sobota, 28 stycznia, 2023
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Gmina musi płacić VAT od opłaty (...)

Gmina musi płacić VAT od opłaty (…)

Gmina musi płacić VAT od opłaty za użytkowanie wieczyste


Pytanie


Urząd gminy dokonuje dostawy używanych lokali. Wraz z nimi oddawany jest w użytkowanie wieczyste grunt. Za oddanie nieruchomości gruntowej w wieczyste użytkowanie pobierana jest pierwsza opłata oraz opłaty roczne. Czy w związku z wejściem w życie w 2004 r. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy doliczać podatek VAT do wymienionych opłat, czy zastosować się do zapisów ustawy, że z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, tzn., że jeśli lokal używany jest zwolniony z VAT, to i grunt również objęty jest tym zwolnieniem?


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 15 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy gmina, która pobiera opłaty za użytkowanie wieczyste, musi uiszczać z tytułu tej opłaty podatek od towarów i usług.


Odpowiedź


Problem opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty za wieczyste użytkowanie powstał w naszym systemie prawnym i gospodarczym wraz z uchwaleniem nowej ustawy o podatku od towarów i usług w 2004 r.


Zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat tej działalności. Z kolei za działalność gospodarczą uważa się również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.


Oznacza to, iż zgodnie z Kodeksem cywilnym, umowa (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Samorządu i Administracji<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze