czwartek, 7 lipca, 2022

scypion

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 313)
 • Autor
  Wpisy
 • W odpowiedzi na: Działalność gospodarcza urzędnika #23210
  scypion
  Uczestnik

  Tak jak Terka wskazała:
  „3. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć kie-rownikowi jednostki, w której jest zatrudnion, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności go-spodarczej lub zmiany jej charakteru.”

  Pracownik składa oświadczenie – najczęściej w chwili nawiązania stosunku pracy. Oświadczenie to jest odebrane na podstawie cytowanego przepisu, nic nie stoi na przeszkodzie w treści oświadczenia podać jego brzmienie, do tego konsekwencje za podanie nieprawdy.

  W terminie późniejszym – można żądać złożenia oświadczenia o znajomości treści art 31, a robi się to tak:
  Przełożony wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych polecenie służbowe zapoznania się z postanowieniami art. 30 i 31 ustawy o pracownikach samorządowych, a chwilę potem – złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i przestrzeganiu art 30 i 31 – i po sprawie.

  Podejmowanie innego zajęcia masz wskazane wprost w art 31 ust 3 „(…) w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru.” czyli jeśli podejmujesz działalność lub zmieniasz jej profil – jest się obowiązanym składać oświadczenie.

  Oburzenie pracowników? Na co?

  W odpowiedzi na: Dodatek specjalny. #23065
  scypion
  Uczestnik

  Zamiast brać dodatek specjalny – zaproponuj pracodawcy zwiększenie części etatu, na jaką jesteś zatrudniony, czyli: jeśli na 1/4 to np. na 1/2 przejdź. Lub na pełen etat. I masz wszystkie kwestie moralne itp. rozwiązane.

  W odpowiedzi na: MF #22924
  scypion
  Uczestnik

  Gapa – fajna zagadka, za późno zajrzałem, Alkman wszystko opisał.
  W mojej krótkiej propozycji zarysowałem połączenie kwestii łączącej oba stanowiska – skutki finansowe jak i matematyczne liczenie tego.
  Nie spodziewałem się, że dostanę wspaniałą ofertę gry ani że zostanę Przeciwnikiem.
  Tym niemniej ciekawie było przeczytać wasze textwall”e.

  W odpowiedzi na: MF #22916
  scypion
  Uczestnik

  Salomonowym wyrokiem można ustalić w zasadach badania skutków oddziaływania zmaterializowanego ryzyka na dane zadanie/proces przedziały wartości pieniężnej (jako jedno w wielu kryteriów).
  W skali 5 punktowej (w zależności od jednostki to wszystko może się różnić):
  1: 200-1 000 PLN (znikome skutki)
  2: 1 000-20 000 (słabe skutki)
  3: 20 000-100 000 (średnie skutki)
  4: 100 000-500 000 (poważne skutki)
  5: 500 000+ (katastrofalne skutki)

  znając ww. zasady – kierownik jednostki widząc przypisanie siły oddziaływania zmaterializowanego ryzyka na poziomie 5 ma świadomość, jaką kwotą ryzykuje w przypadku wystąpienia danego ryzyka.

  W odpowiedzi na: WOG a audytorzy #22868
  scypion
  Uczestnik

  Tak z rękawa:
  [QUOTE]Art. 272. 1. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.[/QUOTE]

  Ktoś mówiący o ograniczaniu uprawnień jest na bakier z UoFP.

  Transformacja z jednej w drugą – tzn. w godzinie „W” jednostka sektora finansów publicznych przestaje być jednostką sektora finansów publicznych, zdobywa środki trwałe, finansowe na przeciwnika i ich używa? No bo jak dopuścić posiadanie/użytkowanie mienia publicznego przez podmiot nie będący częścią sektora finansów publicznych?

  W odpowiedzi na: WOG a audytorzy #22865
  scypion
  Uczestnik

  W jaki sposób jednostka w całości finansowana z środków publicznych może być tylko w części jednostką sektora finansów publicznych?

  scypion
  Uczestnik

  [QUOTE BY= lczarny] A jakieś wytyczne może? 👿 [/QUOTE]

  Jasne, że są. Paragraf 20 ust. 3. Normy PN-ISO/IEC 17799, 27005, 24762 😉

  W odpowiedzi na: Sprawozdanie MF #22749
  scypion
  Uczestnik

  Informacja dot. struktury nowego portalu Ministerstwa Finansów – ścieżka do zakładki

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów zaplanowało na 28 września 2012 roku uruchomienie, w miejsce obecnych stron internetowych, nowego portalu.
  Informacje z zakresu kontroli zarządczej w sektorze publicznym i resorcie finansów oraz z zakresu audytu wewnętrznego w sektorze publicznym będą publikowane na nowym portalu tylko w Biuletynie Informacji Publicznej – ścieżka publikacji: Biuletyn Informacji Publicznej / Działalność / Finanse publiczne / Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny.
  Wszystkie dotychczas opublikowane informacje z zakresu kontroli zarządczej w sektorze publicznym i resorcie finansów oraz audytu wewnętrznego w sektorze publicznym zostaną stopniowo przeniesione na nowy portal.
  Od 28 września 2012 roku obecny Biuletyn Informacji Publicznej będzie dostępny jedynie w formie zrzutu statycznego, tj. będzie zawierał treści opublikowane do dnia poprzedzającego uruchomienie nowego portalu. Oznacza to, że nie będą na nim publikowane ani uaktualniane żadne informacje.

  W odpowiedzi na: inwentaryzacja #22740
  scypion
  Uczestnik

  Całkowicie zaniechał, czy tylko w określonym terminie jej nie przeprowadzi?
  Czy ma szansę rozpocząć inwentaryzację w ustawowym terminie, czy już za późno?

  W odpowiedzi na: wynagrodzenie dla nauczyciela związkowca #22719
  scypion
  Uczestnik

  To, że jest zwolniony od świadczenia w owe 30 godzin pracy nie oznacza, że nie jest zatrudniony. Traktuj go jako normalnie zatrudnionego w tym czasie, tyle że nie musi on wykonywać swoich obowiązków – wynikających z zakresu obowiązków na danym stanowisku, przy czym jest traktowany jakby je wykonywał.
  Mam nadzieje, że nie zakręciłęm odpowiedzi zbyt bardzo.

  W odpowiedzi na: wynagrodzenie dla nauczyciela związkowca #22716
  scypion
  Uczestnik

  Ustawa o związkach zawodowych:

  Art. 31. 1. Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługuje:
  1) częściowo jednemu pracownikowi w miesięcznym wymiarze godzin równym liczbie członków zatrudnionych w zakładzie pracy, gdy ich liczba jest mniejsza od 150,
  2) jednemu pracownikowi, gdy związek liczy od 150 do 500 członków zatrudnionych w zakładzie pracy,
  3) dwom pracownikom, gdy związek liczy od 501 do 1000 członków zatrudnionych w zakładzie pracy,
  4) trzem pracownikom, gdy związek liczy od 1001 do 2000 członków zatrudnionych w zakładzie pracy,
  5) kolejnemu pracownikowi za każdy rozpoczęty nowy tysiąc, gdy zakładowa organizacja związkowa liczy ponad 2000 członków zatrudnionych w zakładzie pracy,
  6) w niepełnym wymiarze godzin i wtedy może ono być udzielane większej liczbie pracowników, zgodnie z zasadami zawartymi w punktach poprzedzających.

  W odpowiedzi na: analiza ryzyka #22431
  scypion
  Uczestnik

  Duduś – wysłałeś to już komuś?

  A nie łatwiej zrobić to tak – pliki z materiałami wrzucasz na : http://www.sendspace.pl/ i wklejasz link do pobrania? Użytkownicy forum wtedy bez podawania maili mogą sobie pobierać.

  W odpowiedzi na: nowa kategoria audytu #22409
  scypion
  Uczestnik

  W tym przypadku audyt zszedł na psy.

  W odpowiedzi na: nowa kategoria audytu #22401
  scypion
  Uczestnik

  [QUOTE]Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
  n i e z b ę d n e: (…) znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego [/QUOTE]

  To chyba by porozumieć się z audytowanymi zwierzakami 🙂

  W odpowiedzi na: KONTROLA RIO Katowice #22398
  scypion
  Uczestnik

  Jacy światli kontrolerzy… czy oni nawet nie zadali sobie trudu zaznajomienia się co składa się na system kontroli zarządczej?
  Rozumiem, że mieli swoje tabelki do wypełnienia i tylko odhaczali kolejne pozycje, nie myśląc?

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 313)