niedziela, 14 kwietnia, 2024
Strona główna KARIERA Centrum Kariery - Zawody Pokrewne Główny specjalista do spraw rewizji finansowej (Min.Fin.)

Główny specjalista do spraw rewizji finansowej (Min.Fin.)

Dyrektor Generalny (Ministerstwo Finansów) poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

głównego specjalisty

w Zespole Kontroli Jakości Wykonywania Zawodu Biegłego Rewidenta Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Termin: do dnia 16 listopada 2015 r.

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • przeprowadzanie kontroli w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w imieniu Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) i sporządzanie protokołów kontroli oraz kontrolowanie realizacji zaleceń pokontrolnych,
  • uczestniczenie jako obserwator, w kontrolach przeprowadzanych przez Krajową Komisję Nadzoru (KKN), a także uczestniczenie we wspólnych kontrolach w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych inicjowanych przez organy nadzoru publicznego z państw trzecich,
  • analizowanie raportów z kontroli podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przeprowadzanych przez KKN wraz z załączonymi dokumentami (protokołem kontroli, wystąpieniem pokontrolnym, wnioskami do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego (KRD) oraz zastrzeżeniami do protokołu kontroli wniesionymi przez kontrolowany podmiot),
  • przedstawianie propozycji rozstrzygnięć dotyczących procesu kontroli i działań pokontrolnych,
  • analizowanie uchwał i innych dokumentów KKN w zakresie kontroli jakości wykonywania zawodu biegłego rewidenta i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym planów kontroli, zatwierdzanie kontrolerów do poszczególnych kontroli,
  • przygotowywanie projektów opinii oraz innych dokumentów w związku z otrzymanymi informacjami, wnioskami dotyczącymi wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów oraz działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • opracowywanie projektów rocznych sprawozdań oraz analiz w części dotyczącej funkcjonowania systemu zapewnienia jakości badania,

Tutaj możesz pobrać >> Treść ogłoszenia <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze