyć z dotacji za okres roku budżetowego. Ale tak sobie myślę, że dotacja jest udzielana na rok budżetowy, natomiast stypendium na rok szkolny, więc uważam, że przedstawione rozliczenie jest prawidłowe. Pozdrawiam.

  W odpowiedzi na: zamówienia publiczne #15712
  dudu
  Uczestnik

  Dziękuję serdecznie za odpowiedzi. Chciałam poznac Wasze zdanie, gdyż obawiałam się zarzutów dzielenia zamówienia. Pozdrawiam.

  W odpowiedzi na: Nieruchomości gminy #15447
  dudu
  Uczestnik

  miałam na myśli ewidencję księgową

  W odpowiedzi na: Nieruchomości gminy #15440
  dudu
  Uczestnik

  Trudne zadanie. Pewnie wzięłabym decyzje komunalizacyjne, również te późniejsze. Trzeba byłoby pewnie porównać z tym co jest w ewidencji, żeby sprawdzić czy nie ma tam już sprzedanych nieruchomości, czy na bieżąco przy sprzedażach itd. są „zdejmowane” z ewidencji. Nie wiem może też bym zajęła się decyzjami w sprawie oddania w zarząd trwały poszczególnym jednostkom organizacyjnym. Tyle mi przyszło do głowy. Powodzenia

  W odpowiedzi na: wynagrodzenia pracowników obsługi w szkołach #15424
  dudu
  Uczestnik

  dziękuję za podpowiedź

  W odpowiedzi na: Audyt w jednostce, która ma audytora??? #15416
  dudu
  Uczestnik

  A jak ma się do tego art. 187 uofp???

  W odpowiedzi na: inwetaryzacja środków trwałych #15415
  dudu
  Uczestnik

  Nigdy w ten sposób nie podchodziłam do inwentaryzacji. Pierwszy raz spotykam się z taką opinią. Zawsze było tak, że poszczególne aktywa i pasywa podlegały różnym rodzajom inwentaryzacji np. środki trwałe (będące na terenie strzeżonym) raz na 4 lata drogą spisu z natury, inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie na koniec każdego roku, weryfikacja należności na koniec każdego roku porzez potwierdzenie salda. I tak też mówi ustawa o rachunkowości. Moim zdaniem jest to zbyt daleko idąca interpretacja.

Oglądasz 15 wpisów - 106 z 120 (wszystkich: 136)