niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Fundusze Unijne Informacja w sprawie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę na finansowanie...

Informacja w sprawie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę na finansowanie projektów

Poniżej przedstawiamy informacje, wytyczne i przepisy dotyczące obowiązku przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów dofinansowanych bądź ze środków MNiSW, bądź na podstawie innych przepisów prawnych (np. zgodnie z zasadami dotyczącymi niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA).

Jak podkreślił Minister (Nauki i Szkolnictwa Wyższego), przepisy ustawy i rozporządzenia nie przewidują możliwości zaniechania przeprowadzenia audytu projektu, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy, nawet w przypadku, gdy audyt w stosunku do tego samego projektu, dokonywany jest na podstawie innych przepisów prawnych (np. zgodnie z zasadami dotyczącymi niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) (dalej: „ustawa”), obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu podlegają nie rzadziej, niż co 4 lata projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2.000.000 zł.

Sposób i tryb przeprowadzania audytu określa >> rozporządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę << (Dz. U. Nr 207, poz. 1237).

Natomiast, zgodnie z art. 31 ust. 2, w związku z art. 24 ustawy, kontrola wydatkowania środków przyznanych na realizację zadań finansowanych z niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA , odbywa się zgodnie z zasadami dotyczącymi tych środków.

Tutaj możesz pobrać >> List Ministra NiSW << do kierowników jednostek naukowych

Tutaj możesz pobrać >> Ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – tekst ujednolicony  <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze