sobota, 3 grudnia, 2022

kikcloud

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 358)
 • Autor
  Wpisy
 • W odpowiedzi na: zatrudnienie audytora #23590979
  kikcloud
  Uczestnik

  Gratulacje!

  W odpowiedzi na: zatrudnienie audytora #23590953
  kikcloud
  Uczestnik

  Podpowiedź znajdziesz w publikacji Magazyn Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Nr 2(9)/2015.

  W odpowiedzi na: zatrudnienie audytora #23590952
  kikcloud
  Uczestnik

  W tej sprawie odsyłam do mojego felietonu w Magazynie Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Nr 2(9)/2015

  W odpowiedzi na: ART. 282 UOFP Pilne #23206
  kikcloud
  Uczestnik

  [QUOTE BY= rom] Jestem audytorem w gminie, chodzi o ulgi podatkowe udzielane przez gminę.[/QUOTE]
  I to jest ta cała tajemnica ❓
  To może przypomnę:
  Obowiązek sporządzenia wykazu ulg podatkowych wywodzi się z naczelnej zasady finansów publicznych tj. zasady jawności. Postulat jawności finansów publicznych zobowiązuje zarządy jednostek samorządu terytorialnego do upubliczniania rocznej informacji obejmującej m.in. sporządzanie wykazu podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia (art.37). Przedmiotowy wykaz winien zostać opublikowany zgodnie z art. 38 ustawy o finansach publicznych w terminie do 31 maja roku następnego, według stanu na koniec roku budżetowego. ❗

  W odpowiedzi na: Aktualizacje forum #23192
  kikcloud
  Uczestnik

  No właśnie. Może ktoś powie o co chodzi?
  Mam jednak nadzieję, że w tym przypadku nie będę musiał używać tego wyświechtanego cytatu:

  „Nie zgadzam się z Twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił Twego prawa do ich głoszenia”

  W odpowiedzi na: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji #23172
  kikcloud
  Uczestnik

  W państwie prawa jest taka zasada, że takie czy inne stanowisko jest oparte na jakieś podstawie prawnej. Nie może tak być, że jedna „baba drugiej babie” coś tam powiedziała, nawet w ABW. Swoją drogą, czy ty się zastanowiłaś nad podstawą prawną prowadzenia zadania audytowego w tym obszarze?

  W odpowiedzi na: dotacje #23168
  kikcloud
  Uczestnik

  Za dotację wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem uważa się też dotację wykorzystaną po upływie terminu, na jaki została przyznana. Wykorzystanie dotacji ze środków publicznych po upływie wyznaczonego terminu stanowi przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych.

  „Dotacja celowa jest przeznaczona na określony cel i powinna być zrealizowana w wyznaczonym terminie. Jej wykorzystanie jest wydatkiem ze środków publicznych, a zatem granice upoważnienia do jego dokonania stanowi zakreślony termin i cel wykorzystania dotacji celowej. Po upływie wyznaczonego terminu nie ma podstaw do dokonania z dotacji określonego wydatku, bowiem środki publiczne stanowiące dotację celową nie pozostają już w dyspozycji jednostki, która ją otrzymała. Wydatek z takich środków jest przekroczeniem zakresu upoważnienia do wydatków ze środków publicznych (Orzeczenie GKO z dn. 15 stycznia 2004 r., DF/GKO/Odw.-2/2/2003).

  W odpowiedzi na: łączenie kontroli i audytu #23136
  kikcloud
  Uczestnik

  Dlaczego nie powinno się łączyć kontroli i audytu niedawno napisałem na tym forum w zakładce:
  Forum – Głowna » MF i GIAW » Strategia Sprawne Państwo 2020..

  W odpowiedzi na: łączenie kontroli i audytu #23133
  kikcloud
  Uczestnik

  Nieporozumieniem jest sama komórka kontroli i audytu (lub odwrotnie) i jest obojętne kto nią kieruje.

  W odpowiedzi na: Audyt a ewidencja mienia Skarbu Państwa? #23061
  kikcloud
  Uczestnik

  A to pismo RIO Katowice WA 0250/32/07?

  W odpowiedzi na: Audyt a ewidencja mienia Skarbu Państwa? #23059
  kikcloud
  Uczestnik

  .. a może tak więcej szczegółów dla mniej zorientowanych aw 😉

  W odpowiedzi na: audytor urzędu a umowa zlecenie w jednostce organizacyjnej #23052
  kikcloud
  Uczestnik

  Ok! To przypomnę:
  KODEKS ETYKI
  Kodeks etyki jest konieczny i wręcz nieodzowny dla audytu wewnętrznego, ponieważ sprawą podstawową jest zaufanie pokładane w udzielanym przez audyt obiektywnym zapewnieniu dla ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli.
  .. i dalej
  2.1. Nie będą uczestniczyć w jakichkolwiek działaniach lub wchodzić w relacje, które mogłyby naruszyć lub poddać w wątpliwość ich bezstronną ocenę. Takie uczestnictwo obejmuje działania lub relacje, które mogą stać w sprzeczności z interesami organizacji.
  2.2. Nie będą akceptować niczego, co mogłoby naruszyć lub poddać w wątpliwość ich profesjonalny osąd.
  2.3. Będą ujawniać wszystkie znane im istotne fakty, które – nie ujawnione – mogłyby zniekształcić sprawozdanie z badanej działalności.

  … a teraz Standardy
  1120 – Indywidualny obiektywizm
  Audytorzy wewnętrzni muszą być bezstronni i wolni od uprzedzeń. Muszą również unikać konfliktów interesów.

  Interpretacja:
  Konflikt interesów to sytuacja, gdy audytor wewnętrzny, jako osoba obdarzona zaufaniem, ma sprzeczne interesy zawodowe lub osobiste. Takie sprzeczne interesy mogą utrudniać audytorowi wykonywanie obowiązków w bezstronny sposób. Konflikt interesów istnieje nawet wtedy, gdy nie dochodzi do żadnych nieetycznych lub niewłaściwych działań. Może tworzyć wrażenie niestosownego zachowania, podważając zaufanie do audytora wewnętrznego, działalności audytu wewnętrznego i całego zawodu. Konflikt interesów poddaje w wątpliwość zdolność audytora do wykonywania zadań i obowiązków w obiektywny sposób.

  W odpowiedzi na: audytor urzędu a umowa zlecenie w jednostce organizacyjnej #23049
  kikcloud
  Uczestnik

  Ręce opadają 👿 ❗ Nie idźcie tą drogą 😀

  kikcloud
  Uczestnik

  Z drugiej strony mamy oto taki cytat prezesa największej organizacji audytorskiej na świecie.

  „Powszechnie wiadomym jest, że rząd nie może być skuteczny przy braku zaufania publicznego. Audytorzy sektora publicznego odgrywają kluczową rolę w promowaniu takiego zaufania, a nawet nazywani są strażnikami zaufania publicznego. Bez nich obywatele nie mają wiarygodnego wglądu w kondycję wielu działań wewnętrznych rządu „.

  Richard Chambers
  Prezes i dyrektor generalny IIA
  2011 r.

  Zachęcam do przeczytania publikacji Stephen G. Goodson, CIA, CISA, CGAP, CCSA, CLEA; Kenneth. J. Mory, CIA, CPA, CISA; Jacques R. Lapointe, CA, CIA, CGAP pt. „Rola audytu w zarządzaniu sektorem publicznym” Tłumaczenie tej publikacji Katarzyny Lenczyk-Woronieckiej jest dostępne na stronie IIA Polska.

  kikcloud
  Uczestnik

  A ja naiwnie myślałem, że będziemy dyskutować merytorycznie. Tak jak na kolegów po fachu przystało. No cóż. Znów się nie udało. 😥

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 358)