czwartek, 19 maja, 2022

stadyr

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 53)
 • Autor
  Wpisy
 • W odpowiedzi na: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji #23178
  stadyr
  Uczestnik

  Chcąc objąć obszar informacji niejawnych audytem trzeba posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa art. 8 ustawy – ale myślę że takowe posiadasz. To jest warunek niezbędny. Jeżeli nie masz poświadczenia bezpieczeństwa, nie zobaczysz nawet rejestrów… W ustawie o ochronie informacji niejawnych nie znajduję wyłączenia prowadzenia w tym zakresie audytu.
  Ustawa wskazuje, że ABW i SKW nadzoruje funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych, jednak nie wskazuje, że tylko i wyłącznie…
  Generalnie zakres nie należy do najłatwiejszych… zalecana jest w tej materii daleko idąca powściągliwość…
  Życzę powodzenia!!

  W odpowiedzi na: nowa strona MF #22826
  stadyr
  Uczestnik

  jest na niej wszystko to co było na starej… trzeba tylko szukać…
  „stara” wersja tej jest dostępne… 🙂

  W odpowiedzi na: inwentaryzacja #22756
  stadyr
  Uczestnik

  Artykuł 18 pkt 1 u.d.f.p. odwołuje się bezpośrednio do ustawy o rachunkowości, nie dotyczy natomiast sytuacji, w której obowiązki związane z inwentaryzacją wynikają z innej podstawy prawnej (np. zmiana osoby odpowiedzialnej materialnie lub jej wniosek, zdarzenie losowe mające lub mogące mieć wpływ na zmianę składników majątku, żądanie odpowiedniego organu.

  Materialnoprawną podstawę odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 18 pkt 1 u.d.f.p. stanowią przepisy art. 26 i 27 u.o.r., regulujące obowiązek, częstotliwość i metody przeprowadzania inwentaryzacji (art. 26) oraz obowiązek udokumentowania jej przeprowadzenia i jej wyników, powiązania ich z zapisami ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych (art. 27).

  W odpowiedzi na: komentarz do art. 4 ustawy PZP #16203
  stadyr
  Uczestnik

  [QUOTE BY= jędrek] jeśli jest umowa to powinny byc procedury[/QUOTE]
  chyba odwrotnie… jeśli są zapisy w regulaminie (do zakupów pow.5 tyś. zł sporządza się wniosek o wszczęcie zamówienia oraz sporządza umowę) to powinna być zawarta umowa… 🙂

  W odpowiedzi na: rozporządzenie MF #14575
  stadyr
  Uczestnik

  Dz.U.08.66.406

  W odpowiedzi na: Zmiana zatrudnienia z 1 etatu na 1/2 etatu?? #14110
  stadyr
  Uczestnik

  chcącemu nie dzieje się krzywda 🙂

  W odpowiedzi na: Zmiana zatrudnienia z 1 etatu na 1/2 etatu?? #14108
  stadyr
  Uczestnik

  w Gazecie Prawnej z 18 lutego był wywiad z Agnieszką Giebel – dotyczył m.in. zmiany warunków pracy audytora.
  i jeszcze w dodatku do GP z dn. 6 lutego, też jest trochę na ten temat…

  Kompetencje W/B/P nie obejmują wyrażania zgody na rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym (art. 62 ust. 5 uofp). Rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym zatrudnionym w jednostkach podsekora samorządowego nie może nastąpić bez zgody Ministra Finansów, a zmiana warunków pracy może być dokonana wyłącznie po zasięgnięciu opinii Ministra Finansów (art. 51 ust. 10 w zw. z art. 49 ust. 2 uofp).

  W odpowiedzi na: Symbol klasyfikacji #13848
  stadyr
  Uczestnik

  dobrze, ale organem jest wójt/burmistrz/prezydent i to w jego imieniu pracownik tą kontrolę przeprowadza.
  jesli jest to „pięcioprocentówka” wynikająca z uofp to moim zdaniem 0914

  ust. o finansach publicznych
  Art. 187. 1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego kontroluje przestrzeganie, przez podległe i nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
  3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, obejmuje w każdym roku co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych.

  P.S.
  a nawet jesli jest to innego rodzaju kontrola to pracownik nie przeprowadze jej na własne „widzi mi się” tylko w imieniu W/B/P…

  W odpowiedzi na: wyjaśnienia #13613
  stadyr
  Uczestnik
  W odpowiedzi na: symbol klasyfikacyjny kontroli wewnętrznej #13574
  stadyr
  Uczestnik

  to jest klasyfikacja jaka stosowalem w UG…
  przecinka już nie ma 😉

  W odpowiedzi na: symbol klasyfikacyjny kontroli wewnętrznej #13565
  stadyr
  Uczestnik

  0910 Plany kontroli inspekcji i lustracji oraz sprawozdania z ich realizacji
  0911 Kontrole zewnętrzne własnej jednostki
  0913 Kontrole wewnętrzne
  0914 Kontrole jednostek podległych przeprowadzane przez organy gminy

  W odpowiedzi na: Egzamin CGAP #10568
  stadyr
  Uczestnik

  z informacji jakie udalo mi sie uzyskac w IIA Polska wynika ze dostaniemy test w wresji angielskiej i polskie tlumaczenie

  W odpowiedzi na: podległość służbowa #10286
  stadyr
  Uczestnik

  zobacz jaki jest tryb zmian tego regulaminu – przeważnie jest to zapisywane na końcu w postanowieniach końcowych
  zmieany regulaminów dokonuje się w trybie ich stanowienia, nadania…

  W odpowiedzi na: dostęp do akt osobowych #10235
  stadyr
  Uczestnik

  jeżeli masz upoważnienie do przeprowadzenia audytu, a ten swoim „zasięgiem” obejmuje sprawy kadrowe to nie powinno być problemów,

  niech pani kadrowa poda Ci dokładny art. którym się zasłania

  W odpowiedzi na: audyt w jednostce organizacyjnej #10234
  stadyr
  Uczestnik

  zobacz art. 75 ustawy o rachunkowości

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 53)