sobota, 1 października, 2022

dudu

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 121 z 135 (wszystkich: 136)
 • Autor
  Wpisy
 • W odpowiedzi na: Kontrola audytora wewnętrznego #15414
  dudu
  Uczestnik

  U mnie w jednostce jest tak, że kontrolę wewnętrzną sprawuje samodzielny pracownik bezpośrednio podległy Burmistrzowi. Do jego obowiązków należy nie tylko realizacja postanowień art. 187 uofp, ale także kontrola stosowania i przestrzegania postanowień instrukcji, regulaminów, itp. obowiązujących w jednostce, a także przestrzeganie w poszczególnych komórkach ustaw merytorycznych. Może faktycznie realizację postanowień instrukcji kancelaryjnej przez audytora to można sprawdzić, ale co do wywiązywania się audytora z realizacji planu audytu, to uważam, że jest to sprawa pomiędzy audytorem a Burmistrzem i kontroli wewnętrznej nic do tego, zawsze przecież można zmienić plan audytu wnioskujac do Burmistrza i uzasadniając to w jakiś sposób i nie wydaje mi się, żeby to mogła podważać kontrola wewnętrzna, więc jaki byłby sens kontrolowania tej materii.

  W odpowiedzi na: Kontrola audytora wewnętrznego #15401
  dudu
  Uczestnik

  Faktycznie zagalopowałam się, jakoś tak się temat rozwinął, że nie wróciłam do pierwszego postu. Teraz widzę, że chodziło o kontrolę zewnętrzną. Pozdrawiam.

  W odpowiedzi na: Powierzenie obowiązków głownemu księgowemu #15398
  dudu
  Uczestnik

  [QUOTE BY= irenaanna] Z punktu widzenia RIO (duduś) nie występuje nieprawidłowość, ponieważ kierownik jednostki może a nie musi powierzyć innej osobie obowiązki z zakresu rachunkowości. Natomiast moim zdaniem, jeżeli powierzy – to ta osoba powinna potwierdzić podpisem idatą, że te obowiązki przyjmuje. Nie ma wiekszego znaczenia, czy powołamy się na konkretny artykuł uofp, czy wymienimy obowiązki szczegółowo w dokumencie powierzającym (np. w zakresie obowiązków). W mojej jednostce RIO swego czasu zarzuciło brak dokumentu powierzającego obowiązki skarbnikowi. W takim przypadku cała odpowiedzialność spoczywa na kierowniku jednostki.[/QUOTE]
  W zupełności się z Tobą zgadzam, że jeżeli nie ma powierzenia obowiązków na piśmie to cała odpowiedzialność spoczywa na kierowniku jednostki i takie powierzenie moim zdaniem powinno być sporządzone odrębnie, a nie w regulaminie. Jednak nadal uważam, że inne obowiązki, które należą do Głównego Księgowego wcale nie muszą być w odrębnym zakresie czynnosci i w tej kwestii wystarczy zapis w regulaminie. Moim zdaniem należy oddzielić dwie kwestie – Co innego jest powierzenie obowiązków na piśmie przez kierownika jednostki i tym samym zdjęcie z siebie odpowiedzialności a czym innym zakres podstawowych czynności głównego księgowego.

  W odpowiedzi na: Powierzenie obowiązków głownemu księgowemu #15388
  dudu
  Uczestnik

  Powiem tylko tyle, że jako były inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej nie kwestionowałam takiej praktyki – w bardzo dużo urzędach tak to funkcjonuje. Wychodzi się z założenia, że zakres obowiązków Głównego Księgowego wynika z ustawy o finansach publicznych, a w regulaminie organizacyjnym dodatkowo doregulowuja to co zostało zapisane w ustawie. A jeśli chodzi o przyjęcie do stosowania, to przecież do stosowania regulaminu organizacyjnego zobowiązani są wszyscy pracownicy i u nas jest taka praktyka, że egzekwuje się tego na piśmie.

  W odpowiedzi na: Kontrola audytora wewnętrznego #15387
  dudu
  Uczestnik

  Nie jestem do końca przekonana, czy kontrola wewnętrzna może sprawdzać wywiązywanie się audytora z realizacji planu audytu, terminowości przedkładania sprawozdań, itp. Wydaje mi się, że to należy do kompetencji Burmistrza. A niby dlaczego ma to kontrolowac ktoś z kontroli wewnetrznej, nie wydaje mi się, żeby to miało cokolwiek współnego z kontrolą wewnętrzną. Takie sprawy moim zdaniem wykraczają poza zakres kontroli wewnętrznej. Chyba jednak kontrola wewnętrzna ma przed sobą inne zadania.

  W odpowiedzi na: Kontrola audytora wewnętrznego #15377
  dudu
  Uczestnik

  A wydawałoby się, że kontrola wewnętrzna sobie i audyt sobie, ale ja właśnie mam w panie audytu zadanie – funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w urzędzie (łącznie z kontrolą instytucjonalną sprawowaną przez samodzielnego pracownika) Zobaczymy cop z tego wyniknie, a czy kontrola wewnętrzna może sprawdzać audytorów mam wątpliwości bo niby jaki zakres. W regulaminie kontroli wewnętrznej bynajmniej u mnie nie przewidziano takiej sytuacji. Pozdrawiam.

  W odpowiedzi na: pożytek publiczny #15323
  dudu
  Uczestnik

  Również przeprowadzałam kontrolę w tym zakresie u mnie nieprawidłowością było płacenie faktur po terminie i regulowanie odsetek z przyznanej dotacji. Bardzo często odkładają faktury do szuflady i dopiero w momencie przyznanej dotacji je regulują wraz z odsetkami.

  W odpowiedzi na: regulamin wynagrodzenia a rozporządzenie #14946
  dudu
  Uczestnik

  Serdeczne dzięki.
  Dyrektor twierdzi, że regulamin został zatwierdzony przez związki zawodowe i jest niewzruszalny dopóki związki nie wyrażą zgody na jego zmianę i że zamierza nadal wypłacac ten dodatek. Czy jeżeli nie zmieną regulaminu mogę wyliczyć skutki nienależnie wypłaconego i naliczonego wynagrodzenia. Co jeśli nie wyrażą woli na zmianę regulaminu. Wydaje mi się, że w części niezgodnej z rozporządzeniem nie obowiązuje automatycznie, ale nie jestem do końca pewna. Rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 73, poz. 430). Pozdrawiam.

  W odpowiedzi na: audyt sprawdzający #14928
  dudu
  Uczestnik

  To zależy jak jest przyjęte w Księdze Procedur audytu obowiązujący u Ciebie w jednostce. W niektórych jednostkach jest jedno upoważnienie dla audytora na cały rok (dla zadań wynikających z planu audytu) i następne dla zadań spoza planu, a w innych jednostkach do każdego zadania odrębne upoważnienie. Osobiście uważam, że lepsze jest to drugie rozwiązanie i wtedy nie ma problemu.

  W odpowiedzi na: Wydatki oświatowe #14873
  dudu
  Uczestnik

  Dziękuję za podpowiedzi. Noemi370, u mnie nie ma procedur w zakresie wstępnej oceny zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. Wiesz może, gdzie mogłabym poczytać coś na ten temat, żeby móc u siebie podpowiedzieć jak coś takiego napisać???

  W odpowiedzi na: regulamin wynagradzania #14870
  dudu
  Uczestnik

  rozporządzenie swoją drogą, ale regulamin w pewnych kwestiach może być korzystniejszy dla pracownika, na co zresztą zezwala kodeks pracy

  W odpowiedzi na: Zakład budżetowy #14869
  dudu
  Uczestnik

  Witam,

  Przy kontroli RIO inspektorzy powoływali się na art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości, przepisy powyższe mówią o ujęciu wpłat gotówką w księgach rachunkowych ale można odnieść to do ewidencji księgowej prowadzonej do konta „Bieżący rachunek bankowy” no i wtedy miałoby to rację bytu. A pogotowie kasowe to zupełnie inna rzecz. Kierownik jednostki może a nie musi ustalić w drodze zarządzenia pogotowie kasowe i wtedy całą gotówkę trzeba odprowadzić do banku.

  W odpowiedzi na: Wydatki oświatowe #14868
  dudu
  Uczestnik

  Masz rację,
  Szerze mówiąc nie wiem jak do tego podejść i dlatego czekam na propozycje. A z tym zestawieniem to chodziło mi o to, żeby zbadać w jaki sposób poszczególne szkoły potrafią gospodarować przyznanymi środkami i jak to się ma do liczby uczniów uczęszczających do szkoły (więcej uczniów – większe zużycie wody) – może faktycznie niepotrzebne to zestawienie.
  Nie wiem w jaki sposób zbadać realność planów finansowych poszczególnych szkół. Masz jakiś pomysł??? Pozdrawiam

  W odpowiedzi na: Wydatki oświatowe #14865
  dudu
  Uczestnik

  Dziękuję za sugestie, dokonałam podobnego podziału wydatków (osobowe, majatkowe), chcę zrobić takie zestawienie jak kształtują się poszczególne wydatki w poszczególnych szkołach i w przeliczeniu na jednego ucznia np. zużycie energii, wody, telefony, itp. No i oczywiście zbadać je pod kątem celowości, gospodarności i rzetelności.

  W odpowiedzi na: Wydatki oświatowe #14849
  dudu
  Uczestnik

  dzięki zajrzę na stronkę

Oglądasz 15 wpisów - 121 z 135 (wszystkich: 136)