czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona główna Kursy i szkolenia Informatyczne wspomaganie zarządzania uczelnią

Informatyczne wspomaganie zarządzania uczelnią

Warsztaty z cyklu Informatyczne wspomaganie zarządzania uczelnią:


„Przygotowanie oraz wdrożenie projektu informatycznego na Uczelni Wyższej”


 23 stycznia 2007 r.


Warsztaty prowadzą:
Dr Janina Mincer-Daszkiewicz (Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
Dariusz Stefaniuk (Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, Politechnika Warszawska)


Celem warsztatu jest przedstawienie dobrych praktyk stosowanych podczas prowadzenia projektów informatycznych. W trakcie warsztatów zostaną przedstawione jedne z najważniejszych zagadnień z zakresu tematyki zarządzania projektami, począwszy od definiowania projektu poprzez planowanie projektu, realizację projektu, zarządzanie ryzykiem, a skończywszy na ocenie i zamknięciu projektu. Omawiane zagadnienia zostaną poparte przykładami z realizowanych na uczelniach projektów pokazując zarówno pozytywne przykłady, które warto jest naśladować jak również te negatywne, których należy unikać. Projekty, o których warto wspomnieć: • Wykonanie rozbudowy systemu rekrutacji na studia
 • Wykonanie systemu umożliwiającego zarządzanie wydawanymi suplementami do dyplomów

Wdrażanie systemu informatycznego do obsługi spraw studiów trwa na Uniwersytecie Warszawskim od 2000 roku. System jest własnością konsorcjum polskich uczelni i jest wytwarzany rękoma własnego zespołu programistycznego. Każda z uczelni zrzeszonych w konsorcjum wdraża system według własnego planu, siłami własnych zespołów. Niektóre rozpoczynają od pilotowego wdrożenia na jednym lub kilku wydziałach, inne od razu wprowadzają system do użytku w skali globalnej. Zwykle w pierwszej kolejności są wdrażane moduły systemu uznane za priorytetowe, przy czym przy wdrożeniu lokalnie wydziałami bywa, że priorytety wydziałów są różne.
Podobnie było na Uniwersytecie Warszawskim: wdrożenie niektórych modułów (procesów) odbyło się globalnie w skali uczelni, ale też można wskazać moduły używane tylko w niektórych jednostkach. W ramach warsztatów zostaną przedstawione przykłady wdrożeń, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Zostaną wskazane czynniki, które przyczyniły się do sukcesu i które można uznać za dobre praktyki wdrożeniowe, oraz takie, które były źródłem problemów i które należy zakwalifikować jako potencjalne zagrożenia. Przykłady procesów, których wdrożenie zakończyło się sukcesem: • Elektroniczna immatrykulacja (UW)
 • Elektroniczne dyplomy (UW)
 • Stypendia (pilotowe wydziały, następnie UW)
 • Rejestracja (Wydział A)

Przykłady procesów, których wdrożenie przebiegało z problemami: • Elektroniczne protokoły (UW)
 • Centralna rejestracja na lektoraty i zajęcia wf (UW)
 • Rejestracja (Wydział B)


10:00


Definiowanie i organizacja projektu • identyfikacja ograniczeń

  • czasowe
  • budżetowe
  • inne

 • zdefiniowanie zakresu projektu (przygotowanie specyfikacji systemu)

  • metoda funkcjonalna
  • metoda procesowa
  • omówienie zalet oraz wad prezentowanych metod

 • sposób planowania czynności
 • szkolenie zespołu projektowego

11:00


Planowanie projektu • opracowanie harmonogramu
 • planowanie zasobów
 • planowanie kosztów
 • planowanie komunikacji
 • planowanie zarządzania ryzykiem

12:00


Realizacja projektu • nadzór nad pracami
 • nadzór nad harmonogramem
 • nadzór nad kosztami
 • zarządzanie zespołem
 • kontrola jakości

12:30


Przerwa obiadowa


13:00


Przykład w/w zadań na przykładzie projektu realizowanego przez UW


14:45


Przerwa


15:00


Zarządzanie ryzykiem • identyfikacja ryzyk
 • omówienie najczęściej występujących ryzyk w projektach informatycznych
 • sposób reakcji w przypadku wystąpienia ryzyka

15:30


Ocena i zamknięcie projektu • sporządzenie przeglądu powykonawczego
 • kryteria oceny

  • jakość
  • koszt
  • czas

 • analiza planowanych i wykorzystanych zasobów
 • ocena zespołu
 • wskazanie obszarów rozwojowych

16:00


Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w projektach realizowanych przez UW


16:40


Dyskusja podsumowująca


17:00


Zakończenie


Program


 Więcej informacji na stronie >>CPI<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze