niedziela, 21 lipca, 2024
Strona główna Artykuły Inicjatywa społeczna środowiska audytorów wewnętrznych

Inicjatywa społeczna środowiska audytorów wewnętrznych

Witam!


W związku z bardzo żywym odzewem środowiska na autopoprawkę rządowego projektu ustawy zmiany ustawy o finansach publicznych chcielibyśmy pomóc w działaniach środowiska w przygotowaniu stosownej reakcji.


Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych (SAW) złożyło propozycję zebrania podpisów od wszystkich zainteresowanych audytorów (zachęcamy aby każdy z nas dołączył się do akcji).


W celu przygotowania „społecznego” głosu założyliśmy specjalne wątki (1. dlaczego autopoprawka do rządowego projektu (…) nie powinna wejść w życie, 2. dotychczasowe osiągnięcia audytu wewnętrznego w Polsce, 3. jakie straty może spowodować „autopoprawka”, 4. jakie zmiany w zakresie rozwoju audytu w Polsce można zaproponować (zamiast „autopoprawki”), w których prosimy o przedstawianie wyłącznie (!!!) argumentów. Przed każdym argumentem proponujemy wstawić nr kolejny wraz z jednym zdaniem (stwierdzenie – czyli czego dotyczy argument), a następnie argumentacja (na przedstawioną tezę, stwierdzenie).


Przykład:


1. Wprowadzenie „autopoprawki” jest krokiem wstecz w rozwoju audytu wewnętrznego w Polsce.


Uzasadnienie:
W ciągu kilku lat (3-4) audyt wewnętrzny rozwijał się dzięki „X,Y, Z” (wymienić). Z funduszy Unii Europejskiej przeprowadzono szkolenia dla audytorów wewnętrznych (szkolenia PHARE) w celu implementacji dobrych wzorców z doświadczeń z UE do jednostek sektora finansów publicznych w Polsce, podniesieniu profesjonalnej wiedzy audytorów wewnętrznych którzy zatrudnieni byli w jednostkach SFP i prowadzili w nich audyt, itd.

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

42 KOMENTARZE

 1. Myślę, że na tym etapie należy „zarazić” jak najwieksze grono podmiotów (Marszałek Sejmu i Senatu, kluby poselskie, posłów?). Wydaje mi się, żeby w tym swoistym liście otwartym znalazły się m.in argumenty:
  1. Osiągniecia audytu w jsfp i zmiany (pozytywne) jakie zaszły pod wpływem jego działania w jsfp,
  2. Kwoty wydane ze środków publicznych na wdrożenie audytu wewnętrznego w jsfp, zarówno te unijne jak i krajowe
  3. Konsekwencje (pozytywne) w postaci wykształcenia kadry znającej specyfikę działania poszczególnych jsfp
  4. Liczba osób zatrudnonych w „pominiętych jednostkach” i ewentualne skutki mające wpływ na rynek pracy
  5. Nie bez znaczenia będzie również argument zaangażowania własnych środków przez audytorów (czas, wysiłek, pieniądze)
  Pkt 3 i 4 powinny być w szczególności mocno zaakcentowane.

 2. Audytorzy wenętrzni dzięki często wygórowanym wymaganiom  posiadają wiedzę i kwalifikacje, które w interesie  publicznym nie powinny być zaprzepaszczane. Audyt wewnętrzny już przez sam fakt istnienia w instytucjach publicznych  wypełniał znamiona kontroli prewencyjnej. Masowe rozwiązywanie stosunku pracy z audytorami to sprzeczne z interesem publicznym trwonienie wielkiego  intelektualnego kapitału i poniesionych nakładów. To niegospodarność i działanie na szkodę sektora publicznego.  

  • Bardzo podoba mi się stwiedzenie o zaprzepaszczeniu kapitału ludzkiego wykształconego, przygotowanego znającego zagadnienia sektora finansów publicznych. Z historii pamiętamy że najłtwiej zniszczyć naród pozbywając się inteligencji. W tej chwili młodzi wykształceni ludzie znaleźli swoje miejsce za granicą Należy przypuszczać że również z grona audytorów też wiele osób się tam odnajdzie. A pozostaną mierni ale wierni….

 3. Gdybym miał dołączyć się do inicjatywy listu otwartego, to wpisałbym weń:

   

  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych jest jednym z fundamentów budowanego od podstaw systemu Publicznej Wewnętrznej Kontroli Finansowej.

  Elementarnymi celami audytu wewnętrznego stało się zapewnianie, iż w jednostkach sektora finansów publicznych  spełniane są zasady jawności, przejrzystości, celowości, gospodarności …

  W sprawozdaniu Ministerstwa Finansów z funkcjonowania kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych za 2005 rok (lipiec 2006 r.) zapisano:

  Rok 2005 był czwartym rokiem funkcjonowania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w strukturach JSFP. Za jeden z kluczowych aspektów działań w minionym roku uznano stabilizację i rozwój systemu oraz podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie kadr odpowiedzialnych za PWKF.”

  a także:

  Uchwalona w dniu 30 czerwca 2005 r. nowa ustawa o finansach publicznych kompleksowo ukształtowała system PWKF pełniej określając relacje między poszczególnymi jego elementami: precyzyjniej definiując kontrolę finansową i audyt wewnętrzny, rozszerzając katalog JSFP zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego i objętych koordynacją Ministra Finansów, rozbudowując mechanizmy ochrony trwałości stosunku pracy audytorów wewnętrznych.”.

   

  Naszym zdaniem, projekt autopoprawki dotyczącej zmiany ustawy o finansach publicznych  stanowi całkowite zaprzeczenie powyższym tezom.

  Ponadto, sposób przygotowania ww. autopoprawki – bez jawności, bez konsultacji społecznych – jest dowodem lekceważenia środowiska audytorów wewnętrznych oraz wypracowanych wartości dodanych w zakresie budowania systemu Publicznej Wewnętrznej Kontroli Finansowej.

  • Dziękuję za wpisy – w szczególności „Wacek_Service” za projekt pisma. Proszę jednak do wpisywania argumentów w przygotowanych do tego celu wątkach na forum.

   Dziękuję


   PAW

  • Po lekturze autopoprawki byłam bardzo wzburzona. Po pierwszym przemyśleniu stwierdziłam, że trzeba działć, coś zrobić. Zaprzepaszczono najważniejszą rzecz jaka dokonała się w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 o finansch publicznych. Ustawa ta dawała wszuystkim audytorom zatrudnionym we wszystkich jednostkach taką samą ochronę ze strony Ministra Finansów. Pozwałało to zachować najważniejszą rzecz w audycie wewnętrznym. Niezależność audytorów niezbędną do przeprowadzania rzetelnych badań audytowych i pisania prawdziwych sprawozdań z audytu. Tylko niezależność wszystkich audytorów zapewnia budowanie właściwej i rzetelnej publicznej kontroli wewnętrznej. Autopoprawka likwiduje GIAWA, egzamin i niszczy status wypracowany z niezwykłym mozołem przez każdego z nas w swojej jednostce. Nikt nie wie ile wysiłku, nerwów, stresu kosztowało wypracowanie obecnego kształtu audytu wewnętrznego. Autopoprawka jest wyrazem chęci ustawodawcy, aby przejąć kontrolę Ministra Finansów nad komórką audytu w MF. Niszczy przy okazji wypracowany dorobek. Nie bierze pod uwagę, że osoby pracuj.ące w tej komórce także musiały walczyć z poprzednim układem politycznym, aby uzyskać to, co nabrało kształtu w ostatniej ustawie o finansach publicznych. Jeszcze jedno. Osma Dyrektywa Unii Europejskiej podaje, jakie kwalifikacje powinie posiadać audytor zewnętrzny. Audyt wewnętrzny jest jednym z elementów procesu kształcenia audytora zewnętrznego. Standardy IIA, na które powołuje się autor autopoprawki, według powyższego przepisu będą znane tylko audytorom zewnętrznym i wewnętrznym. RIO i NIK są kontrolą zinstytucjonalizowaną, która nie zajmuje się funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w firmie, którą kontrolują. Kontrole te mają na celu odnalezienie nieprawidłowości, stwierdzenie ich istotności i poinformowanie odpowiednich organów o tym fakcie. Audyt wewnętrzny sprawdza system kontroli wewnętrznej pod kątem zasad funkcjonujących w jednostce i przepisów prawa. audyt nie jest od ścigania przestępstw. Audyt jest od naprawiania. Sprzeczne z zapisami autopoprawki jest dopuszczenie do prowadzenia audytu wewnętrznego osób, które nie stosują standardów IIA. W projektowanych zmianach pomylono pojęcie kontroli instytucjonalnej i audytu wewnętrznego. NIK ma standrdy INTOSAI i EUROSAI. Nie znam standardów kontrolera RIO. NIK w swoich działaniach nie odnosi się do standardó IIA. One dotyczą tylko funkcjonowania audytu wewnętrznego i nijak mają się do NIK czy RIO. Zasad tych też nie stosują obecnie biegli rewidenci. Zlikwidowanie egzaminu na AW pozbawia inne osoby zdobycia kwalifikacji AW w sposób przystępny finansowo. CIA kosztuje minimum 12 tyś. zł. Mnie na to jeszcze nie stać może gdzieś dorobię. ACCA – 30 tyś (minimum). Prywatne firmy zagraniczne stawiają swoim ludziom takie kursy. Zresztą, kto zarabia 10, 12 tyś, to go stać na taki wydatek. Kto za takie pieniądze, jakie my zarabiamy, przyjdzie z takim tytułem pracować w jsfp. Wbrew pozorom autor autopoprawki zmniejsza możliwość pozyskania audytorów wewnętrznych do pracy w jsfp jeszcze bardziej, aniżeli w przypadku, gdy następował stały dostęp do zawodu poprzez egzaminy MF.

   Propozycje innych zmian: pozostawić egzamin. dopuścić do zawodu AW kontrolerów NIK, RIO i innych pod warunkiem przedstawienia dowodów poświadczających znajomość zagadnień z analizy ryzyka i COSO 2. Zapewnić te same uprawnienia dla wszystkich audytorów wewnętrznych w jsfp celem zachowania ich niezależnośi, która wymagana jest przez standardy IIA (autopoprawka nie zachowuje konsekwencji logicznej pod tym względem). Zachować komórkę KF. Potrzebne są osoby wyspecjalizowane w AW, które zachowałyby ciągłość szkoleń, które już zostały przeprowadzone w ramach środków unijnych. Szkolenia te bardzo przydały mi się w mojej pracy. Jako zwykły audytor pracujący na końcu Polski miałam pomoc mertoryczną i wspracie z ich strony. Za co mogę być tylko wdzięczna. Minister Finansów mi w niczym nie pomoże.

   Dziwię się, że zniesiono w ustawie obowiązek oceny systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdaniu. Gdy wreszcie się tego nauczyłam i wykorzystałam praktycznie, to to znowu zmieniają. J4estem zmęczona zmianami. Chce spokoju, stabilizacji i rozowju poprzez ewolucję a nie rewolucję. Tego sobie i wszystkim innym życzę. Także osobom, które przygotowały tę autopoprawkę. Jeżeli będzie ten tekst czytała osoba, która uczestniczyła w tworzeniu autopoprawki, to proszę o zrozumienie problemów z jakim borykają się ludzie pracuj.ący na stałe w jednostkach i traktowani w nich często jak zło konieczne, które wcale takim nie jest. Apeluję o zdrowy rozsądek, zrozumienie i życzliwość. Proszę nam pomóc w pracy. GIAW i jego służby stały na wysokości zadania. To samo chciałabym uzyskać od obecnego Ministra Finansów.

   • Zgadzam się i popieram, mam tylko małą uwagę. Skąd taki koszt zdania egzaminu CIA?? Moje koszty zamknęły się w kwocie ok. 2100 zł i to z zakupem software”u do nauki u Gleima za 200 USD. Bez przesadyzmu, przecież nie ma obowiązku uczestnictwa w szkoleniach!

 4. Dlaczego autopoprawka ? Grupa osób, nie potrafiących zdać egzaminu wymyśliła sobie tak: 1.audytorem może być każdy, 2. w ciągu następnych 2-3 lat trafią do naszego kraju ogromne środki unijne, 3. nieudacznicy utworzą firmę pod szyldę ministerstwa finansów i przejmą kontrolę nad tymi środkami, 4. dyrektorzy jednostek sektora finansów zostaną uwolnieni od audytorów i nareszcie będą mogli robić przekręty. Ale może być tak, że do Polski wejdą durze korporacje audytorskie i przejmą środki unijne. Na dzień dzisiejszy komuś bardzo zależy na pozbyciu się audytorów i ktoś już dostał albo ma obiecaną grubą kasę za przeforsowanie autopoprawki. Musimy coś zrobić i to bardzo szybko!

 5. Zgadzam się z GR odnośnie podjęcia działań mogących wpłynąć na wyrobienie zdania przez polityczne środowisko. Dodtakowo propnuję, by w jakiś przemyslany sposób nagłośnić sprawę w mediach, np. w najbardziej poczytnych dziennikach – gazeta prawna, wyborcza, rp. W GP o audycie zawsze pisała Wiesława Moczydłowska. Może warto spróbować porozmwaiać z nią o możliwości zajęcia się tym problemem. akcentując nasze środwiskowe argumenty.

 6. To ja bardzo proszę Ministerstwo Finansów o zwrot kosztów związanych z przygotowaniem sie do państwowego egzaminu i zwrot opłaty egzaminacyjnej.

 7. 2.nie znam ogólnych kosztów wdrazania audytu w Polsce ale wiem ile instytucja zainwestowała we mnie , są to ogromne środki : za szkolenia zapłaciła 20 tys. do tego dochodzą koszty delegacji dlatego, że ktoś przez 4 lata pięknie mówił o ideii i istocie audytu i zanim on na dobre zaczął działać zostaje zrównany z zimią. Czuję sie jak bym dotej pory uczestniczyła w zlotach jakies sekty, która robiła mi pranie mózgu, wpajała zasady i odpowiednią ideologię o wartości dodanej audytu uwierzyłam w to i zgadzam się z tym a teraz mi ktos próbuje w tej autopoprawce udowodnic że audyt w tej postaci jest zbędny. Czuję się oszukana. Wiele osób zmieniło pracę,stanowiska i zaangazowało się w audyt a teraz ktos mi „podziękuje”( w złym znaczeniu tego słowa) za ogromy wkład w zdobycie wiedzy i wykonywanie swojej pracy i pokaże kierunek Londyn lub Irlandia. Mowiło się że opóźnienie Polski względem innych pańastw wysoko rozwniętych wynosi 50 lat przy takim marnotrastwie środków finansowych i wnoszonego kapitału wiedzy niegdy nie dogonimy tych państw.

 8. ZAKŁADAMY ZWIĄZEK ZAWODOWY AUDYTORÓW? – TO NASZA JEDYNA SZANSA NA PODJĘCIE OFICJALNEGO PROTESTU! MF BĘDZIE MUSIAŁO PODJĄĆ ROZMOWY ZE ZWIĄZKIEM

  AUDYTORZY – PRAWNICY -ODEZWIJCIE SIĘ – BĘDZIE POTRZEBNA WASZA POMOC.

  TERAZ NA SZKOLENIU W USTRONIU BĘDZIE JEDYNA OKAZJA ŻEBY ZEBRAC PODPISY POD DEKLARACJĄ ZAŁOŻYCIELSKĄ. LUDZIE NAPRAWDĘ TRZEBA ZACZĄĆ DZIAŁAĆ! MAMY MAŁO CZASU.

  • zgadzam się z Tobą. Na stronie SAWu ma być zamieszczone oswiadczenie, które podpiszemy i wyślemy. Czuję, że to i tak nic nie da, Pani Gilowska od początku była „anty” audytorom. Nie mozemy jednak nic nie robić, i dać się wylać z kąpielą. W końcu jestesmy wykształconymi ludźmi!!!

  • Jestem po prawie, mogę liczyć w 100% na wsparcie radców prawnych w mojej jednostce, dajcie tylko cynkola, to zakładamy, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Trzebaby opublikować w portalu tekst ustawy.

   • jak najbardziej popieram powstanie związku, nie w każdej jednostce jesteśmy mile widziani i wydaje mi się, iż w momencie pojawienia się nowych przepisów wielu szefów skorzysta z prawa zwolnienia audytora po ustawowych 3 miesiącach, wszyscy włożyliśmy ogrom pracy w nasze kształcenie kosztem innych zajęć (np. rodzina itp.), nikt nam co prawda nie zabierze naszych umiejętności, ale i nie zwróci nam też straconego czasu i pieniędzy, jeżeli chce się wyeliminować z audytu to co najważniejsze (obiektywizm, niezależność) to znaczy, że fundusze publiczne znowu zaczną znikać, dysponujemy dużą wiedzą, mamy rozeznanie co się dzieje w naszych jednostkach i należy to wykorzystać, a nie wyrzucać nas na bruk, prawnicy mogliby wspólnie opracować statut, przekazać nam do zapoznania i wówczas wystąpilibyśmy o rejestrację, kiedy stworzymy taki związek to staniemy się chyba stroną dla MF w rozmowach nt przyszłości audytu

  •  

   Rozdział 2

   Ustawa o związkach zawodowych
   Tworzenie związków zawodowych

   Art. 12. 1. Związek zawodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych. 

   2. Osoby, które podjęły uchwałę o utworzeniu związku zawodowego, uchwalają statut i wybierają komitet założycielski w liczbie od 3 do 7 osób. 

   Art. 13. Statut związku zawodowego określa w szczególności:

   1) nazwę związku, 

   2) siedzibę związku, 

   3) terytorialny i podmiotowy zakres działania, 

   4) cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji, 

   5) zasady nabywania i utraty członkostwa, 

   6) prawa i obowiązki członków, 

   7) strukturę organizacyjną związku ze wskazaniem, które z jednostek organizacyjnych związku mają osobowość prawną, 

   8) sposób reprezentowania związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku, 

   9) organy związku, tryb ich wyboru i odwołania, zakres ich kompetencji oraz okres kadencji, 

   10) źródła finansowania działalności związku oraz sposób ustanawiania składek członkowskich, 

   11) zasady uchwalania i zmian statutu, 

   12) sposób rozwiązania związku i likwidacji jego majątku. 

  • Ja również jestem za. Musimy szybko coś zdziałać. Jeśli bedzie inicjatywa oświadczeń woli przynależności do związku to chetnie ja podpiszę. Walczmy.

   • Z tym chyba nie będzie problemu, przecież audytorów jest ponad tysiąc osób. Ponieważ związek musi być ogólnopolski proponuję zarejestrować go w Warszawie  ! Ale włściwie to zależy od grupy inicjatywnej ( komitetu założycielskiego).Statut to nie problem, powinnan mieć w domu przykładowy ( sama już brałam udział kiedyś w zakładaniu związku).Ale trzeba się śpieszyć! Nie wiem czy jesteśmy w stanie załatwić wszystkie formalności przed przyjęciem ustawy.

  • Proszę o sprecyzowanie w kilku konkretnych punktach (uzasadnienie) celowości tworzenia związku, bo to brzmi wprawdzie pięknie, ale nie wszyscy są prawnikami.

 9. Może ktoś ma jakiegoś gotowca-np. statut, który możnaby dostosować do naszych potrzeb? Pomyślmy jak to przeprowadzić fizycznie: w którym KRS-ie zarejestrować, jak zdobyc podpisy chętnych do przystapienia do związku?

 10. stenogram z obrad sejmu z 16.11.2006.
  Wypowiedź pani Zyty Gilowskiej
  „(…) zwracam na istotę tych działań. Chodzi o konsolidację i kontrolę. Konsolidacja i kontrola. Można zadać pytanie: a po cóż konsolidować wydatki publiczne? Konsoliduje się je po to, żeby nimi w sposób bardziej nowoczesny, skuteczny, przejrzysty zarządzać. A po co kontrolować wydatki publiczne? Choćby po to, żeby unikać złodziejstwa i niegospodarności oraz minimalizować marnotrastwo, praktycznie nieodłącznie związane z gospodarowaniem środkami publicznymi, ponieważ to są środki finansowe, na które w pocie czoła żadna ze stron nie musi ciężko pracować, ani aparat skarbowy, który te dochody pobiera, ani minister finansów, gdy się zastanawia jak je podzielić, ani Wysoka Izba, gdy się zastanawia, jakie struktury wydatków zaaprobować.(…)”
  Natomiast poseł Marian Tomasz Goliński PIS mówił:
  „(…) zmiany te (dotyczy projektu autoporawki) poprawią przejrzystość, efektywność, zwiększą jawność, uproszczą i skonsolidują procesy i procedury związane z zarządzaniem finansami publicznymi.”

  No tak, wszystko ładnie, tylko nie widzą, że zabierają narzędzie, które im to wszystko zagwarantuje…

  Szkoda gadać…

 11. Jest to szokiem co się z nami wyprawia ,ale tak pomyślcie czy ONI będą się przejmować nami i tymi” groszami” które wydali .Ile pieniędzy publicznych zostało zmarnowane,czy ktoś za to ponosi jakieś konsekwencje , tu w istoci nie chodzi o oszczędności tylko o własny interes.Komuś na tym bardzo zależy żeby audyt padł i to bardzo szybko.BROŃMY się

 12. sZKODA GADAC:( MYSLE IZ ZALEZY TUTAJ PEWNYM OPSOBOM ABY AUDYT PRZESTAŁ DZIAŁAC W jsfp.

  MUSIMY SIE BRONIC. MOJA JEDNOSTKA WYDAŁA MNÓSTWO PIENIĘDZY ABY AUDYTOR MÓGŁ SIE SZKOLIC I PODNOSIC KWALIFIKACJE SWOJE.

   


  Misteltou

 13. Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające systemy zarządzania jest coraz powszechniej wykorzystywany w zarzadzaniu spółkami sektora prywatnego. W tej chwili odchodzi się od tradycyjnej kontroli na rzecz audytu właśnie.

  Dlaczego ministerstwo finansów postępuje wbrew temu co mówią najnowocześniejsze teorie i trendy zarządzania firmami?

  • Jeżeli macie możliwość, znacie chociaż jednego posła, senatora to wyślijcie do nich autopoprawkę wraz ze swoim sprzeciwem. Ja wysłałam do jednego a wiem, że już 5 posłów z komisji sejmowej ds. finansów publicznych otrzymało mój protest i są przygotowani na jutrzejsze spotkanie w komisji.  

  • Efektem wdrożenia słynnej już autopoprawki będzie – jak napisał Wacek – poważne osłabienie systemu publicznej kontroli wewnętrznej w Polsce. Najbardziej niepokojące jest to, że pomysł wyszedł z MF, które powinno przecież stać na straży finansów publicznych! Działanie na rzecz osłabienia PWKF przez eliminację niezależnego audytu lub sprowadzenie go do roli wykonawcy poleceń przełożonych, jest zaprzeczeniem idei audytu wewnętrznego. Bez wsparcia MF, GIAW i kierowników jednostek – audyt nie ma szans! Mam też pytanie do autorów autopoprawki: kto na tym zyska?

 14. Efektem wdrożenia słynnej już autopoprawki będzie – jak napisał Wacek – poważne osłabienie systemu publicznej kontroli wewnętrznej w Polsce. Najbardziej niepokojące jest to, że pomysł wyszedł z MF, które powinno przecież stać na straży finansów publicznych! Działanie na rzecz osłabienia PWKF przez eliminację niezależnego audytu lub sprowadzenie go do roli wykonawcy poleceń przełożonego, jest zaprzeczeniem idei audytu wewnętrznego. Bez wsparcia MF, GIAW i kierowników jednostek – audyt nie ma szans! Mam też pytanie do autorów autopoprawki: kto na tym zyska? 

 15. Na stronach sejmowej Komisji Finansów Publicznych (znajdziecie wrzucając do jakiejkolwiek przeglądarki takie hasło) jest podany skład komisji wraz z odnosnikami na strony www do pszczególnych posłów, a na nich kontaktowe adresy mailowe. Bierzmy się do roboty i póki co możemy każdemu z członków tej komisji przesłac nasze protesty.

  • Mam pytanie ( może głupie ) . Czy podpisujecie się imieniem i nazwiskiem pod protestem wysyłanym na skrzynki członkom komisji sejmowej?

   • Wydaje mi się, że pytanie nie jest wcale głupie. Powinno się chyba podpisać, ale chyba nie popełni się straszliwego błędu jeżli ktoś podpisze się np. audytor z gminy. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach P i S różne mogą być problemy jak się ktoś z czymś ujawi. Może się mylę. Gdyby był to wniosek wspólny wszystkich audytorów to wówczas możemy się ujawnić.

 16. Na onecie opublikowano artykuł z GP – dołączcie tam swoje komentarze – bo próbują pod nami niektórzy dołki kopać……

 17. Jestem przeciwna rozdawaniu uprawnien audytora, czy to biegłym czy innym kontrolerom, jezeli chcą mieć takie uprawnienia to powinni przystąpić do egzaminu taki jak zadają audytorzy.

  Jednym stawia się wysokie wymagania , a innym rozdaje uprawnienia bez jakiegokolwiek wysiłku.

  Czy audytorzy tez otrzymają bez niczego uprawnienia biegłych rewidentów?

  Zawód audytora wymaga posiadania duzej wiedzy i doświadczenia , nie tylko z zkresu badania ksiąg ale również wiedzy analitycznej i szerokiego horyzontu myslowego pozwalajacego określić kierunki działań usprawniajace funkcjonowanie jednostki.

  Jestem przeciwna zanizaniu rangi zawodu audytora.

  Jestem za zniesieniem 5% – jeżeli chodzi o obowiązkowe kontrole w jst. 

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze