niedziela, 21 kwietnia, 2024

Gminy nie bedą miały monopolu

Decydującą rolę w kształtowaniu gospodarki odpadami powinien odgrywać samorząd terytorialny, w tym gminy, a nie prywatne firmy zajmujące się wywozem odpadów – mówi Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Tymczasem ostatnia nowelizacja ustawy o odpadach niczego w tym zakresie nie zmienia.


Przypomnijmy, że 8 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona m.in. utrzymanie dotychczasowej zasady, że za pozbywanie się śmieci odpowiadają właściciele nieruchomości, którzy obowiązani są do dokumentowania tego faktu w formie umowy korzystania z usług przedsiębiorstw zajmujących się wywozem śmieci. Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami ma należeć m.in. zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Także zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców. Gmina regulować będzie gospodarkę odpadami na swoim terenie za pomocą: planów gospodarowania, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz zezwolenia na prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwa oczyszczania. W zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów wyszczególnione ma być m.in. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności – w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności – w przypadku zbierania odpadów.


(…) 


Dalsza część artykułu w  >>www.gazetaprawna.pl<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze